23

Archetyp

Dvanáct archetypů

Archetyp. Psychotest.Psycholog Carl Gustav Jung používal pojem archetyp ve své teorii o lidské psychice. Věřil, že tyto univerzální, mytické archetypy existují v kolektivním vědomí všech lidí na světě. Archetypy představují základní lidské zkušenosti získané během vývoje, vyvolávají tedy hluboko zakořeněné emoce.

Jung pojmenoval dvanáct základních typů, jež symbolizují vzorce chování. Každý typ má vlastní hodnoty, vlastnosti a rysy. Dvanáct typů je rozděleno po čtyřech do tří skupin: ego, duše a bytostné Já. Každá skupina má společný zdroj energie, například typy spadající do první skupiny jsou poháněny egem.

Osobnost většiny lidí tvoří několik archetypů, jeden z nich však převládá. Je užitečné vědět, jaký archetyp převažuje u nás i u ostatních, především u našich milovaných, přátel a kolegů, protože nám pomáhá pochopit jejich chování a motivaci. Mezi dvanáct archetypů patří:

označte varianty, které vás nejlépe charakterizují

Nejprve si přečtěte všechny varianty ve skupině a označte ty, které vás nejlépe charakterizují. Nesnažte se hledat správné odpovědi.

moc nepřemyšlejte

Odpovídejte upřímně, spontánně, víceméně intuitivně a nechte se přitom vést pokud možno jen svými city. Prostě každý sám za sebe.

výsledek

Test nezabere mnoho času – trvá méně než 5 minut. Po jeho dokončení klikněte na "Zobrazit výsledek" a dozvíte se, jak jste na tom.

Jakou postavou v příběhu byste byli?

Jaké je vaše oblíbené zvíře?

Jaké knihy čtete nejraději?

Jaké zaměstnání byste chtěli dělat?

Co děláte rádi?

Jaká je vaše největší slabina?

Nejvíce vám záleží na:

Jak by vás popsali přátelé?

Jak byste nejraději strávili den volna?

Čeho se nejvíce bojíte?

Co je pro vás důležité?

Při plnění úkolů:

Neviňátko
0%
Vládce
0%
Mudrc
0%
Objevitel
0%
Hrdina
0%
Tvůrce
0%
Klaun
0%
Psanec
0%
Jeden z nás
0%
Pečovatel
0%
Milenec
0%
Kouzelník
0%

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.

Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.

Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.

Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.

Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.

Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.

Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.

Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.

Jeden z nás

Všichni si jsme rovní.

Rádi podporujete ostatní a pomáháte jim, protože věříte, že všichni by měli mít stejná práva a příležitosti. Jste upřímní, autentičtí a empatičtí a pracovití.

Cítíte silnou touhu někam patřit, což ve vás může vyvolávat pocity úzkosti. Někdy raději potlačíte vlastní individualitu, abyste někam zapadli, a proto zpochybňujete i osobitost ostatních.

Archetyp Jednoho z nás lze rozpoznat v průměrném člověku, obyčejném člověku, "klukovi nebo holce odvedle", realistovi, pracovitém člověku, dobrém občanovi, dobrém sousedovi.

Hlavní přání: spojení s okolními lidmi.
Cíl: patřit, zapadnout.
Obavy: vyčnívat, být arogantní a v důsledku toho být ostrakizován nebo odmítnut.
Strategie: rozvíjet obvyklé trvalé ctnosti, smysl pro loket, splynout s ostatními.
Past: vzdát se sebe sama kvůli fúzi, ale na oplátku získat jen povrchní kontakty s lidmi.
Odměna: realismus, empatie, absence nároků.

Jeden z nás chce být součástí kmene, společenské třídy, kultury, pracoviště, církve nebo sekty, klubu nebo odborů.

Archetyp Jeden z nás se silně projevuje ve všech pokrokových hnutích: v hnutí za občanská práva, v ženském hnutí a ve všech ostatních hnutích, jejichž cílem je dosáhnout plné sociální a ekonomické rovnosti pro jakoukoli skupinu nebo třídu lidí.

Jeden z nás si rád dělá legraci sám ze sebe a ujišťuje všechny kolem sebe, že se nemá brát příliš vážně. Nesnáší chytristiky, přehánění a lidi, kteří si dělají ze sebe příliš důležitého.

Silné stránky

Jeden z nás si uvědomuje, že každý člověk na světě je stejně důležitý jako on. Když se v člověku aktivuje archetyp Jednoho z nás, může si obléknout montérky nebo jiné běžné oblečení (i když je dostatečně bohatý), mluvit běžnou řečí a za každou cenu se vyhýbat elitářství. Jádrem všech těchto projevů je hodnota, podle níž je každý člověk významný. Toto krédo říká, že všechny dobré věci v životě patří každému od narození, nejen aristokracii nebo těm, kteří se narodili v zámožných rodinách. Jeden z nás je dobrý občan.

Slabé stránky

Jeden z nás je jako zraněné nebo osiřelé dítě, které od života očekává jen málo dobrého. Jsou to lidé, kteří "nic neudělali, prostě se to stalo", kteří "žili normální život a pak najednou!" a kteří si vůbec neuvědomují, jak a proč některé události (a co to bylo?) ovlivnily postoje lidi kolem nich.

Stinná stránka

Stinná stránka Jednoho z nás: Oběť, která viní ostatní ze své neschopnosti a nezodpovědnosti. Takový člověk očekává zvláštní zacházení a uvolnění ze života jako od zkoušky, protože byl poškozen nebo je tak křehký. Když náš život ovládne stinná stránka Jednoho z nás, máme tendenci útočit i na ty, kteří se nám snaží pomoci. Tím ubližujeme jim i sobě. Další verzí Stínu Jednoho z nás je, když jsme rozmarní, vyžadujeme zvláštní podmínky a trváme na své bezmocnosti nebo zvláštním postavení.

Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.

Milenec

Jste ti praví.

Vyžíváte se v intimitě, smyslnosti a emocích.

Z obyčejných okamžiků, jako je procházka po zahradě, dokážete vytvořit nezapomenutelný zážitek. Nechcete být sami, protože to by znamenalo, že o vás není zájem a že vás nikdo nemiluje. Kvůli tomu a také proto, že se snažíte všem zavděčit, ve vztazích často ztrácíte sami sebe. Svým vztahům jste stoprocentně oddaní.

Milence lze rozpoznat v partnerech, přátelích, blízkých osobách, dohazovačkách, nadšencích, znalcích, sensualistech, manželech, organizátorech týmů.

Hlavní přání: dosáhnout intimity a zažít smyslné potěšení.
Cíl: navazovat vztah s lidmi, zpříjemňovat jim práci, zážitky a prostředí.
Obavy: zůstat sám, stát se nechtěným a nemilovaným.
Strategie: neustále se stávat stále přitažlivějším — fyzicky, emocionálně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Past: dělat všechno pro to, aby se zalíbit ostatním a udělat jim radost, a přitom ztratit svou vlastní individualitu.
Odměna: vášeň, vděčnost, obdiv, věrnost.

Milenec je bytost, kterou někdo nebo něco fascinuje: obraz, dívka, báseň nebo řešení úkolu. Je to člověk, který touží po odezvě světa, očekává lásku a obdiv od ostatních bytostí, stejně jako je jimi sám obdivován.

Milenec chce, abyste věděli, že jste jedním z jeho nejlepších přátel, že ho opravdu dobře znáte a že je pro vás obzvlášť důležitý. V tomto smyslu může být Milenec archetypem společnosti přátel, kteří mají pocit, že se skutečně znají. Nespojuje je povrchní vztah spojenců, ale něco mnohem hlubšího.

Pokud je v životě člověka aktivován archetyp milence, chce vypadat nejen dobře, ale i krásně. Základem je touha přitahovat a dávat lásku a vyjadřovat náklonnost intimním a příjemným způsobem.

Silné stránky

Archetyp milence určuje všechny druhy lásky: rodičovskou lásku, přátelskou lásku, duchovní lásku, ale nejsnáze ho rozpoznáme v lásce romantické. Ačkoli může přinést celou škálu bolestí a dramat, pomáhá nám prožívat potěšení a chápat intimitu. Tento archetyp je ochoten se zavázat a následovat objekt své vášně. Milenec hledá blaženost pravé lásky a dvojjedinost božského páru. A je dostatečně zralý na to, aby lásku nejen vstřebával, ale aby miloval sám. Investovat do lásky skutkem a zavázat se, aby prožíval vzájemnou lásku druhého.

Archetyp Milence probouzí v lidech cit pro estetiku.

Slabé stránky

Milenec se obává samoty a ztráty své lásky, a proto se snaží neustále posilovat svůj milostný vztah a pouto s objektem vášně svého srdce. Milenec se bojí, že ho jeho milovaná odmítne. V hlubším smyslu se milenec bojí, že nebude milován.

Milenci si myslí, že je jejich okolí obzvlášť obdivuje. Nemají však rádi soupeře, kteří jim hrozí, že jim vezmou místo a připraví je o náklonnost ostatních. Archetyp milence může být proto spojen s odvrácenou stranou konkurence, která je obvykle neuvědomovaná a lidmi popíraná, což vede k žárlivosti a v některých případech k velmi nežádoucímu chování.

Stinná stránka

Stinné stránky milence jsou svůdníci (využívají lásku k dobývání), posedlí sexem nebo vztahy (cítí touhu a potřebu přijímat lásku). Jsou to také ti, kdo trpí a nedokážou se zastavit a říci ne, nebo ti, kdo ztratili vášeň a s ní i radost ze života, nebo ti, kterých úplně ničí odloučení od toho, koho milují.

Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Ve vašem případě mají Neviňátko a Vládce stejný počet bodů.

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.


Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.

Ve vašem případě mají Neviňátko a Mudrc stejný počet bodů.

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.


Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.

Ve vašem případě mají Neviňátko a Objevitel stejný počet bodů.

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.


Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.

Ve vašem případě mají Neviňátko a Hrdina stejný počet bodů.

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.


Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.

Ve vašem případě mají Neviňátko a Tvůrce stejný počet bodů.

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.


Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.

Ve vašem případě mají Neviňátko a Klaun stejný počet bodů.

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.


Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.

Ve vašem případě mají Neviňátko a Psanec stejný počet bodů.

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.


Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.

Ve vašem případě mají Neviňátko a Jeden z nás stejný počet bodů.

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.


Jeden z nás

Všichni si jsme rovní.

Rádi podporujete ostatní a pomáháte jim, protože věříte, že všichni by měli mít stejná práva a příležitosti. Jste upřímní, autentičtí a empatičtí a pracovití.

Cítíte silnou touhu někam patřit, což ve vás může vyvolávat pocity úzkosti. Někdy raději potlačíte vlastní individualitu, abyste někam zapadli, a proto zpochybňujete i osobitost ostatních.

Archetyp Jednoho z nás lze rozpoznat v průměrném člověku, obyčejném člověku, "klukovi nebo holce odvedle", realistovi, pracovitém člověku, dobrém občanovi, dobrém sousedovi.

Hlavní přání: spojení s okolními lidmi.
Cíl: patřit, zapadnout.
Obavy: vyčnívat, být arogantní a v důsledku toho být ostrakizován nebo odmítnut.
Strategie: rozvíjet obvyklé trvalé ctnosti, smysl pro loket, splynout s ostatními.
Past: vzdát se sebe sama kvůli fúzi, ale na oplátku získat jen povrchní kontakty s lidmi.
Odměna: realismus, empatie, absence nároků.

Jeden z nás chce být součástí kmene, společenské třídy, kultury, pracoviště, církve nebo sekty, klubu nebo odborů.

Archetyp Jeden z nás se silně projevuje ve všech pokrokových hnutích: v hnutí za občanská práva, v ženském hnutí a ve všech ostatních hnutích, jejichž cílem je dosáhnout plné sociální a ekonomické rovnosti pro jakoukoli skupinu nebo třídu lidí.

Jeden z nás si rád dělá legraci sám ze sebe a ujišťuje všechny kolem sebe, že se nemá brát příliš vážně. Nesnáší chytristiky, přehánění a lidi, kteří si dělají ze sebe příliš důležitého.

Silné stránky

Jeden z nás si uvědomuje, že každý člověk na světě je stejně důležitý jako on. Když se v člověku aktivuje archetyp Jednoho z nás, může si obléknout montérky nebo jiné běžné oblečení (i když je dostatečně bohatý), mluvit běžnou řečí a za každou cenu se vyhýbat elitářství. Jádrem všech těchto projevů je hodnota, podle níž je každý člověk významný. Toto krédo říká, že všechny dobré věci v životě patří každému od narození, nejen aristokracii nebo těm, kteří se narodili v zámožných rodinách. Jeden z nás je dobrý občan.

Slabé stránky

Jeden z nás je jako zraněné nebo osiřelé dítě, které od života očekává jen málo dobrého. Jsou to lidé, kteří "nic neudělali, prostě se to stalo", kteří "žili normální život a pak najednou!" a kteří si vůbec neuvědomují, jak a proč některé události (a co to bylo?) ovlivnily postoje lidi kolem nich.

Stinná stránka

Stinná stránka Jednoho z nás: Oběť, která viní ostatní ze své neschopnosti a nezodpovědnosti. Takový člověk očekává zvláštní zacházení a uvolnění ze života jako od zkoušky, protože byl poškozen nebo je tak křehký. Když náš život ovládne stinná stránka Jednoho z nás, máme tendenci útočit i na ty, kteří se nám snaží pomoci. Tím ubližujeme jim i sobě. Další verzí Stínu Jednoho z nás je, když jsme rozmarní, vyžadujeme zvláštní podmínky a trváme na své bezmocnosti nebo zvláštním postavení.

Ve vašem případě mají Neviňátko a Pečovatel stejný počet bodů.

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.


Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.

Ve vašem případě mají Neviňátko a Milenec stejný počet bodů.

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.


Milenec

Jste ti praví.

Vyžíváte se v intimitě, smyslnosti a emocích.

Z obyčejných okamžiků, jako je procházka po zahradě, dokážete vytvořit nezapomenutelný zážitek. Nechcete být sami, protože to by znamenalo, že o vás není zájem a že vás nikdo nemiluje. Kvůli tomu a také proto, že se snažíte všem zavděčit, ve vztazích často ztrácíte sami sebe. Svým vztahům jste stoprocentně oddaní.

Milence lze rozpoznat v partnerech, přátelích, blízkých osobách, dohazovačkách, nadšencích, znalcích, sensualistech, manželech, organizátorech týmů.

Hlavní přání: dosáhnout intimity a zažít smyslné potěšení.
Cíl: navazovat vztah s lidmi, zpříjemňovat jim práci, zážitky a prostředí.
Obavy: zůstat sám, stát se nechtěným a nemilovaným.
Strategie: neustále se stávat stále přitažlivějším — fyzicky, emocionálně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Past: dělat všechno pro to, aby se zalíbit ostatním a udělat jim radost, a přitom ztratit svou vlastní individualitu.
Odměna: vášeň, vděčnost, obdiv, věrnost.

Milenec je bytost, kterou někdo nebo něco fascinuje: obraz, dívka, báseň nebo řešení úkolu. Je to člověk, který touží po odezvě světa, očekává lásku a obdiv od ostatních bytostí, stejně jako je jimi sám obdivován.

Milenec chce, abyste věděli, že jste jedním z jeho nejlepších přátel, že ho opravdu dobře znáte a že je pro vás obzvlášť důležitý. V tomto smyslu může být Milenec archetypem společnosti přátel, kteří mají pocit, že se skutečně znají. Nespojuje je povrchní vztah spojenců, ale něco mnohem hlubšího.

Pokud je v životě člověka aktivován archetyp milence, chce vypadat nejen dobře, ale i krásně. Základem je touha přitahovat a dávat lásku a vyjadřovat náklonnost intimním a příjemným způsobem.

Silné stránky

Archetyp milence určuje všechny druhy lásky: rodičovskou lásku, přátelskou lásku, duchovní lásku, ale nejsnáze ho rozpoznáme v lásce romantické. Ačkoli může přinést celou škálu bolestí a dramat, pomáhá nám prožívat potěšení a chápat intimitu. Tento archetyp je ochoten se zavázat a následovat objekt své vášně. Milenec hledá blaženost pravé lásky a dvojjedinost božského páru. A je dostatečně zralý na to, aby lásku nejen vstřebával, ale aby miloval sám. Investovat do lásky skutkem a zavázat se, aby prožíval vzájemnou lásku druhého.

Archetyp Milence probouzí v lidech cit pro estetiku.

Slabé stránky

Milenec se obává samoty a ztráty své lásky, a proto se snaží neustále posilovat svůj milostný vztah a pouto s objektem vášně svého srdce. Milenec se bojí, že ho jeho milovaná odmítne. V hlubším smyslu se milenec bojí, že nebude milován.

Milenci si myslí, že je jejich okolí obzvlášť obdivuje. Nemají však rádi soupeře, kteří jim hrozí, že jim vezmou místo a připraví je o náklonnost ostatních. Archetyp milence může být proto spojen s odvrácenou stranou konkurence, která je obvykle neuvědomovaná a lidmi popíraná, což vede k žárlivosti a v některých případech k velmi nežádoucímu chování.

Stinná stránka

Stinné stránky milence jsou svůdníci (využívají lásku k dobývání), posedlí sexem nebo vztahy (cítí touhu a potřebu přijímat lásku). Jsou to také ti, kdo trpí a nedokážou se zastavit a říci ne, nebo ti, kdo ztratili vášeň a s ní i radost ze života, nebo ti, kterých úplně ničí odloučení od toho, koho milují.

Ve vašem případě mají Neviňátko a Kouzelník stejný počet bodů.

Neviňátko

Pokud je ve vašem životě hlavním archetypem Neviňátko, předpokládáte, že musíte žít v dokonalé zemi, kde každý "může být sám sebou".


Jste jako malé dítě – veselí, otevření, šťastní a pozitivní. Připomínáte paprsek slunce, který prozáří každou místnost a každého potěší. Jste hodní, důvěřiví a skromní, ale obáváte se trestu a potřebujete potvrzení. Ve všem hledáte jen to dobré, ale občas můžete být příliš důvěřiví a naivní.

Hlavní přání: zažít ráj.
Cíl: být šťastný.
Strach: udělat něco špatného, za co bude potrestán.
Strategie: postupovat správně.
Odměna: víra a optimismus.

Neviňátko nechce víc než za cokoliv jiného nést zodpovědnost. Rozhodnutí a prohlášení o záměru spíše odkládá na poslední chvíli. Rád by, aby se věci nějak samy od sebe vyřešily.

Neviňátko se snaží mít dokonalou práci, dokonalé manželství, dokonalý domov, dokonalé děti a dokonalý život. Hlavním příslibem Neviňátkf je, že život může být Rájem.

Neviňátko věří, že pro ty, kteří byli vyhnáni z ráje, je možné vykoupení a návrat: nepříjemné nebo vážné události mohou nakonec vést ke šťastnému konci a série smůly skončí obnovou.

Silné stránky

Neviňátko se bojí, že bude opuštěn, a hledá bezpečí. Díky jeho silným vlastnostem, důvěře a optimismu ho mají lidé rádi, takže se mu dostává pomoci a podpory od ostatních. Lidé patřící k archetypu Neviňátka mají schopnost velké nezávislosti od dominantní společnosti. Pokud klienti věří, že produkt nebo organizace jsou schopny splnit nebeské sliby nebo že jsou založeny na věčných hodnotách, jsou ochotni nesouhlasit s převládající společností a jejími hodnotami, aby zažili něco, co je podle jejich názoru hodnotnější.

Slabé stránky

Neviňátka jsou často velmi důvěřiví, v některých případech nevědomě závislí a dětinsky přímí. Mají tendenci důvěřovat úřadům a organizacím a očekávají, že dodrží své sliby. Neviňátka mají také tendenci popírat a ignorovat problémy, dokud se z nich nestane sněhová koule, a to jen proto, že chtějí, aby byl jejich život dokonalý — a to hned teď.

Stinná stránka

Stinná stránka Neviňátka se projevuje v popírání něčeho a my si pak nedovolíme rozpoznat, co se skutečně děje. Můžeme například udělat bolest sobě nebo druhým, ale nepřiznáme si to. Také nám může být ubližováno, ale budeme se snažit si toho nevšímat, nebo si dokonce zakazovat na to myslet. Nebo budeme věřit tomu, co říkají druzí, i když je jejich názor přesně opačný než naše hlubší chápání.


Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Ve vašem případě mají Vládce a Mudrc stejný počet bodů.

Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.


Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.

Ve vašem případě mají Vládce a Objevitel stejný počet bodů.

Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.


Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.

Ve vašem případě mají Vládce a Hrdina stejný počet bodů.

Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.


Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.

Ve vašem případě mají Vládce a Tvůrce stejný počet bodů.

Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.


Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.

Ve vašem případě mají Vládce a Klaun stejný počet bodů.

Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.


Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.

Ve vašem případě mají Vládce a Psanec stejný počet bodů.

Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.


Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.

Ve vašem případě mají Vládce a Jeden z nás stejný počet bodů.

Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.


Jeden z nás

Všichni si jsme rovní.

Rádi podporujete ostatní a pomáháte jim, protože věříte, že všichni by měli mít stejná práva a příležitosti. Jste upřímní, autentičtí a empatičtí a pracovití.

Cítíte silnou touhu někam patřit, což ve vás může vyvolávat pocity úzkosti. Někdy raději potlačíte vlastní individualitu, abyste někam zapadli, a proto zpochybňujete i osobitost ostatních.

Archetyp Jednoho z nás lze rozpoznat v průměrném člověku, obyčejném člověku, "klukovi nebo holce odvedle", realistovi, pracovitém člověku, dobrém občanovi, dobrém sousedovi.

Hlavní přání: spojení s okolními lidmi.
Cíl: patřit, zapadnout.
Obavy: vyčnívat, být arogantní a v důsledku toho být ostrakizován nebo odmítnut.
Strategie: rozvíjet obvyklé trvalé ctnosti, smysl pro loket, splynout s ostatními.
Past: vzdát se sebe sama kvůli fúzi, ale na oplátku získat jen povrchní kontakty s lidmi.
Odměna: realismus, empatie, absence nároků.

Jeden z nás chce být součástí kmene, společenské třídy, kultury, pracoviště, církve nebo sekty, klubu nebo odborů.

Archetyp Jeden z nás se silně projevuje ve všech pokrokových hnutích: v hnutí za občanská práva, v ženském hnutí a ve všech ostatních hnutích, jejichž cílem je dosáhnout plné sociální a ekonomické rovnosti pro jakoukoli skupinu nebo třídu lidí.

Jeden z nás si rád dělá legraci sám ze sebe a ujišťuje všechny kolem sebe, že se nemá brát příliš vážně. Nesnáší chytristiky, přehánění a lidi, kteří si dělají ze sebe příliš důležitého.

Silné stránky

Jeden z nás si uvědomuje, že každý člověk na světě je stejně důležitý jako on. Když se v člověku aktivuje archetyp Jednoho z nás, může si obléknout montérky nebo jiné běžné oblečení (i když je dostatečně bohatý), mluvit běžnou řečí a za každou cenu se vyhýbat elitářství. Jádrem všech těchto projevů je hodnota, podle níž je každý člověk významný. Toto krédo říká, že všechny dobré věci v životě patří každému od narození, nejen aristokracii nebo těm, kteří se narodili v zámožných rodinách. Jeden z nás je dobrý občan.

Slabé stránky

Jeden z nás je jako zraněné nebo osiřelé dítě, které od života očekává jen málo dobrého. Jsou to lidé, kteří "nic neudělali, prostě se to stalo", kteří "žili normální život a pak najednou!" a kteří si vůbec neuvědomují, jak a proč některé události (a co to bylo?) ovlivnily postoje lidi kolem nich.

Stinná stránka

Stinná stránka Jednoho z nás: Oběť, která viní ostatní ze své neschopnosti a nezodpovědnosti. Takový člověk očekává zvláštní zacházení a uvolnění ze života jako od zkoušky, protože byl poškozen nebo je tak křehký. Když náš život ovládne stinná stránka Jednoho z nás, máme tendenci útočit i na ty, kteří se nám snaží pomoci. Tím ubližujeme jim i sobě. Další verzí Stínu Jednoho z nás je, když jsme rozmarní, vyžadujeme zvláštní podmínky a trváme na své bezmocnosti nebo zvláštním postavení.

Ve vašem případě mají Vládce a Pečovatel stejný počet bodů.

Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.


Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.

Ve vašem případě mají Vládce a Milenec stejný počet bodů.

Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.


Milenec

Jste ti praví.

Vyžíváte se v intimitě, smyslnosti a emocích.

Z obyčejných okamžiků, jako je procházka po zahradě, dokážete vytvořit nezapomenutelný zážitek. Nechcete být sami, protože to by znamenalo, že o vás není zájem a že vás nikdo nemiluje. Kvůli tomu a také proto, že se snažíte všem zavděčit, ve vztazích často ztrácíte sami sebe. Svým vztahům jste stoprocentně oddaní.

Milence lze rozpoznat v partnerech, přátelích, blízkých osobách, dohazovačkách, nadšencích, znalcích, sensualistech, manželech, organizátorech týmů.

Hlavní přání: dosáhnout intimity a zažít smyslné potěšení.
Cíl: navazovat vztah s lidmi, zpříjemňovat jim práci, zážitky a prostředí.
Obavy: zůstat sám, stát se nechtěným a nemilovaným.
Strategie: neustále se stávat stále přitažlivějším — fyzicky, emocionálně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Past: dělat všechno pro to, aby se zalíbit ostatním a udělat jim radost, a přitom ztratit svou vlastní individualitu.
Odměna: vášeň, vděčnost, obdiv, věrnost.

Milenec je bytost, kterou někdo nebo něco fascinuje: obraz, dívka, báseň nebo řešení úkolu. Je to člověk, který touží po odezvě světa, očekává lásku a obdiv od ostatních bytostí, stejně jako je jimi sám obdivován.

Milenec chce, abyste věděli, že jste jedním z jeho nejlepších přátel, že ho opravdu dobře znáte a že je pro vás obzvlášť důležitý. V tomto smyslu může být Milenec archetypem společnosti přátel, kteří mají pocit, že se skutečně znají. Nespojuje je povrchní vztah spojenců, ale něco mnohem hlubšího.

Pokud je v životě člověka aktivován archetyp milence, chce vypadat nejen dobře, ale i krásně. Základem je touha přitahovat a dávat lásku a vyjadřovat náklonnost intimním a příjemným způsobem.

Silné stránky

Archetyp milence určuje všechny druhy lásky: rodičovskou lásku, přátelskou lásku, duchovní lásku, ale nejsnáze ho rozpoznáme v lásce romantické. Ačkoli může přinést celou škálu bolestí a dramat, pomáhá nám prožívat potěšení a chápat intimitu. Tento archetyp je ochoten se zavázat a následovat objekt své vášně. Milenec hledá blaženost pravé lásky a dvojjedinost božského páru. A je dostatečně zralý na to, aby lásku nejen vstřebával, ale aby miloval sám. Investovat do lásky skutkem a zavázat se, aby prožíval vzájemnou lásku druhého.

Archetyp Milence probouzí v lidech cit pro estetiku.

Slabé stránky

Milenec se obává samoty a ztráty své lásky, a proto se snaží neustále posilovat svůj milostný vztah a pouto s objektem vášně svého srdce. Milenec se bojí, že ho jeho milovaná odmítne. V hlubším smyslu se milenec bojí, že nebude milován.

Milenci si myslí, že je jejich okolí obzvlášť obdivuje. Nemají však rádi soupeře, kteří jim hrozí, že jim vezmou místo a připraví je o náklonnost ostatních. Archetyp milence může být proto spojen s odvrácenou stranou konkurence, která je obvykle neuvědomovaná a lidmi popíraná, což vede k žárlivosti a v některých případech k velmi nežádoucímu chování.

Stinná stránka

Stinné stránky milence jsou svůdníci (využívají lásku k dobývání), posedlí sexem nebo vztahy (cítí touhu a potřebu přijímat lásku). Jsou to také ti, kdo trpí a nedokážou se zastavit a říci ne, nebo ti, kdo ztratili vášeň a s ní i radost ze života, nebo ti, kterých úplně ničí odloučení od toho, koho milují.

Ve vašem případě mají Vládce a Kouzelník stejný počet bodů.

Vládce

Moc neznamená všechno, ale znamená hodně. Vládce lze uvidět v roli šéfa, vedoucího pracovníka, aristokrata, rodiče, politika, odpovědného občana, manažera nebo správce.

Nebojíte se převzít kontrolu a chápete, jak fungují lidé a moc. Jste rození vůdci, vyznáte se v politice a máte konexe. Víte, jak moc využít správným způsobem k prosperitě. Obáváte se chaosu, a pokud máte pocit, že se vašim zaměstnancům něco nelíbí, býváte panovační. Za normálních podmínek jste však zodpovědnými vůdci a své schopnosti užíváte ke zlepšení světa.

Hlavní přání: kontrola.
Cíl: budování prosperující, úspěšné rodiny, firmy nebo komunity.
Strach: chaos, nebezpečí svržení.
Strategie: vykonávání vedoucí funkce.
Past: možnost stát se autoritářským šéfem.
Odměna: odpovědnost, vedení.

Vládce znamená moc, řád, kontrolu. A také postavení, prestiž a bohatství. Vládce vše řídí a za vše odpovídá.

Archetyp Vládce má rád hierarchické organizace, protože v nich vždy znáte své místo. Vaše role je jasně definována služebními instrukcemi, které vám sdělují, co máte dělat.

Vládci mají přirozené charisma, které podněcuje lidi, aby je ochotně následovali. V nejlepším případě jsou vládci vedeni touhou pomáhat světu. V nejhorším případě prostě touží po nadvládě a kontrole.

Silné stránky

Archetyp Vládce inspiruje k tomu, aby převzal odpovědnost za život celého království a společnosti jako celku. Pokročilý vládce, který překonal pokušení dominovat ostatním, vytváří prostředí, které je pro všechny příznivé. Usiluje o vytvoření řádu, struktury a efektivní společnosti, v níž mohou lidé žít produktivně a relativně šťastně. Archetyp Vládce neznamená jen bohatství nebo moc. Vládci jsou v naší společnosti prakticky vzorem ideálního chování.

Slabé stránky

Vládce miluje pořádek. Proto má sklon k hluboké nelibosti vůči lidem, kteří porušují kánony a ohrožují řád, na jehož vytvoření tak tvrdě pracoval. Vládcovy symboly mohou příliš vtíravě odrážet "individualitu" a mohou se stát zdrojem posměchu. To neznamená, že by vládcovská symbolika byla zcela nevhodná, jen její použití vyžaduje velkou citlivost.

Stinná stránka

Stinná stránka vládce: Tyranský zlobr, který trvá na tom, že vše musí být podle jeho pravidel, a vyhání ze svého království i ze své duše tvůrčí prvky, aby si zajistil kontrolu za každou cenu. Je to král nebo královna, kdo se oddává údajně spravedlivému hněvu a křičí: "Hlavu z ramen!" Takto často jednají lidé, kteří se ocitnou v dominantním postavení (např. mladí rodiče), ale ještě nevědí, jak naložit s nabytou odpovědností. Stinná stránka se projevuje také u těch, kteří jsou motivováni silnou touhou po kontrole.


Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Ve vašem případě mají Mudrc a Objevitel stejný počet bodů.

Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.


Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.

Ve vašem případě mají Mudrc a Hrdina stejný počet bodů.

Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.


Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.

Ve vašem případě mají Mudrc a Tvůrce stejný počet bodů.

Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.


Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.

Ve vašem případě mají Mudrc a Klaun stejný počet bodů.

Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.


Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.

Ve vašem případě mají Mudrc a Psanec stejný počet bodů.

Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.


Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.

Ve vašem případě mají Mudrc a Jeden z nás stejný počet bodů.

Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.


Jeden z nás

Všichni si jsme rovní.

Rádi podporujete ostatní a pomáháte jim, protože věříte, že všichni by měli mít stejná práva a příležitosti. Jste upřímní, autentičtí a empatičtí a pracovití.

Cítíte silnou touhu někam patřit, což ve vás může vyvolávat pocity úzkosti. Někdy raději potlačíte vlastní individualitu, abyste někam zapadli, a proto zpochybňujete i osobitost ostatních.

Archetyp Jednoho z nás lze rozpoznat v průměrném člověku, obyčejném člověku, "klukovi nebo holce odvedle", realistovi, pracovitém člověku, dobrém občanovi, dobrém sousedovi.

Hlavní přání: spojení s okolními lidmi.
Cíl: patřit, zapadnout.
Obavy: vyčnívat, být arogantní a v důsledku toho být ostrakizován nebo odmítnut.
Strategie: rozvíjet obvyklé trvalé ctnosti, smysl pro loket, splynout s ostatními.
Past: vzdát se sebe sama kvůli fúzi, ale na oplátku získat jen povrchní kontakty s lidmi.
Odměna: realismus, empatie, absence nároků.

Jeden z nás chce být součástí kmene, společenské třídy, kultury, pracoviště, církve nebo sekty, klubu nebo odborů.

Archetyp Jeden z nás se silně projevuje ve všech pokrokových hnutích: v hnutí za občanská práva, v ženském hnutí a ve všech ostatních hnutích, jejichž cílem je dosáhnout plné sociální a ekonomické rovnosti pro jakoukoli skupinu nebo třídu lidí.

Jeden z nás si rád dělá legraci sám ze sebe a ujišťuje všechny kolem sebe, že se nemá brát příliš vážně. Nesnáší chytristiky, přehánění a lidi, kteří si dělají ze sebe příliš důležitého.

Silné stránky

Jeden z nás si uvědomuje, že každý člověk na světě je stejně důležitý jako on. Když se v člověku aktivuje archetyp Jednoho z nás, může si obléknout montérky nebo jiné běžné oblečení (i když je dostatečně bohatý), mluvit běžnou řečí a za každou cenu se vyhýbat elitářství. Jádrem všech těchto projevů je hodnota, podle níž je každý člověk významný. Toto krédo říká, že všechny dobré věci v životě patří každému od narození, nejen aristokracii nebo těm, kteří se narodili v zámožných rodinách. Jeden z nás je dobrý občan.

Slabé stránky

Jeden z nás je jako zraněné nebo osiřelé dítě, které od života očekává jen málo dobrého. Jsou to lidé, kteří "nic neudělali, prostě se to stalo", kteří "žili normální život a pak najednou!" a kteří si vůbec neuvědomují, jak a proč některé události (a co to bylo?) ovlivnily postoje lidi kolem nich.

Stinná stránka

Stinná stránka Jednoho z nás: Oběť, která viní ostatní ze své neschopnosti a nezodpovědnosti. Takový člověk očekává zvláštní zacházení a uvolnění ze života jako od zkoušky, protože byl poškozen nebo je tak křehký. Když náš život ovládne stinná stránka Jednoho z nás, máme tendenci útočit i na ty, kteří se nám snaží pomoci. Tím ubližujeme jim i sobě. Další verzí Stínu Jednoho z nás je, když jsme rozmarní, vyžadujeme zvláštní podmínky a trváme na své bezmocnosti nebo zvláštním postavení.

Ve vašem případě mají Mudrc a Pečovatel stejný počet bodů.

Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.


Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.

Ve vašem případě mají Mudrc a Milenec stejný počet bodů.

Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.


Milenec

Jste ti praví.

Vyžíváte se v intimitě, smyslnosti a emocích.

Z obyčejných okamžiků, jako je procházka po zahradě, dokážete vytvořit nezapomenutelný zážitek. Nechcete být sami, protože to by znamenalo, že o vás není zájem a že vás nikdo nemiluje. Kvůli tomu a také proto, že se snažíte všem zavděčit, ve vztazích často ztrácíte sami sebe. Svým vztahům jste stoprocentně oddaní.

Milence lze rozpoznat v partnerech, přátelích, blízkých osobách, dohazovačkách, nadšencích, znalcích, sensualistech, manželech, organizátorech týmů.

Hlavní přání: dosáhnout intimity a zažít smyslné potěšení.
Cíl: navazovat vztah s lidmi, zpříjemňovat jim práci, zážitky a prostředí.
Obavy: zůstat sám, stát se nechtěným a nemilovaným.
Strategie: neustále se stávat stále přitažlivějším — fyzicky, emocionálně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Past: dělat všechno pro to, aby se zalíbit ostatním a udělat jim radost, a přitom ztratit svou vlastní individualitu.
Odměna: vášeň, vděčnost, obdiv, věrnost.

Milenec je bytost, kterou někdo nebo něco fascinuje: obraz, dívka, báseň nebo řešení úkolu. Je to člověk, který touží po odezvě světa, očekává lásku a obdiv od ostatních bytostí, stejně jako je jimi sám obdivován.

Milenec chce, abyste věděli, že jste jedním z jeho nejlepších přátel, že ho opravdu dobře znáte a že je pro vás obzvlášť důležitý. V tomto smyslu může být Milenec archetypem společnosti přátel, kteří mají pocit, že se skutečně znají. Nespojuje je povrchní vztah spojenců, ale něco mnohem hlubšího.

Pokud je v životě člověka aktivován archetyp milence, chce vypadat nejen dobře, ale i krásně. Základem je touha přitahovat a dávat lásku a vyjadřovat náklonnost intimním a příjemným způsobem.

Silné stránky

Archetyp milence určuje všechny druhy lásky: rodičovskou lásku, přátelskou lásku, duchovní lásku, ale nejsnáze ho rozpoznáme v lásce romantické. Ačkoli může přinést celou škálu bolestí a dramat, pomáhá nám prožívat potěšení a chápat intimitu. Tento archetyp je ochoten se zavázat a následovat objekt své vášně. Milenec hledá blaženost pravé lásky a dvojjedinost božského páru. A je dostatečně zralý na to, aby lásku nejen vstřebával, ale aby miloval sám. Investovat do lásky skutkem a zavázat se, aby prožíval vzájemnou lásku druhého.

Archetyp Milence probouzí v lidech cit pro estetiku.

Slabé stránky

Milenec se obává samoty a ztráty své lásky, a proto se snaží neustále posilovat svůj milostný vztah a pouto s objektem vášně svého srdce. Milenec se bojí, že ho jeho milovaná odmítne. V hlubším smyslu se milenec bojí, že nebude milován.

Milenci si myslí, že je jejich okolí obzvlášť obdivuje. Nemají však rádi soupeře, kteří jim hrozí, že jim vezmou místo a připraví je o náklonnost ostatních. Archetyp milence může být proto spojen s odvrácenou stranou konkurence, která je obvykle neuvědomovaná a lidmi popíraná, což vede k žárlivosti a v některých případech k velmi nežádoucímu chování.

Stinná stránka

Stinné stránky milence jsou svůdníci (využívají lásku k dobývání), posedlí sexem nebo vztahy (cítí touhu a potřebu přijímat lásku). Jsou to také ti, kdo trpí a nedokážou se zastavit a říci ne, nebo ti, kdo ztratili vášeň a s ní i radost ze života, nebo ti, kterých úplně ničí odloučení od toho, koho milují.

Ve vašem případě mají Mudrc a Kouzelník stejný počet bodů.

Mudrc

Pravda vás osvobodí. Mudrce také nazývají: expert, vědec, detektiv, věštec, znalec, poradce, filozof, badatel, myslitel, pedant, profesionál, mentor, učitel, pozorovatel.

Vaše zvídavá mysl se probírá fakty a daty, zpochybňuje a pátrá po pravdě. Chcete vědět stále víc a jste na nekonečné honbě za vědomostmi – čtete, chodíte na kurzy nebo debatujete. Bojíte se, že vás někdo oklame nebo vás bude ignorovat. Protože inteligence a moudrost je vaší silnou stránkou, pokud se jim budete dostatečně věnovat, můžete skutečně změnit svět.

Hlavní přání: odhalit pravdu.
Cíl: využívat intelekt a analýzu k pochopení světa.
Strach: být oklamán, uveden v omyl; nevědomost.
Strategie: vyhledávání informací a znalostí; sebereflexe a pochopení myšlenkového procesu.
Past: může studovat problém donekonečna, aniž by kdy podnikl nějaké kroky.
Odměna: moudrost, inteligence.

Mudrci vynikají nezaujatou analýzou, plánováním, hodnocením a hledáním řešení. Když ostatní panikaří, mudrc se jednoduše abstrahuje od světa a uzavírá se do sebe, aby viděl celý obraz toho, co se děje. Může se dokonce "podívat do budoucnosti", aby zjistil, co má dělat.

Když se objeví nějaký problém, Mudrc obvykle studuje, jak ho vyřešili jiní lidé. Hledá odpovědi, určí nejlepší způsob a problém vyřeší. Nakonec sleduje a vyhodnocuje výsledky.

Mudrci mají dar uklidňujícího vlivu: pod jejich vedením se události vyvíjejí rozumným směrem. Správné věci se dělají správným způsobem. Mudrc věří ve schopnost lidstva učit se a vyvíjet se tak, aby se svět stal lepším místem. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Silné stránky

Mudrc má nejen znalosti, ale i moudrost. Lidé tohoto typu jsou zvědaví a rádi si vše promýšlejí dopodrobna. Snaží se být objektivní a spravedlivé. Jejich postojem je přijít pravdě na kloub a odhalit ji. Jednají s dlouhodobou perspektivou a nenechají se strhnout malichernými hádkami a problémy. Okamžitě vidí celkový obraz, všechny nesrovnalosti: logické chyby nebo chyby v uvažování. Mají dobrou intuici, klid a vyrovnanost. Chtějí jednat čestně a objektivně. Chtějí svobodně myslet vlastní hlavou a vytvářet si vlastní názory.

Slabé stránky

Mudrc se hluboce obává, že jeho těžce nabytá moudrost je falešná a není pravdivá. Mudrc se snaží vidět jasně, aby rozeznal pravdu od fikce. Tráví spoustu času teoretickým hledáním "pravdy", ale v praxi se možná nikdy nepustí do práce.

Stinná stránka

Necitlivý soudce, chladný, racionální, nemilosrdný, dogmatický, často nabubřelý, který soudí druhé a říká, že nejsou dost dobří nebo dělají věci špatně.


Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Ve vašem případě mají Objevitel a Hrdina stejný počet bodů.

Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.


Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.

Ve vašem případě mají Objevitel a Tvůrce stejný počet bodů.

Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.


Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.

Ve vašem případě mají Objevitel a Klaun stejný počet bodů.

Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.


Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.

Ve vašem případě mají Objevitel a Psanec stejný počet bodů.

Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.


Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.

Ve vašem případě mají Objevitel a Jeden z nás stejný počet bodů.

Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.


Jeden z nás

Všichni si jsme rovní.

Rádi podporujete ostatní a pomáháte jim, protože věříte, že všichni by měli mít stejná práva a příležitosti. Jste upřímní, autentičtí a empatičtí a pracovití.

Cítíte silnou touhu někam patřit, což ve vás může vyvolávat pocity úzkosti. Někdy raději potlačíte vlastní individualitu, abyste někam zapadli, a proto zpochybňujete i osobitost ostatních.

Archetyp Jednoho z nás lze rozpoznat v průměrném člověku, obyčejném člověku, "klukovi nebo holce odvedle", realistovi, pracovitém člověku, dobrém občanovi, dobrém sousedovi.

Hlavní přání: spojení s okolními lidmi.
Cíl: patřit, zapadnout.
Obavy: vyčnívat, být arogantní a v důsledku toho být ostrakizován nebo odmítnut.
Strategie: rozvíjet obvyklé trvalé ctnosti, smysl pro loket, splynout s ostatními.
Past: vzdát se sebe sama kvůli fúzi, ale na oplátku získat jen povrchní kontakty s lidmi.
Odměna: realismus, empatie, absence nároků.

Jeden z nás chce být součástí kmene, společenské třídy, kultury, pracoviště, církve nebo sekty, klubu nebo odborů.

Archetyp Jeden z nás se silně projevuje ve všech pokrokových hnutích: v hnutí za občanská práva, v ženském hnutí a ve všech ostatních hnutích, jejichž cílem je dosáhnout plné sociální a ekonomické rovnosti pro jakoukoli skupinu nebo třídu lidí.

Jeden z nás si rád dělá legraci sám ze sebe a ujišťuje všechny kolem sebe, že se nemá brát příliš vážně. Nesnáší chytristiky, přehánění a lidi, kteří si dělají ze sebe příliš důležitého.

Silné stránky

Jeden z nás si uvědomuje, že každý člověk na světě je stejně důležitý jako on. Když se v člověku aktivuje archetyp Jednoho z nás, může si obléknout montérky nebo jiné běžné oblečení (i když je dostatečně bohatý), mluvit běžnou řečí a za každou cenu se vyhýbat elitářství. Jádrem všech těchto projevů je hodnota, podle níž je každý člověk významný. Toto krédo říká, že všechny dobré věci v životě patří každému od narození, nejen aristokracii nebo těm, kteří se narodili v zámožných rodinách. Jeden z nás je dobrý občan.

Slabé stránky

Jeden z nás je jako zraněné nebo osiřelé dítě, které od života očekává jen málo dobrého. Jsou to lidé, kteří "nic neudělali, prostě se to stalo", kteří "žili normální život a pak najednou!" a kteří si vůbec neuvědomují, jak a proč některé události (a co to bylo?) ovlivnily postoje lidi kolem nich.

Stinná stránka

Stinná stránka Jednoho z nás: Oběť, která viní ostatní ze své neschopnosti a nezodpovědnosti. Takový člověk očekává zvláštní zacházení a uvolnění ze života jako od zkoušky, protože byl poškozen nebo je tak křehký. Když náš život ovládne stinná stránka Jednoho z nás, máme tendenci útočit i na ty, kteří se nám snaží pomoci. Tím ubližujeme jim i sobě. Další verzí Stínu Jednoho z nás je, když jsme rozmarní, vyžadujeme zvláštní podmínky a trváme na své bezmocnosti nebo zvláštním postavení.

Ve vašem případě mají Objevitel a Pečovatel stejný počet bodů.

Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.


Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.

Ve vašem případě mají Objevitel a Milenec stejný počet bodů.

Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.


Milenec

Jste ti praví.

Vyžíváte se v intimitě, smyslnosti a emocích.

Z obyčejných okamžiků, jako je procházka po zahradě, dokážete vytvořit nezapomenutelný zážitek. Nechcete být sami, protože to by znamenalo, že o vás není zájem a že vás nikdo nemiluje. Kvůli tomu a také proto, že se snažíte všem zavděčit, ve vztazích často ztrácíte sami sebe. Svým vztahům jste stoprocentně oddaní.

Milence lze rozpoznat v partnerech, přátelích, blízkých osobách, dohazovačkách, nadšencích, znalcích, sensualistech, manželech, organizátorech týmů.

Hlavní přání: dosáhnout intimity a zažít smyslné potěšení.
Cíl: navazovat vztah s lidmi, zpříjemňovat jim práci, zážitky a prostředí.
Obavy: zůstat sám, stát se nechtěným a nemilovaným.
Strategie: neustále se stávat stále přitažlivějším — fyzicky, emocionálně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Past: dělat všechno pro to, aby se zalíbit ostatním a udělat jim radost, a přitom ztratit svou vlastní individualitu.
Odměna: vášeň, vděčnost, obdiv, věrnost.

Milenec je bytost, kterou někdo nebo něco fascinuje: obraz, dívka, báseň nebo řešení úkolu. Je to člověk, který touží po odezvě světa, očekává lásku a obdiv od ostatních bytostí, stejně jako je jimi sám obdivován.

Milenec chce, abyste věděli, že jste jedním z jeho nejlepších přátel, že ho opravdu dobře znáte a že je pro vás obzvlášť důležitý. V tomto smyslu může být Milenec archetypem společnosti přátel, kteří mají pocit, že se skutečně znají. Nespojuje je povrchní vztah spojenců, ale něco mnohem hlubšího.

Pokud je v životě člověka aktivován archetyp milence, chce vypadat nejen dobře, ale i krásně. Základem je touha přitahovat a dávat lásku a vyjadřovat náklonnost intimním a příjemným způsobem.

Silné stránky

Archetyp milence určuje všechny druhy lásky: rodičovskou lásku, přátelskou lásku, duchovní lásku, ale nejsnáze ho rozpoznáme v lásce romantické. Ačkoli může přinést celou škálu bolestí a dramat, pomáhá nám prožívat potěšení a chápat intimitu. Tento archetyp je ochoten se zavázat a následovat objekt své vášně. Milenec hledá blaženost pravé lásky a dvojjedinost božského páru. A je dostatečně zralý na to, aby lásku nejen vstřebával, ale aby miloval sám. Investovat do lásky skutkem a zavázat se, aby prožíval vzájemnou lásku druhého.

Archetyp Milence probouzí v lidech cit pro estetiku.

Slabé stránky

Milenec se obává samoty a ztráty své lásky, a proto se snaží neustále posilovat svůj milostný vztah a pouto s objektem vášně svého srdce. Milenec se bojí, že ho jeho milovaná odmítne. V hlubším smyslu se milenec bojí, že nebude milován.

Milenci si myslí, že je jejich okolí obzvlášť obdivuje. Nemají však rádi soupeře, kteří jim hrozí, že jim vezmou místo a připraví je o náklonnost ostatních. Archetyp milence může být proto spojen s odvrácenou stranou konkurence, která je obvykle neuvědomovaná a lidmi popíraná, což vede k žárlivosti a v některých případech k velmi nežádoucímu chování.

Stinná stránka

Stinné stránky milence jsou svůdníci (využívají lásku k dobývání), posedlí sexem nebo vztahy (cítí touhu a potřebu přijímat lásku). Jsou to také ti, kdo trpí a nedokážou se zastavit a říci ne, nebo ti, kdo ztratili vášeň a s ní i radost ze života, nebo ti, kterých úplně ničí odloučení od toho, koho milují.

Ve vašem případě mají Objevitel a Kouzelník stejný počet bodů.

Objevitel

Nenechte se uvěznit. Objevitel je také nazýván: avanturista, obrazoborec, cestovatel, individualista, poutník, dobrodruh, antihrdina, rebel.

Jste nezávislí a průbojní, nepřizpůsobujete se tradičním myšlenkám, raději žijete podle svého, podle svých vlastních pravidel. Cítíte silnou touhu změnit svět pomocí svých objevů a nechcete se nechat uvěznit všedním životem. Kvůli tomu často nikam nezapadáte. Každý však obdivuje vaši autentičnost, nezávislost a ambice.

Hlavní přání: svoboda najít sebe samého prostřednictvím osvojení si světa.
Cíl: žít lepší, přirozenější a plnější život.
Strach: být v pasti, přizpůsobovat se, cítit vnitřní prázdnotu, necítit tep života.
Strategie: cestovat, hledat a zažívat nové věci, vyhýbat se nástrahám a nudě.
Odměna: samostatnost, ctižádostivost, upřímnost k sobě samému.

Hledající se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nim spolupůsobí, ochutnává ho a snaží se odhadnout jeho vlastnosti.

Objevitele se snaží najít svou cestu aktivním způsobem. Stále se setkává s novými věcmi. A nejen pozoruje nové, ale také se s nimi spolupůsobí, ochutnává je a snaží se odhadnout jejich vlastnosti.

Objevitel se příliš nezajímá o hledání souvislostí a podstaty věcí, to je úděl Mudrce. Objevitel rád nachází a pozoruje.

Jedním z projevů Objevitele je prostá touha vydat se na otevřenou cestu a do divočiny, aby zažil radost z objevování.

Silné stránky

Objevitele jsou optimisté a nadšenci. Věří, že předběhli svou dobu. Jsou odhodláni hájit své přesvědčení. Snaží se vzít si ze života co nejvíc. Vyhledávají příležitosti k cestování a pobytu v přírodě, k tomu, co je baví, i když jim to nepřináší nic jiného než radost ze samotné cesty. Objevitel je často povzbuzován k tomu, aby si otevřel vlastní malou firmu, stal se nezávislým konzultantem nebo si zvolil roli inovátora, testera či průzkumníka ve firmě.

Slabé stránky

Základní touhou Objevitelů je najít zaslíbenou zemi. Místo, kde je možné být k sobě absolutně upřímný a zažít radost z toho, že někam patří. Při hledání svobody se Objevitele rychle nabaží stabilního života a vydají se na novou cestu. Objevitel může hledat v Hrdinovi, Psanci nebo Kouzelníkovi potenciální oporu, ale téměř vždy bude tímto vzorem zklamán a nakonec odejde hledat svou pravdu. Objevitel je chvíli ochotný učit se téměř od každého, kdo má nový pohled na věci nebo novou zkušenost, ale brzy, poté co spatří Achillovu patu člověka, se opět vydává na cestu.

Stinná stránka

Objevitel je perfekcionista, který se vždy snaží dosáhnout nemožného cíle nebo najít "správné" řešení. Často chaoticky přechází od jednoho úkolu nebo koníčku k druhému, ale téměř nikdy není stínový Objevitel ochoten věnovat se dokončení čehokoli.


Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Ve vašem případě mají Hrdina a Tvůrce stejný počet bodů.

Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.


Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.

Ve vašem případě mají Hrdina a Klaun stejný počet bodů.

Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.


Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.

Ve vašem případě mají Hrdina a Psanec stejný počet bodů.

Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.


Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.

Ve vašem případě mají Hrdina a Jeden z nás stejný počet bodů.

Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.


Jeden z nás

Všichni si jsme rovní.

Rádi podporujete ostatní a pomáháte jim, protože věříte, že všichni by měli mít stejná práva a příležitosti. Jste upřímní, autentičtí a empatičtí a pracovití.

Cítíte silnou touhu někam patřit, což ve vás může vyvolávat pocity úzkosti. Někdy raději potlačíte vlastní individualitu, abyste někam zapadli, a proto zpochybňujete i osobitost ostatních.

Archetyp Jednoho z nás lze rozpoznat v průměrném člověku, obyčejném člověku, "klukovi nebo holce odvedle", realistovi, pracovitém člověku, dobrém občanovi, dobrém sousedovi.

Hlavní přání: spojení s okolními lidmi.
Cíl: patřit, zapadnout.
Obavy: vyčnívat, být arogantní a v důsledku toho být ostrakizován nebo odmítnut.
Strategie: rozvíjet obvyklé trvalé ctnosti, smysl pro loket, splynout s ostatními.
Past: vzdát se sebe sama kvůli fúzi, ale na oplátku získat jen povrchní kontakty s lidmi.
Odměna: realismus, empatie, absence nároků.

Jeden z nás chce být součástí kmene, společenské třídy, kultury, pracoviště, církve nebo sekty, klubu nebo odborů.

Archetyp Jeden z nás se silně projevuje ve všech pokrokových hnutích: v hnutí za občanská práva, v ženském hnutí a ve všech ostatních hnutích, jejichž cílem je dosáhnout plné sociální a ekonomické rovnosti pro jakoukoli skupinu nebo třídu lidí.

Jeden z nás si rád dělá legraci sám ze sebe a ujišťuje všechny kolem sebe, že se nemá brát příliš vážně. Nesnáší chytristiky, přehánění a lidi, kteří si dělají ze sebe příliš důležitého.

Silné stránky

Jeden z nás si uvědomuje, že každý člověk na světě je stejně důležitý jako on. Když se v člověku aktivuje archetyp Jednoho z nás, může si obléknout montérky nebo jiné běžné oblečení (i když je dostatečně bohatý), mluvit běžnou řečí a za každou cenu se vyhýbat elitářství. Jádrem všech těchto projevů je hodnota, podle níž je každý člověk významný. Toto krédo říká, že všechny dobré věci v životě patří každému od narození, nejen aristokracii nebo těm, kteří se narodili v zámožných rodinách. Jeden z nás je dobrý občan.

Slabé stránky

Jeden z nás je jako zraněné nebo osiřelé dítě, které od života očekává jen málo dobrého. Jsou to lidé, kteří "nic neudělali, prostě se to stalo", kteří "žili normální život a pak najednou!" a kteří si vůbec neuvědomují, jak a proč některé události (a co to bylo?) ovlivnily postoje lidi kolem nich.

Stinná stránka

Stinná stránka Jednoho z nás: Oběť, která viní ostatní ze své neschopnosti a nezodpovědnosti. Takový člověk očekává zvláštní zacházení a uvolnění ze života jako od zkoušky, protože byl poškozen nebo je tak křehký. Když náš život ovládne stinná stránka Jednoho z nás, máme tendenci útočit i na ty, kteří se nám snaží pomoci. Tím ubližujeme jim i sobě. Další verzí Stínu Jednoho z nás je, když jsme rozmarní, vyžadujeme zvláštní podmínky a trváme na své bezmocnosti nebo zvláštním postavení.

Ve vašem případě mají Hrdina a Pečovatel stejný počet bodů.

Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.


Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.

Ve vašem případě mají Hrdina a Milenec stejný počet bodů.

Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.


Milenec

Jste ti praví.

Vyžíváte se v intimitě, smyslnosti a emocích.

Z obyčejných okamžiků, jako je procházka po zahradě, dokážete vytvořit nezapomenutelný zážitek. Nechcete být sami, protože to by znamenalo, že o vás není zájem a že vás nikdo nemiluje. Kvůli tomu a také proto, že se snažíte všem zavděčit, ve vztazích často ztrácíte sami sebe. Svým vztahům jste stoprocentně oddaní.

Milence lze rozpoznat v partnerech, přátelích, blízkých osobách, dohazovačkách, nadšencích, znalcích, sensualistech, manželech, organizátorech týmů.

Hlavní přání: dosáhnout intimity a zažít smyslné potěšení.
Cíl: navazovat vztah s lidmi, zpříjemňovat jim práci, zážitky a prostředí.
Obavy: zůstat sám, stát se nechtěným a nemilovaným.
Strategie: neustále se stávat stále přitažlivějším — fyzicky, emocionálně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Past: dělat všechno pro to, aby se zalíbit ostatním a udělat jim radost, a přitom ztratit svou vlastní individualitu.
Odměna: vášeň, vděčnost, obdiv, věrnost.

Milenec je bytost, kterou někdo nebo něco fascinuje: obraz, dívka, báseň nebo řešení úkolu. Je to člověk, který touží po odezvě světa, očekává lásku a obdiv od ostatních bytostí, stejně jako je jimi sám obdivován.

Milenec chce, abyste věděli, že jste jedním z jeho nejlepších přátel, že ho opravdu dobře znáte a že je pro vás obzvlášť důležitý. V tomto smyslu může být Milenec archetypem společnosti přátel, kteří mají pocit, že se skutečně znají. Nespojuje je povrchní vztah spojenců, ale něco mnohem hlubšího.

Pokud je v životě člověka aktivován archetyp milence, chce vypadat nejen dobře, ale i krásně. Základem je touha přitahovat a dávat lásku a vyjadřovat náklonnost intimním a příjemným způsobem.

Silné stránky

Archetyp milence určuje všechny druhy lásky: rodičovskou lásku, přátelskou lásku, duchovní lásku, ale nejsnáze ho rozpoznáme v lásce romantické. Ačkoli může přinést celou škálu bolestí a dramat, pomáhá nám prožívat potěšení a chápat intimitu. Tento archetyp je ochoten se zavázat a následovat objekt své vášně. Milenec hledá blaženost pravé lásky a dvojjedinost božského páru. A je dostatečně zralý na to, aby lásku nejen vstřebával, ale aby miloval sám. Investovat do lásky skutkem a zavázat se, aby prožíval vzájemnou lásku druhého.

Archetyp Milence probouzí v lidech cit pro estetiku.

Slabé stránky

Milenec se obává samoty a ztráty své lásky, a proto se snaží neustále posilovat svůj milostný vztah a pouto s objektem vášně svého srdce. Milenec se bojí, že ho jeho milovaná odmítne. V hlubším smyslu se milenec bojí, že nebude milován.

Milenci si myslí, že je jejich okolí obzvlášť obdivuje. Nemají však rádi soupeře, kteří jim hrozí, že jim vezmou místo a připraví je o náklonnost ostatních. Archetyp milence může být proto spojen s odvrácenou stranou konkurence, která je obvykle neuvědomovaná a lidmi popíraná, což vede k žárlivosti a v některých případech k velmi nežádoucímu chování.

Stinná stránka

Stinné stránky milence jsou svůdníci (využívají lásku k dobývání), posedlí sexem nebo vztahy (cítí touhu a potřebu přijímat lásku). Jsou to také ti, kdo trpí a nedokážou se zastavit a říci ne, nebo ti, kdo ztratili vášeň a s ní i radost ze života, nebo ti, kterých úplně ničí odloučení od toho, koho milují.

Ve vašem případě mají Hrdina a Kouzelník stejný počet bodů.

Hrdina

Kde je vůle, tam je cesta.

Hrdinu lze vždy poznat v roli bojovníka, křižáka, zachránce, nadčlověka, vojáka, vítězného sportovce, drakobijce, konkurenta a hráče týmu. Síla, odvaha, neohroženost a disciplína vás často staví do pozice ochránce slabších. Neustále se snažíte osvědčit, nechcete být za zranitelného slabocha či zbabělce. Své nedostatky se někdy snažíte vykompenzovat povýšeným a svárlivým chováním. Vaši cenu však dokazují odvážné skutky, kterými vylepšujete náš svět.

Hlavní přání: dokázat svou hodnotu odvážnými a náročnými činy.
Cíl: využít moc ke zlepšení světa.
Strach: ze slabosti, zranitelnosti, stát se bezmocnou obětí.
Strategie: stát se co nejsilnějším, nejkompetentnějším a nejmocnějším.
Past: arogance, neustálé hledání nepřítele.
Odměna: kompetence a odvaha.

Archetyp hrdiny je spojen s jasnými normami, schopností držet se do konce a stanovením hranic.

Přirozeným prostředím pro hrdinu je bojiště, sportovní utkání, ulice, pracoviště, džungle politiky nebo jakékoli jiné místo, kde obtíže nebo výzvy vyžadují odvážný a energický čin.

Výzva hrdinu inspiruje, nespravedlnost ho rozzuří a on rychle a rozhodně reaguje na potíže a vzniklé příležitosti.

Hrdina chce udělat svět lepším. V hloubi duše se bojí, že selže, že neobstojí až do konce a že nedokáže zvítězit. Tento archetyp nám pomáhá rozvíjet energii, disciplínu, soustředění a odhodlání.

Silné stránky

Když už se zdá, že je vše ztraceno, objeví se hrdina plně ozbrojený a zachrání situaci. Tento archetyp je tvrdý a odvážný, pomáhá nám stanovit si cíle a dosáhnout jich, překonávat překážky a vytrvat v těžkých chvílích. Hrdina také bojuje se svým strachem ze slabosti.

Hrdinové se pyšní disciplínou, soustředěností a schopností činit těžká rozhodnutí. Instinktivně chrání ty, které považují za nevinné, zranitelné a neschopné si pomoci.

Tento archetyp je neúplatný superhrdina, který je připraven bojovat s celým světem nebo i sám se sebou. V extrémních případech jsou jeho projevy popisovány jako "slabomyslný a statečný", zatímco v přiměřenějších projevech je prostě rozhodný, vytrvalý a vždy připravený soutěžit.

Slabé stránky

Hrdina má tendenci považovat ostatní za nepřátele a dělit celý svět na černý a bílý. Jeho myšlenkové pochody jsou poměrně jednoduché: snaží se jednoduše zvítězit nad vším, s čím se setká, včetně draků, kteří žijí v jeho vlastní hlavě.

Ve svých nejhorších projevech se hrdinové chovají arogantně, vychloubačně nebo se snižují k předčasnému hrobu. Ten, kdo se jim opravdu nelíbí, není ani tak padouch, jako spíš jeho pokorné oběti. Jejich slabost se proto projevuje ochotou přijmout výzvu, i když se může zdát hloupá.

Stinná stránka

Hrdinova stinná stránka: Zločinec, který využívá hrdinovy schopnosti k osobnímu prospěchu. Nezajímá ho morálka, etika ani zájmy druhých. Stínový hrdina se v našem životě projevuje také tehdy, když se cítíme nuceni dělat kompromisy ve svých zásadách: bojovník se objeví ve stejnou hodinu, aby trval na svém a všechny porazil. Dalším příkladem je stínový hrdina, který v dnešním obchodním světě kvete naplno. Téměř vše, co se kolem něj děje, vnímá jako zanedbávání, hrozbu nebo výzvu ke konfrontaci. Proto má stínový hrdina tendenci být neustále ve střehu. Pokud se setkáte s někým, kdo je extrémně tvrdohlavý nebo příliš krutý, je možné, že jste se setkali se Stínovým hrdinou.


Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Ve vašem případě mají Tvůrce a Klaun stejný počet bodů.

Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.


Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.

Ve vašem případě mají Tvůrce a Psanec stejný počet bodů.

Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.


Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.

Ve vašem případě mají Tvůrce a Jeden z nás stejný počet bodů.

Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.


Jeden z nás

Všichni si jsme rovní.

Rádi podporujete ostatní a pomáháte jim, protože věříte, že všichni by měli mít stejná práva a příležitosti. Jste upřímní, autentičtí a empatičtí a pracovití.

Cítíte silnou touhu někam patřit, což ve vás může vyvolávat pocity úzkosti. Někdy raději potlačíte vlastní individualitu, abyste někam zapadli, a proto zpochybňujete i osobitost ostatních.

Archetyp Jednoho z nás lze rozpoznat v průměrném člověku, obyčejném člověku, "klukovi nebo holce odvedle", realistovi, pracovitém člověku, dobrém občanovi, dobrém sousedovi.

Hlavní přání: spojení s okolními lidmi.
Cíl: patřit, zapadnout.
Obavy: vyčnívat, být arogantní a v důsledku toho být ostrakizován nebo odmítnut.
Strategie: rozvíjet obvyklé trvalé ctnosti, smysl pro loket, splynout s ostatními.
Past: vzdát se sebe sama kvůli fúzi, ale na oplátku získat jen povrchní kontakty s lidmi.
Odměna: realismus, empatie, absence nároků.

Jeden z nás chce být součástí kmene, společenské třídy, kultury, pracoviště, církve nebo sekty, klubu nebo odborů.

Archetyp Jeden z nás se silně projevuje ve všech pokrokových hnutích: v hnutí za občanská práva, v ženském hnutí a ve všech ostatních hnutích, jejichž cílem je dosáhnout plné sociální a ekonomické rovnosti pro jakoukoli skupinu nebo třídu lidí.

Jeden z nás si rád dělá legraci sám ze sebe a ujišťuje všechny kolem sebe, že se nemá brát příliš vážně. Nesnáší chytristiky, přehánění a lidi, kteří si dělají ze sebe příliš důležitého.

Silné stránky

Jeden z nás si uvědomuje, že každý člověk na světě je stejně důležitý jako on. Když se v člověku aktivuje archetyp Jednoho z nás, může si obléknout montérky nebo jiné běžné oblečení (i když je dostatečně bohatý), mluvit běžnou řečí a za každou cenu se vyhýbat elitářství. Jádrem všech těchto projevů je hodnota, podle níž je každý člověk významný. Toto krédo říká, že všechny dobré věci v životě patří každému od narození, nejen aristokracii nebo těm, kteří se narodili v zámožných rodinách. Jeden z nás je dobrý občan.

Slabé stránky

Jeden z nás je jako zraněné nebo osiřelé dítě, které od života očekává jen málo dobrého. Jsou to lidé, kteří "nic neudělali, prostě se to stalo", kteří "žili normální život a pak najednou!" a kteří si vůbec neuvědomují, jak a proč některé události (a co to bylo?) ovlivnily postoje lidi kolem nich.

Stinná stránka

Stinná stránka Jednoho z nás: Oběť, která viní ostatní ze své neschopnosti a nezodpovědnosti. Takový člověk očekává zvláštní zacházení a uvolnění ze života jako od zkoušky, protože byl poškozen nebo je tak křehký. Když náš život ovládne stinná stránka Jednoho z nás, máme tendenci útočit i na ty, kteří se nám snaží pomoci. Tím ubližujeme jim i sobě. Další verzí Stínu Jednoho z nás je, když jsme rozmarní, vyžadujeme zvláštní podmínky a trváme na své bezmocnosti nebo zvláštním postavení.

Ve vašem případě mají Tvůrce a Pečovatel stejný počet bodů.

Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.


Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.

Ve vašem případě mají Tvůrce a Milenec stejný počet bodů.

Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.


Milenec

Jste ti praví.

Vyžíváte se v intimitě, smyslnosti a emocích.

Z obyčejných okamžiků, jako je procházka po zahradě, dokážete vytvořit nezapomenutelný zážitek. Nechcete být sami, protože to by znamenalo, že o vás není zájem a že vás nikdo nemiluje. Kvůli tomu a také proto, že se snažíte všem zavděčit, ve vztazích často ztrácíte sami sebe. Svým vztahům jste stoprocentně oddaní.

Milence lze rozpoznat v partnerech, přátelích, blízkých osobách, dohazovačkách, nadšencích, znalcích, sensualistech, manželech, organizátorech týmů.

Hlavní přání: dosáhnout intimity a zažít smyslné potěšení.
Cíl: navazovat vztah s lidmi, zpříjemňovat jim práci, zážitky a prostředí.
Obavy: zůstat sám, stát se nechtěným a nemilovaným.
Strategie: neustále se stávat stále přitažlivějším — fyzicky, emocionálně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Past: dělat všechno pro to, aby se zalíbit ostatním a udělat jim radost, a přitom ztratit svou vlastní individualitu.
Odměna: vášeň, vděčnost, obdiv, věrnost.

Milenec je bytost, kterou někdo nebo něco fascinuje: obraz, dívka, báseň nebo řešení úkolu. Je to člověk, který touží po odezvě světa, očekává lásku a obdiv od ostatních bytostí, stejně jako je jimi sám obdivován.

Milenec chce, abyste věděli, že jste jedním z jeho nejlepších přátel, že ho opravdu dobře znáte a že je pro vás obzvlášť důležitý. V tomto smyslu může být Milenec archetypem společnosti přátel, kteří mají pocit, že se skutečně znají. Nespojuje je povrchní vztah spojenců, ale něco mnohem hlubšího.

Pokud je v životě člověka aktivován archetyp milence, chce vypadat nejen dobře, ale i krásně. Základem je touha přitahovat a dávat lásku a vyjadřovat náklonnost intimním a příjemným způsobem.

Silné stránky

Archetyp milence určuje všechny druhy lásky: rodičovskou lásku, přátelskou lásku, duchovní lásku, ale nejsnáze ho rozpoznáme v lásce romantické. Ačkoli může přinést celou škálu bolestí a dramat, pomáhá nám prožívat potěšení a chápat intimitu. Tento archetyp je ochoten se zavázat a následovat objekt své vášně. Milenec hledá blaženost pravé lásky a dvojjedinost božského páru. A je dostatečně zralý na to, aby lásku nejen vstřebával, ale aby miloval sám. Investovat do lásky skutkem a zavázat se, aby prožíval vzájemnou lásku druhého.

Archetyp Milence probouzí v lidech cit pro estetiku.

Slabé stránky

Milenec se obává samoty a ztráty své lásky, a proto se snaží neustále posilovat svůj milostný vztah a pouto s objektem vášně svého srdce. Milenec se bojí, že ho jeho milovaná odmítne. V hlubším smyslu se milenec bojí, že nebude milován.

Milenci si myslí, že je jejich okolí obzvlášť obdivuje. Nemají však rádi soupeře, kteří jim hrozí, že jim vezmou místo a připraví je o náklonnost ostatních. Archetyp milence může být proto spojen s odvrácenou stranou konkurence, která je obvykle neuvědomovaná a lidmi popíraná, což vede k žárlivosti a v některých případech k velmi nežádoucímu chování.

Stinná stránka

Stinné stránky milence jsou svůdníci (využívají lásku k dobývání), posedlí sexem nebo vztahy (cítí touhu a potřebu přijímat lásku). Jsou to také ti, kdo trpí a nedokážou se zastavit a říci ne, nebo ti, kdo ztratili vášeň a s ní i radost ze života, nebo ti, kterých úplně ničí odloučení od toho, koho milují.

Ve vašem případě mají Tvůrce a Kouzelník stejný počet bodů.

Tvůrce

Vdechujete nápadům život.

Jste nesmírně kreativní a poměrně přesvědčiví. Vyskytujete se v celé řadě rolí – jako spisovatelé, návrháři, hudebníci nebo architekti. Neustále se snažíte vylepšit svět, ale občas vás zcela paralyzuje váš perfekcionismus a strach, že váš nápad nebude dost dobrý. Když máte svůj den, dokážete z kreativity, představivosti a vynalézavosti vytvořit harmonický celek.

Tvůrce můžeme vidět v umělci, inovátorovi, vynálezci, hudebníkovi, spisovateli nebo snílkovi.

Hlavní přání: vytvořit nadčasové hodnoty.
Cíl: převést vizi do formy.
Strach: mít průměrnou vizi nebo průměrnou realizaci své vize.
Strategie: rozvíjet uměleckou kontrolu a dovednosti.
Úkol: vytvářet kulturu, vyjadřovat svou vizi.
Past: snaha o dokonalost, falešná kreativita.
Odměna: kreativita a představivost.

Tvůrce je poháněn vášní pro sebevyjádření v hmotné podobě. Pokud je v člověku aktivován archetyp Tvůrce, je často odsouzen k tomu, aby neustále něco nového vytvářel nebo vynalézal — jinak má pocit, že se doslova dusí.

Pro takové lidi je pravda nesmírně důležitá. Umělci jsou obvykle přesvědčeni, že právě oni vytvářejí budoucnost našeho světa. Jsou sice poněkud pesimističtí, pokud jde o budoucnost kultury obecně, ale věří v samotný tvůrčí proces a v sílu představivosti.

Archetyp Tvůrce, který je součástí každého z nás, ukazuje, kým jsme, prostřednictvím toho, co kolem sebe vytváříme.

V nejlepším případě archetyp Tvůrce podporuje skutečnou inovaci a krásu. V nejhorším případě slouží jako omluva pro nezodpovědnost a narcismus.

Silné stránky

Archetyp Tvůrce podporuje všechny impulsy představivosti: od vysokého umění až po nejmenší inovace v životě nebo práci. Tvůrcem pohání vášeň pro sebevyjádření v hmotné podobě. Umělec maluje obraz, který se stává odrazem jeho duše. Podnikatel objeví nový způsob podnikání a často riskuje vše. Inovátora v jakémkoli oboru nelákají tradiční způsoby práce a využívá své jedinečné schopnosti představit si zcela jinou cestu.

Slabé stránky

Tvůrce se obává, že veškerá realita se může ukázat jako iluze, a proto je pro něj velmi důležité ujistit se, že mimo jeho mysl existuje živý svět.

Tvůrci se obávají, že jejich dílo bude ostatními tvrdě kritizováno. Velmi často v nich žije jejich vlastní vnitřní kritik nebo cenzor, který nikdy nevyjadřuje souhlas. Často se proto bojí dát mu volný průchod a svého daru se úplně vzdávají.

Stinná stránka

Stinná stránka Tvůrce se projevuje tvůrčí posedlostí. Stínový tvůrce má tolik potenciálních imaginárních možností, že nakonec neztělesňuje žádnou. Tvůrce si neustále vytváří vlastní realitu, ale velmi potřebuje základní reálný svět zvnějšku, jinak se cítí nejistý a osamělý. Může propadnout workoholismu, aby měl vždy po ruce ještě jednu věc, kterou musí naléhavě vyřídit. Ale jen proto, abychom zaplnili prázdnotu uvnitř dalším projektem, výzvou, novou činností.


Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Ve vašem případě mají Klaun a Psanec stejný počet bodů.

Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.


Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.

Ve vašem případě mají Klaun a Jeden z nás stejný počet bodů.

Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.


Jeden z nás

Všichni si jsme rovní.

Rádi podporujete ostatní a pomáháte jim, protože věříte, že všichni by měli mít stejná práva a příležitosti. Jste upřímní, autentičtí a empatičtí a pracovití.

Cítíte silnou touhu někam patřit, což ve vás může vyvolávat pocity úzkosti. Někdy raději potlačíte vlastní individualitu, abyste někam zapadli, a proto zpochybňujete i osobitost ostatních.

Archetyp Jednoho z nás lze rozpoznat v průměrném člověku, obyčejném člověku, "klukovi nebo holce odvedle", realistovi, pracovitém člověku, dobrém občanovi, dobrém sousedovi.

Hlavní přání: spojení s okolními lidmi.
Cíl: patřit, zapadnout.
Obavy: vyčnívat, být arogantní a v důsledku toho být ostrakizován nebo odmítnut.
Strategie: rozvíjet obvyklé trvalé ctnosti, smysl pro loket, splynout s ostatními.
Past: vzdát se sebe sama kvůli fúzi, ale na oplátku získat jen povrchní kontakty s lidmi.
Odměna: realismus, empatie, absence nároků.

Jeden z nás chce být součástí kmene, společenské třídy, kultury, pracoviště, církve nebo sekty, klubu nebo odborů.

Archetyp Jeden z nás se silně projevuje ve všech pokrokových hnutích: v hnutí za občanská práva, v ženském hnutí a ve všech ostatních hnutích, jejichž cílem je dosáhnout plné sociální a ekonomické rovnosti pro jakoukoli skupinu nebo třídu lidí.

Jeden z nás si rád dělá legraci sám ze sebe a ujišťuje všechny kolem sebe, že se nemá brát příliš vážně. Nesnáší chytristiky, přehánění a lidi, kteří si dělají ze sebe příliš důležitého.

Silné stránky

Jeden z nás si uvědomuje, že každý člověk na světě je stejně důležitý jako on. Když se v člověku aktivuje archetyp Jednoho z nás, může si obléknout montérky nebo jiné běžné oblečení (i když je dostatečně bohatý), mluvit běžnou řečí a za každou cenu se vyhýbat elitářství. Jádrem všech těchto projevů je hodnota, podle níž je každý člověk významný. Toto krédo říká, že všechny dobré věci v životě patří každému od narození, nejen aristokracii nebo těm, kteří se narodili v zámožných rodinách. Jeden z nás je dobrý občan.

Slabé stránky

Jeden z nás je jako zraněné nebo osiřelé dítě, které od života očekává jen málo dobrého. Jsou to lidé, kteří "nic neudělali, prostě se to stalo", kteří "žili normální život a pak najednou!" a kteří si vůbec neuvědomují, jak a proč některé události (a co to bylo?) ovlivnily postoje lidi kolem nich.

Stinná stránka

Stinná stránka Jednoho z nás: Oběť, která viní ostatní ze své neschopnosti a nezodpovědnosti. Takový člověk očekává zvláštní zacházení a uvolnění ze života jako od zkoušky, protože byl poškozen nebo je tak křehký. Když náš život ovládne stinná stránka Jednoho z nás, máme tendenci útočit i na ty, kteří se nám snaží pomoci. Tím ubližujeme jim i sobě. Další verzí Stínu Jednoho z nás je, když jsme rozmarní, vyžadujeme zvláštní podmínky a trváme na své bezmocnosti nebo zvláštním postavení.

Ve vašem případě mají Klaun a Pečovatel stejný počet bodů.

Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.


Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.

Ve vašem případě mají Klaun a Milenec stejný počet bodů.

Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.


Milenec

Jste ti praví.

Vyžíváte se v intimitě, smyslnosti a emocích.

Z obyčejných okamžiků, jako je procházka po zahradě, dokážete vytvořit nezapomenutelný zážitek. Nechcete být sami, protože to by znamenalo, že o vás není zájem a že vás nikdo nemiluje. Kvůli tomu a také proto, že se snažíte všem zavděčit, ve vztazích často ztrácíte sami sebe. Svým vztahům jste stoprocentně oddaní.

Milence lze rozpoznat v partnerech, přátelích, blízkých osobách, dohazovačkách, nadšencích, znalcích, sensualistech, manželech, organizátorech týmů.

Hlavní přání: dosáhnout intimity a zažít smyslné potěšení.
Cíl: navazovat vztah s lidmi, zpříjemňovat jim práci, zážitky a prostředí.
Obavy: zůstat sám, stát se nechtěným a nemilovaným.
Strategie: neustále se stávat stále přitažlivějším — fyzicky, emocionálně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Past: dělat všechno pro to, aby se zalíbit ostatním a udělat jim radost, a přitom ztratit svou vlastní individualitu.
Odměna: vášeň, vděčnost, obdiv, věrnost.

Milenec je bytost, kterou někdo nebo něco fascinuje: obraz, dívka, báseň nebo řešení úkolu. Je to člověk, který touží po odezvě světa, očekává lásku a obdiv od ostatních bytostí, stejně jako je jimi sám obdivován.

Milenec chce, abyste věděli, že jste jedním z jeho nejlepších přátel, že ho opravdu dobře znáte a že je pro vás obzvlášť důležitý. V tomto smyslu může být Milenec archetypem společnosti přátel, kteří mají pocit, že se skutečně znají. Nespojuje je povrchní vztah spojenců, ale něco mnohem hlubšího.

Pokud je v životě člověka aktivován archetyp milence, chce vypadat nejen dobře, ale i krásně. Základem je touha přitahovat a dávat lásku a vyjadřovat náklonnost intimním a příjemným způsobem.

Silné stránky

Archetyp milence určuje všechny druhy lásky: rodičovskou lásku, přátelskou lásku, duchovní lásku, ale nejsnáze ho rozpoznáme v lásce romantické. Ačkoli může přinést celou škálu bolestí a dramat, pomáhá nám prožívat potěšení a chápat intimitu. Tento archetyp je ochoten se zavázat a následovat objekt své vášně. Milenec hledá blaženost pravé lásky a dvojjedinost božského páru. A je dostatečně zralý na to, aby lásku nejen vstřebával, ale aby miloval sám. Investovat do lásky skutkem a zavázat se, aby prožíval vzájemnou lásku druhého.

Archetyp Milence probouzí v lidech cit pro estetiku.

Slabé stránky

Milenec se obává samoty a ztráty své lásky, a proto se snaží neustále posilovat svůj milostný vztah a pouto s objektem vášně svého srdce. Milenec se bojí, že ho jeho milovaná odmítne. V hlubším smyslu se milenec bojí, že nebude milován.

Milenci si myslí, že je jejich okolí obzvlášť obdivuje. Nemají však rádi soupeře, kteří jim hrozí, že jim vezmou místo a připraví je o náklonnost ostatních. Archetyp milence může být proto spojen s odvrácenou stranou konkurence, která je obvykle neuvědomovaná a lidmi popíraná, což vede k žárlivosti a v některých případech k velmi nežádoucímu chování.

Stinná stránka

Stinné stránky milence jsou svůdníci (využívají lásku k dobývání), posedlí sexem nebo vztahy (cítí touhu a potřebu přijímat lásku). Jsou to také ti, kdo trpí a nedokážou se zastavit a říci ne, nebo ti, kdo ztratili vášeň a s ní i radost ze života, nebo ti, kterých úplně ničí odloučení od toho, koho milují.

Ve vašem případě mají Klaun a Kouzelník stejný počet bodů.

Klaun

Žijeme jen jednou.

Rádi ostatní rozveselujete a pomocí humoru si dobýváte jejich srdce i mysl. Vaším hlavním cílem je šířit radost. Občas jí ale maskujete svůj vlastní smutek. Obáváte se, že váš normální život by ostatní nudil, proto navazujete jen povrchní vztahy a ochuzujete se o opravdová spojení.

Klauna lze rozpoznat v roli blázna, žertéře, vtipálka, člověka, který baví publikum, klauna, šprýmaře, milovníku žertíků nebo komika.

Hlavní přání: žít v přítomném okamžiku a co nejlépe ho využít.
Cíl: skvěle se bavit a užít si zábavu.
Strach: nuda nebo být nudný.
Strategie: hrát si, vtipkovat, být vtipný.
Past: plýtvání životem.
Odměna: radost, svět kolem vás.

Klaun si nenajde nic příjemnějšího než se vysmívat ostatním. Lidé tohoto archetypu mají sklon všímat si vtipného téměř v každé situaci, takže se s pomocí humoru dokáží vyrovnat s překážkami a životními obtížemi. Klaun je jako dítě v cukrárně: čím více nových zážitků, tím lépe.

Klaun ve skutečnosti odhaluje radost ze života lidem kolem sebe a ukazuje ostatním, jak "být tady a teď": jak být hravý a vynalézavý, jak se radovat z daru života i v těžkých chvílích. Klaun pomáhá lidem zbavit se iluzí, depresí a omezeného pohledu na životní možnosti.

Cílem Klauna je užívat si život takový, jaký je, se všemi jeho paradoxy a dilematy. Klaun se nejvíce bojí nedostatku událostí a zážitků a toho, že "není naživu".

Silné stránky

Klaun představuje archetyp, který se nejlépe vyrovnává s absurditou moderního světa a neosobní, amorfní každodenní byrokratickou rutinou, částečně proto, že ke všemu přistupuje velmi lehkovážně, a částečně proto, že ze všeho nejraději porušuje pravidla. Ochota porušovat pravidla vede Klauna k inovativnímu a nekonvenčnímu myšlení. Kromě toho Jester slibuje, že činnosti, které jsou obvykle považovány za nudné a únavné, se mohou změnit v zábavu.

Slabé stránky

Klaun nemá rád lidi, kteří se na večírcích nudí, jsou příliš vážní a nemají smysl pro humor. Odvrácenou stranou Klauna může být sklon k tomu, že si v životě spíše hraje, než aby řešil problémy nebo přemýšlel o vážných věcech.

Stinná stránka

Jsou chvíle, kdy touha po potěšení převáží nad všemi ostatními. Pak se setkáváme se stínem Klauna: žroutem, podvodníkem nebo chlípníkem, zcela podmíněným silnými touhami nebo potřebami těla, bez smyslu pro důstojnost a sebeovládání.


Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Ve vašem případě mají Psanec a Jeden z nás stejný počet bodů.

Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.


Jeden z nás

Všichni si jsme rovní.

Rádi podporujete ostatní a pomáháte jim, protože věříte, že všichni by měli mít stejná práva a příležitosti. Jste upřímní, autentičtí a empatičtí a pracovití.

Cítíte silnou touhu někam patřit, což ve vás může vyvolávat pocity úzkosti. Někdy raději potlačíte vlastní individualitu, abyste někam zapadli, a proto zpochybňujete i osobitost ostatních.

Archetyp Jednoho z nás lze rozpoznat v průměrném člověku, obyčejném člověku, "klukovi nebo holce odvedle", realistovi, pracovitém člověku, dobrém občanovi, dobrém sousedovi.

Hlavní přání: spojení s okolními lidmi.
Cíl: patřit, zapadnout.
Obavy: vyčnívat, být arogantní a v důsledku toho být ostrakizován nebo odmítnut.
Strategie: rozvíjet obvyklé trvalé ctnosti, smysl pro loket, splynout s ostatními.
Past: vzdát se sebe sama kvůli fúzi, ale na oplátku získat jen povrchní kontakty s lidmi.
Odměna: realismus, empatie, absence nároků.

Jeden z nás chce být součástí kmene, společenské třídy, kultury, pracoviště, církve nebo sekty, klubu nebo odborů.

Archetyp Jeden z nás se silně projevuje ve všech pokrokových hnutích: v hnutí za občanská práva, v ženském hnutí a ve všech ostatních hnutích, jejichž cílem je dosáhnout plné sociální a ekonomické rovnosti pro jakoukoli skupinu nebo třídu lidí.

Jeden z nás si rád dělá legraci sám ze sebe a ujišťuje všechny kolem sebe, že se nemá brát příliš vážně. Nesnáší chytristiky, přehánění a lidi, kteří si dělají ze sebe příliš důležitého.

Silné stránky

Jeden z nás si uvědomuje, že každý člověk na světě je stejně důležitý jako on. Když se v člověku aktivuje archetyp Jednoho z nás, může si obléknout montérky nebo jiné běžné oblečení (i když je dostatečně bohatý), mluvit běžnou řečí a za každou cenu se vyhýbat elitářství. Jádrem všech těchto projevů je hodnota, podle níž je každý člověk významný. Toto krédo říká, že všechny dobré věci v životě patří každému od narození, nejen aristokracii nebo těm, kteří se narodili v zámožných rodinách. Jeden z nás je dobrý občan.

Slabé stránky

Jeden z nás je jako zraněné nebo osiřelé dítě, které od života očekává jen málo dobrého. Jsou to lidé, kteří "nic neudělali, prostě se to stalo", kteří "žili normální život a pak najednou!" a kteří si vůbec neuvědomují, jak a proč některé události (a co to bylo?) ovlivnily postoje lidi kolem nich.

Stinná stránka

Stinná stránka Jednoho z nás: Oběť, která viní ostatní ze své neschopnosti a nezodpovědnosti. Takový člověk očekává zvláštní zacházení a uvolnění ze života jako od zkoušky, protože byl poškozen nebo je tak křehký. Když náš život ovládne stinná stránka Jednoho z nás, máme tendenci útočit i na ty, kteří se nám snaží pomoci. Tím ubližujeme jim i sobě. Další verzí Stínu Jednoho z nás je, když jsme rozmarní, vyžadujeme zvláštní podmínky a trváme na své bezmocnosti nebo zvláštním postavení.

Ve vašem případě mají Psanec a Pečovatel stejný počet bodů.

Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.


Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.

Ve vašem případě mají Psanec a Milenec stejný počet bodů.

Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.


Milenec

Jste ti praví.

Vyžíváte se v intimitě, smyslnosti a emocích.

Z obyčejných okamžiků, jako je procházka po zahradě, dokážete vytvořit nezapomenutelný zážitek. Nechcete být sami, protože to by znamenalo, že o vás není zájem a že vás nikdo nemiluje. Kvůli tomu a také proto, že se snažíte všem zavděčit, ve vztazích často ztrácíte sami sebe. Svým vztahům jste stoprocentně oddaní.

Milence lze rozpoznat v partnerech, přátelích, blízkých osobách, dohazovačkách, nadšencích, znalcích, sensualistech, manželech, organizátorech týmů.

Hlavní přání: dosáhnout intimity a zažít smyslné potěšení.
Cíl: navazovat vztah s lidmi, zpříjemňovat jim práci, zážitky a prostředí.
Obavy: zůstat sám, stát se nechtěným a nemilovaným.
Strategie: neustále se stávat stále přitažlivějším — fyzicky, emocionálně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Past: dělat všechno pro to, aby se zalíbit ostatním a udělat jim radost, a přitom ztratit svou vlastní individualitu.
Odměna: vášeň, vděčnost, obdiv, věrnost.

Milenec je bytost, kterou někdo nebo něco fascinuje: obraz, dívka, báseň nebo řešení úkolu. Je to člověk, který touží po odezvě světa, očekává lásku a obdiv od ostatních bytostí, stejně jako je jimi sám obdivován.

Milenec chce, abyste věděli, že jste jedním z jeho nejlepších přátel, že ho opravdu dobře znáte a že je pro vás obzvlášť důležitý. V tomto smyslu může být Milenec archetypem společnosti přátel, kteří mají pocit, že se skutečně znají. Nespojuje je povrchní vztah spojenců, ale něco mnohem hlubšího.

Pokud je v životě člověka aktivován archetyp milence, chce vypadat nejen dobře, ale i krásně. Základem je touha přitahovat a dávat lásku a vyjadřovat náklonnost intimním a příjemným způsobem.

Silné stránky

Archetyp milence určuje všechny druhy lásky: rodičovskou lásku, přátelskou lásku, duchovní lásku, ale nejsnáze ho rozpoznáme v lásce romantické. Ačkoli může přinést celou škálu bolestí a dramat, pomáhá nám prožívat potěšení a chápat intimitu. Tento archetyp je ochoten se zavázat a následovat objekt své vášně. Milenec hledá blaženost pravé lásky a dvojjedinost božského páru. A je dostatečně zralý na to, aby lásku nejen vstřebával, ale aby miloval sám. Investovat do lásky skutkem a zavázat se, aby prožíval vzájemnou lásku druhého.

Archetyp Milence probouzí v lidech cit pro estetiku.

Slabé stránky

Milenec se obává samoty a ztráty své lásky, a proto se snaží neustále posilovat svůj milostný vztah a pouto s objektem vášně svého srdce. Milenec se bojí, že ho jeho milovaná odmítne. V hlubším smyslu se milenec bojí, že nebude milován.

Milenci si myslí, že je jejich okolí obzvlášť obdivuje. Nemají však rádi soupeře, kteří jim hrozí, že jim vezmou místo a připraví je o náklonnost ostatních. Archetyp milence může být proto spojen s odvrácenou stranou konkurence, která je obvykle neuvědomovaná a lidmi popíraná, což vede k žárlivosti a v některých případech k velmi nežádoucímu chování.

Stinná stránka

Stinné stránky milence jsou svůdníci (využívají lásku k dobývání), posedlí sexem nebo vztahy (cítí touhu a potřebu přijímat lásku). Jsou to také ti, kdo trpí a nedokážou se zastavit a říci ne, nebo ti, kdo ztratili vášeň a s ní i radost ze života, nebo ti, kterých úplně ničí odloučení od toho, koho milují.

Ve vašem případě mají Psanec a Kouzelník stejný počet bodů.

Psanec

Pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

Nebojíte se vyčnívat, a pokud vidíte, že svět potřebuje změnu, budete za ni bojovat, ať to stojí cokoli. Chcete změnit věci, které se zdají špatné, ve prospěch něčeho slibnějšího. Pamatujte si ale, že to, co jeden považuje za „boj za svobodu", jiný vnímá jako terorismus.

Psance lze rozpoznat v rebelovi, revolucionáři, zloduchovi, divochovi či divošce, nepřizpůsobivém člověku, nepříteli či obrazoborci.

Hlavní přání: pomsta nebo revoluce.
Cíl: zničit to, co nefunguje (pro psance nebo pro společnost).
Strach: být bezmocný, průměrný, nedůsledný.
Strategie: lámat, ničit nebo šokovat.
Past: přejít na temnou stranu.
Odměna: bouřlivost, radikální svoboda.

Když se v lidech aktivuje archetyp psance, mohou se cítit odcizeni dominantní kultuře a opovrhovat její vládou. Může je přitahovat chování a jednání, které se vymyká běžným normám etiky, zdraví nebo slušnosti.

Psanec chce narušit obvyklý chod věcí, šokovat lidi, způsobit revoluci, něčeho se zbavit nebo jen cítit vzrušení z toho, že je "ten špatný".

Psanec ztělesňuje potlačený hněv proti strukturám, které již neslouží životu, i když jsou tyto struktury podporovány společností nebo naší vědomou volbou. Psanec je plný protestu proti všemu cizímu, nepotřebnému a nedůležitému.

Silné stránky

Archetyp Psance je pozoruhodně odolný. Může definovat hodnoty budoucnosti a zároveň představuje formu zachování archaických rysů kultury. Psanci mohou pomoci v boji proti útlaku, rozšířit pole působnosti společenských omezení nebo sloužit jako pojistný ventil, který lidem umožňuje upustit páru a chránit tak status quo. Mohou také přispět ke skutečné revoluci, rozbít okovy vyváženého represivního myšlení a nasměrovat je zcela novým směrem.

Slabé stránky

Psanec je bojovník, nedbá o vlastní bezpečnost a může ohrozit ostatní. V psanci se koncentrují stinné stránky kultury — vlastnosti, kterými společnost pohrdá a které popírá. Psanec vystihuje hrozbu, že vzpoura jednotlivce, tichého rebela, nabude podoby, která zničí společnost, ať už tím, že ji pohltí zevnitř, nebo tím, že na ni spustí zuřivou explozi.

Stinná stránka

Stínová strana Psance zahrnuje všechny sebedestruktivní vzorce chování: připoutanost, nátlak nebo jednání, které podkopává intimitu, kariérní úspěch, sebeprosazení. A všechny vzorce chování, které mají destruktivní vliv na druhé: špatné citové nebo fyzické zacházení, vražda, znásilnění.


Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Ve vašem případě mají Jeden z nás a Pečovatel stejný počet bodů.

Jeden z nás

Všichni si jsme rovní.

Rádi podporujete ostatní a pomáháte jim, protože věříte, že všichni by měli mít stejná práva a příležitosti. Jste upřímní, autentičtí a empatičtí a pracovití.

Cítíte silnou touhu někam patřit, což ve vás může vyvolávat pocity úzkosti. Někdy raději potlačíte vlastní individualitu, abyste někam zapadli, a proto zpochybňujete i osobitost ostatních.

Archetyp Jednoho z nás lze rozpoznat v průměrném člověku, obyčejném člověku, "klukovi nebo holce odvedle", realistovi, pracovitém člověku, dobrém občanovi, dobrém sousedovi.

Hlavní přání: spojení s okolními lidmi.
Cíl: patřit, zapadnout.
Obavy: vyčnívat, být arogantní a v důsledku toho být ostrakizován nebo odmítnut.
Strategie: rozvíjet obvyklé trvalé ctnosti, smysl pro loket, splynout s ostatními.
Past: vzdát se sebe sama kvůli fúzi, ale na oplátku získat jen povrchní kontakty s lidmi.
Odměna: realismus, empatie, absence nároků.

Jeden z nás chce být součástí kmene, společenské třídy, kultury, pracoviště, církve nebo sekty, klubu nebo odborů.

Archetyp Jeden z nás se silně projevuje ve všech pokrokových hnutích: v hnutí za občanská práva, v ženském hnutí a ve všech ostatních hnutích, jejichž cílem je dosáhnout plné sociální a ekonomické rovnosti pro jakoukoli skupinu nebo třídu lidí.

Jeden z nás si rád dělá legraci sám ze sebe a ujišťuje všechny kolem sebe, že se nemá brát příliš vážně. Nesnáší chytristiky, přehánění a lidi, kteří si dělají ze sebe příliš důležitého.

Silné stránky

Jeden z nás si uvědomuje, že každý člověk na světě je stejně důležitý jako on. Když se v člověku aktivuje archetyp Jednoho z nás, může si obléknout montérky nebo jiné běžné oblečení (i když je dostatečně bohatý), mluvit běžnou řečí a za každou cenu se vyhýbat elitářství. Jádrem všech těchto projevů je hodnota, podle níž je každý člověk významný. Toto krédo říká, že všechny dobré věci v životě patří každému od narození, nejen aristokracii nebo těm, kteří se narodili v zámožných rodinách. Jeden z nás je dobrý občan.

Slabé stránky

Jeden z nás je jako zraněné nebo osiřelé dítě, které od života očekává jen málo dobrého. Jsou to lidé, kteří "nic neudělali, prostě se to stalo", kteří "žili normální život a pak najednou!" a kteří si vůbec neuvědomují, jak a proč některé události (a co to bylo?) ovlivnily postoje lidi kolem nich.

Stinná stránka

Stinná stránka Jednoho z nás: Oběť, která viní ostatní ze své neschopnosti a nezodpovědnosti. Takový člověk očekává zvláštní zacházení a uvolnění ze života jako od zkoušky, protože byl poškozen nebo je tak křehký. Když náš život ovládne stinná stránka Jednoho z nás, máme tendenci útočit i na ty, kteří se nám snaží pomoci. Tím ubližujeme jim i sobě. Další verzí Stínu Jednoho z nás je, když jsme rozmarní, vyžadujeme zvláštní podmínky a trváme na své bezmocnosti nebo zvláštním postavení.


Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.

Ve vašem případě mají Jeden z nás a Kouzelník stejný počet bodů.

Jeden z nás

Všichni si jsme rovní.

Rádi podporujete ostatní a pomáháte jim, protože věříte, že všichni by měli mít stejná práva a příležitosti. Jste upřímní, autentičtí a empatičtí a pracovití.

Cítíte silnou touhu někam patřit, což ve vás může vyvolávat pocity úzkosti. Někdy raději potlačíte vlastní individualitu, abyste někam zapadli, a proto zpochybňujete i osobitost ostatních.

Archetyp Jednoho z nás lze rozpoznat v průměrném člověku, obyčejném člověku, "klukovi nebo holce odvedle", realistovi, pracovitém člověku, dobrém občanovi, dobrém sousedovi.

Hlavní přání: spojení s okolními lidmi.
Cíl: patřit, zapadnout.
Obavy: vyčnívat, být arogantní a v důsledku toho být ostrakizován nebo odmítnut.
Strategie: rozvíjet obvyklé trvalé ctnosti, smysl pro loket, splynout s ostatními.
Past: vzdát se sebe sama kvůli fúzi, ale na oplátku získat jen povrchní kontakty s lidmi.
Odměna: realismus, empatie, absence nároků.

Jeden z nás chce být součástí kmene, společenské třídy, kultury, pracoviště, církve nebo sekty, klubu nebo odborů.

Archetyp Jeden z nás se silně projevuje ve všech pokrokových hnutích: v hnutí za občanská práva, v ženském hnutí a ve všech ostatních hnutích, jejichž cílem je dosáhnout plné sociální a ekonomické rovnosti pro jakoukoli skupinu nebo třídu lidí.

Jeden z nás si rád dělá legraci sám ze sebe a ujišťuje všechny kolem sebe, že se nemá brát příliš vážně. Nesnáší chytristiky, přehánění a lidi, kteří si dělají ze sebe příliš důležitého.

Silné stránky

Jeden z nás si uvědomuje, že každý člověk na světě je stejně důležitý jako on. Když se v člověku aktivuje archetyp Jednoho z nás, může si obléknout montérky nebo jiné běžné oblečení (i když je dostatečně bohatý), mluvit běžnou řečí a za každou cenu se vyhýbat elitářství. Jádrem všech těchto projevů je hodnota, podle níž je každý člověk významný. Toto krédo říká, že všechny dobré věci v životě patří každému od narození, nejen aristokracii nebo těm, kteří se narodili v zámožných rodinách. Jeden z nás je dobrý občan.

Slabé stránky

Jeden z nás je jako zraněné nebo osiřelé dítě, které od života očekává jen málo dobrého. Jsou to lidé, kteří "nic neudělali, prostě se to stalo", kteří "žili normální život a pak najednou!" a kteří si vůbec neuvědomují, jak a proč některé události (a co to bylo?) ovlivnily postoje lidi kolem nich.

Stinná stránka

Stinná stránka Jednoho z nás: Oběť, která viní ostatní ze své neschopnosti a nezodpovědnosti. Takový člověk očekává zvláštní zacházení a uvolnění ze života jako od zkoušky, protože byl poškozen nebo je tak křehký. Když náš život ovládne stinná stránka Jednoho z nás, máme tendenci útočit i na ty, kteří se nám snaží pomoci. Tím ubližujeme jim i sobě. Další verzí Stínu Jednoho z nás je, když jsme rozmarní, vyžadujeme zvláštní podmínky a trváme na své bezmocnosti nebo zvláštním postavení.


Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Ve vašem případě mají Pečovatel a Milenec stejný počet bodů.

Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.


Milenec

Jste ti praví.

Vyžíváte se v intimitě, smyslnosti a emocích.

Z obyčejných okamžiků, jako je procházka po zahradě, dokážete vytvořit nezapomenutelný zážitek. Nechcete být sami, protože to by znamenalo, že o vás není zájem a že vás nikdo nemiluje. Kvůli tomu a také proto, že se snažíte všem zavděčit, ve vztazích často ztrácíte sami sebe. Svým vztahům jste stoprocentně oddaní.

Milence lze rozpoznat v partnerech, přátelích, blízkých osobách, dohazovačkách, nadšencích, znalcích, sensualistech, manželech, organizátorech týmů.

Hlavní přání: dosáhnout intimity a zažít smyslné potěšení.
Cíl: navazovat vztah s lidmi, zpříjemňovat jim práci, zážitky a prostředí.
Obavy: zůstat sám, stát se nechtěným a nemilovaným.
Strategie: neustále se stávat stále přitažlivějším — fyzicky, emocionálně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Past: dělat všechno pro to, aby se zalíbit ostatním a udělat jim radost, a přitom ztratit svou vlastní individualitu.
Odměna: vášeň, vděčnost, obdiv, věrnost.

Milenec je bytost, kterou někdo nebo něco fascinuje: obraz, dívka, báseň nebo řešení úkolu. Je to člověk, který touží po odezvě světa, očekává lásku a obdiv od ostatních bytostí, stejně jako je jimi sám obdivován.

Milenec chce, abyste věděli, že jste jedním z jeho nejlepších přátel, že ho opravdu dobře znáte a že je pro vás obzvlášť důležitý. V tomto smyslu může být Milenec archetypem společnosti přátel, kteří mají pocit, že se skutečně znají. Nespojuje je povrchní vztah spojenců, ale něco mnohem hlubšího.

Pokud je v životě člověka aktivován archetyp milence, chce vypadat nejen dobře, ale i krásně. Základem je touha přitahovat a dávat lásku a vyjadřovat náklonnost intimním a příjemným způsobem.

Silné stránky

Archetyp milence určuje všechny druhy lásky: rodičovskou lásku, přátelskou lásku, duchovní lásku, ale nejsnáze ho rozpoznáme v lásce romantické. Ačkoli může přinést celou škálu bolestí a dramat, pomáhá nám prožívat potěšení a chápat intimitu. Tento archetyp je ochoten se zavázat a následovat objekt své vášně. Milenec hledá blaženost pravé lásky a dvojjedinost božského páru. A je dostatečně zralý na to, aby lásku nejen vstřebával, ale aby miloval sám. Investovat do lásky skutkem a zavázat se, aby prožíval vzájemnou lásku druhého.

Archetyp Milence probouzí v lidech cit pro estetiku.

Slabé stránky

Milenec se obává samoty a ztráty své lásky, a proto se snaží neustále posilovat svůj milostný vztah a pouto s objektem vášně svého srdce. Milenec se bojí, že ho jeho milovaná odmítne. V hlubším smyslu se milenec bojí, že nebude milován.

Milenci si myslí, že je jejich okolí obzvlášť obdivuje. Nemají však rádi soupeře, kteří jim hrozí, že jim vezmou místo a připraví je o náklonnost ostatních. Archetyp milence může být proto spojen s odvrácenou stranou konkurence, která je obvykle neuvědomovaná a lidmi popíraná, což vede k žárlivosti a v některých případech k velmi nežádoucímu chování.

Stinná stránka

Stinné stránky milence jsou svůdníci (využívají lásku k dobývání), posedlí sexem nebo vztahy (cítí touhu a potřebu přijímat lásku). Jsou to také ti, kdo trpí a nedokážou se zastavit a říci ne, nebo ti, kdo ztratili vášeň a s ní i radost ze života, nebo ti, kterých úplně ničí odloučení od toho, koho milují.

Ve vašem případě mají Pečovatel a Kouzelník stejný počet bodů.

Pečovatel

Miluj bližního svého jako sám sebe.

Podporujete a bráníte jedince okolo sebe, jste jejich učiteli a rádci. Každému, kdo se potřebuje vyplakat, nabídnete rameno, chráníte své přátele a staráte se o ně. Jste stálí, důvěryhodní a vnímaví, neustále chcete někomu pomáhat a všichni váš soucit obdivují. Vaší dobré povahy však lidé občas využívají.

Nejzřetelnějšími představami o Pečovateli jsou zdravotní sestra, staromódní vesnický lékař, obvodní policista a učitelé.

Hlavní přání: chránit lidi před možnou újmou.
Cíl: pomáhat druhým.
Obavy: sobectví, nevděčnost.
Strategie: konání dobra pro ostatní.
Past: mučednictví, uvěznění do pasti druhých.
Odměna: soucit, velkorysost.

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, štědrost a touha pomáhat druhým. Může být také nazýván Zachráncem nebo Milosrdným bratrem. V podstatě je to Strážce.

Pečovatel věří, že by měl nejprve pomáhat lidem a teprve potom myslet na své vlastní potřeby. Pečovatel je často mnohem lepší v péči o druhé než v péči o sebe. Činí tak se soucitem a velkorysostí. Někdy to vede k tomu, že už není s čím pomoci, vše je rozdáno.

Někdy je Pečovatel v pozici agresora: chce násilně obšťastnit znevýhodněné svou dobrotou a láskou. K tomu dochází, když se o někoho stará, aniž by bral v úvahu skutečné potřeby druhých, ale vychází pouze ze svého vlastního pohledu na prospěch.

Silné stránky

Pečovatel je altruista, kterého pohání soucit, velkorysost a sebeobětování, aby pomohl druhým. Ačkoli je tento archetyp náchylný k mučednictví, pomáhá nám vychovávat naše děti, podporuje trpící nouzi a buduje struktury pro zlepšení života a zdraví.

Slabé stránky

Ve snaze pomáhat druhým riskuje Pečovatel, že ublíží sám sobě. Pečovatel má odpor k sobectví, zejména u sebe, a obává se, že by se ho sobectví mohlo zmocnit. Mezi obavy Pečovatele patří strach ze zanedbávání těch, které má rád.

Stinná stránka

Stinná stránka Pečovatele: Trpící mučedník, který ovládá druhé tím, že v nich vyvolává pocit viny. "Podívej, co jsem pro tebe obětoval!". Tento archetyp se projevuje ve všech manipulativních a pohlcujících vzorcích chování, kdy se člověk stará o druhé, aby je ovládal nebo potlačoval. Projevuje se také spoluzávislostí, nutkavou potřebou žít život někoho jiného nebo zachraňovat život někoho jiného.


Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Ve vašem případě mají Milenec a Kouzelník stejný počet bodů.

Milenec

Jste ti praví.

Vyžíváte se v intimitě, smyslnosti a emocích.

Z obyčejných okamžiků, jako je procházka po zahradě, dokážete vytvořit nezapomenutelný zážitek. Nechcete být sami, protože to by znamenalo, že o vás není zájem a že vás nikdo nemiluje. Kvůli tomu a také proto, že se snažíte všem zavděčit, ve vztazích často ztrácíte sami sebe. Svým vztahům jste stoprocentně oddaní.

Milence lze rozpoznat v partnerech, přátelích, blízkých osobách, dohazovačkách, nadšencích, znalcích, sensualistech, manželech, organizátorech týmů.

Hlavní přání: dosáhnout intimity a zažít smyslné potěšení.
Cíl: navazovat vztah s lidmi, zpříjemňovat jim práci, zážitky a prostředí.
Obavy: zůstat sám, stát se nechtěným a nemilovaným.
Strategie: neustále se stávat stále přitažlivějším — fyzicky, emocionálně nebo jakýmkoli jiným způsobem.
Past: dělat všechno pro to, aby se zalíbit ostatním a udělat jim radost, a přitom ztratit svou vlastní individualitu.
Odměna: vášeň, vděčnost, obdiv, věrnost.

Milenec je bytost, kterou někdo nebo něco fascinuje: obraz, dívka, báseň nebo řešení úkolu. Je to člověk, který touží po odezvě světa, očekává lásku a obdiv od ostatních bytostí, stejně jako je jimi sám obdivován.

Milenec chce, abyste věděli, že jste jedním z jeho nejlepších přátel, že ho opravdu dobře znáte a že je pro vás obzvlášť důležitý. V tomto smyslu může být Milenec archetypem společnosti přátel, kteří mají pocit, že se skutečně znají. Nespojuje je povrchní vztah spojenců, ale něco mnohem hlubšího.

Pokud je v životě člověka aktivován archetyp milence, chce vypadat nejen dobře, ale i krásně. Základem je touha přitahovat a dávat lásku a vyjadřovat náklonnost intimním a příjemným způsobem.

Silné stránky

Archetyp milence určuje všechny druhy lásky: rodičovskou lásku, přátelskou lásku, duchovní lásku, ale nejsnáze ho rozpoznáme v lásce romantické. Ačkoli může přinést celou škálu bolestí a dramat, pomáhá nám prožívat potěšení a chápat intimitu. Tento archetyp je ochoten se zavázat a následovat objekt své vášně. Milenec hledá blaženost pravé lásky a dvojjedinost božského páru. A je dostatečně zralý na to, aby lásku nejen vstřebával, ale aby miloval sám. Investovat do lásky skutkem a zavázat se, aby prožíval vzájemnou lásku druhého.

Archetyp Milence probouzí v lidech cit pro estetiku.

Slabé stránky

Milenec se obává samoty a ztráty své lásky, a proto se snaží neustále posilovat svůj milostný vztah a pouto s objektem vášně svého srdce. Milenec se bojí, že ho jeho milovaná odmítne. V hlubším smyslu se milenec bojí, že nebude milován.

Milenci si myslí, že je jejich okolí obzvlášť obdivuje. Nemají však rádi soupeře, kteří jim hrozí, že jim vezmou místo a připraví je o náklonnost ostatních. Archetyp milence může být proto spojen s odvrácenou stranou konkurence, která je obvykle neuvědomovaná a lidmi popíraná, což vede k žárlivosti a v některých případech k velmi nežádoucímu chování.

Stinná stránka

Stinné stránky milence jsou svůdníci (využívají lásku k dobývání), posedlí sexem nebo vztahy (cítí touhu a potřebu přijímat lásku). Jsou to také ti, kdo trpí a nedokážou se zastavit a říci ne, nebo ti, kdo ztratili vášeň a s ní i radost ze života, nebo ti, kterých úplně ničí odloučení od toho, koho milují.


Kouzelník

Měníte sny ve skutečnost.

Jste snílci, kteří své sny uskutečňují. Díky svému charismatu a originálnímu pohledu na věc zvládnete nemožné. Abyste lépe pochopili svět okolo sebe, vytváříte si vlastní kouzlo. Riskantní experimenty mohou mít někdy nešťastné následky a občas musíte použít manipulaci, abyste dosáhli své vize. Z každé situace však vyjdete jako vítěz.

Kouzelníka lze poznat v roli vizionáře, "katalyzátora", inovátora, charismatického vůdce, prostředníka, šamana, léčitele nebo lékaře.

Hlavní přání: poznat základní zákony fungování světa a vesmíru.
Cíl: udělat sny skutečností.
Obavy: nepředvídatelné negativní důsledky.
Strategie: rozvíjet vizi a uvádět ji do praxe.
Past: stát se manipulátorem.
Odměna: objevování vzájemně výhodných výsledků.

Když se v člověku aktivuje archetyp Kouzelníka, stává se katalyzátorem změn. Důvěřuje-li člověk synchronicitě nebo smysluplným náhodám, očekává, že pokud splní svůj úkol, vesmír půjde jemu vstříc.

Pro Kouzelníka vědomí předchází bytí. Pokud tedy chcete změnit svůj svět, začněte změnou svých postojů a chování. Lidé, kteří mají aktivní vnitřní zkušenost s magickými hodnotami, vyhledávají duchovní pomoc a v nejlepším případě usilují o to, aby byli hodni duchovního vedení. Takoví lidé mají obvykle sklon chápat na hluboké úrovni, jak funguje vědomí, a jsou proto schopni ovlivňovat své okolí.

Archetyp Kouzelníka je velmi silný u politiků s charismatem, vůdčích byznysmenů a ve všech oblastech marketingu, který má silný vliv na lidské vědomí a chování.

Silné stránky

Archetyp Kouzelníka zkoumá základní zákony vědy a metafyziky, aby pochopil, jak transformovat situace, ovlivňovat lidi a měnit vize ve skutečnost. Kouzelník se skrývá v srdci všech nových radikálních technologií: osobních počítačů, internetu, transplantací orgánů a genetického inženýrství.

Kouzelníci mají často sny, které ostatní lidé považují za nereálné, ale podstatou magie je mít vizi a umět ji proměnit ve skutečnost. Když se vše vyvíjí špatně, kouzelníci hledají hluboko ve své duši, aby se změnili. Pak se změní i svět kolem nich.

Slabé stránky

Kouzelník má značnou sílu, a proto se ho mohou bát. Negativní schopnosti kouzelníka jsou podrobně popsány v příbězích o zlých čarodějích, kteří využívali svou moc k tomu, aby si nic netušící oběti podřídili své vůli. Příkladem negativního obrazu kouzelníka jsou političtí vůdci, kteří využívají své moci a okouzlují lidi k prosazování fašistických nebo rasistických programů. Do této negativní pasti archetypu Kouzelníka se může dostat každý, kdo využívá svou emoční inteligenci k manipulaci s druhými, místo aby s nimi komunikoval.

Stinná stránka

Stinná stránka Kouzelníka - Temný mág, který v průběhu proměn mění to nejlepší v nejhorší. Do tohoto druhu stínové magie se zapojujeme, když podceňujeme druhé nebo sami sebe a vybíráme si možnosti a pravděpodobnosti, které nás vedou k tomu, že si sami sebe stále méně vážíme. Stínový mág je také naší součástí, která je schopna negativními myšlenkami a činy způsobit sobě nebo druhým nemoc.

Popis všech archetypů.