3

Jak moc konfliktní typ jste?

Konflikt (lat. conflictus - střetnutý) - nejostřejší způsob řešení rozporů v zájmech, cílech, názorech, vyskytující se v procesu sociální interakce, spočívající v protikladu účastníků této interakce a obvykle doprovázený negativními emocemi, přesahující univerzální hodnoty, pravidla a normy.

Enneagram

Tento test byl inspirován nástrojem The Enneagram, psychologickým systémem, jehož kořeny sahají hluboko do minulosti. Mapuje devět základních osobnostních typů lidské povahy i jejich složité vztahy. S propojením enneagramu s osobnostními typy přišel Oscar Ichazo, pocházející z Jižní Ameriky.

Enneagram představuje nástroj pro osobní rozvoj a přeměnu. Ukazuje, jak můžete překonat své vnitřní hranice, uvědomit si své vlohy a silné stránky a najít v životě vlastní směr. Pomáhá zlepšovat vztahy, zbavovat se zlozvyků a zvyšuje povědomí o nás samých tím, že nahlíží do našich nejhlubších emocí, strachů a tužeb. Devět osobnostních typů reprezentuje:

označte varianty, které vás nejlépe charakterizují

Nejprve si přečtěte všechny varianty ve skupině a označte ty, které vás nejlépe charakterizují. Nesnažte se hledat správné odpovědi.

moc nepřemyšlejte

Odpovídejte upřímně, spontánně, víceméně intuitivně a nechte se přitom vést pokud možno jen svými city. Prostě každý sám za sebe.

výsledek

Test nezabere mnoho času – trvá méně než 5 minut. Po jeho dokončení klikněte na "Zobrazit výsledek" a dozvíte se, jak jste na tom.

Dojde-li ke konfliktu:

Abyste vyřešili spor:

Během konfliktu:

Když se nemůžete dohodnout:

Co si myslíte o konfliktech?

Kdo obvykle vyvolává konflikt?

Co děláte během hádky?

Pokud někdo pomlouvá vašeho blízkého:

Když nakupujete s přítelem:

Někdo uráží vašeho přítele/kolegu...:

Co uděláte, když zjistíte, že vás někam nepozvali?

Pokud o vás někdo mluví negativně:

Konfliktů se straníte

Snažíte se konfliktům vyhýbat.

Problémům se vyhýbáte a raději neuděláte nic, než abyste problém řešili. Často cítíte frustraci, že vás nikdo neposlouchá, ale představa, že byste se ozvali, vás děsí. Vaší přirozenou reakcí na konflikt je utéct nebo ukrýt se, popřípadě se podvolíte, abyste unikli diskusi. Postupem času si však připadáte čím dál nešťastnější, a tedy i vystresovanější, až nakonec vybuchnete. Snažte se svůj názor vyjadřovat alespoň v méně vypjatých situacích a konfliktům se nevyhýbejte.

Fungujete jako mírotvůrce

Chcete, aby měl každý svůj hlas, a toužíte najít řešení přijatelné pro všechny.

Věříte, že každý spor se dá vyřešit diskusí. Vždy se snažíte najít řešení a k problémům přistupujete střízlivě a pozitivně. Své názory vyjadřujete sebejistě, ale zároveň nasloucháte ostatním. Když dojde ke konfliktu, snažíte se vidět situaci z pohledu všech zúčastněných. Použijete výmluvnost, aby byl každý spokojený a řešení bylo přijatelné pro všechny.

Víte ale, že občas se ujme vedení konfliktní osoba, a v takovém případě je pro vás těžké přijmout její řešení, abyste se vyhnuli sporu.

Jste buldozer

Víte, co chcete, a konfliktu se nebojíte.

V konfliktech se vyžíváte a víte, jak prosadit svůj názor. Někteří vás vnímají jako agresora, který jim může ublížit slovně či fyzicky. Někdy vyvoláte konflikt jen tak pro zábavu a divíte se, že si to ostatní berou tak osobně. Věříte, že nejlepší je všechno si vyříkat a hra na ďáblova advokáta může přinést nové nápady nebo vyřešit problémy. Snažíte se tedy vyvolat diskusi, ale zároveň nasloucháte ostatním, abyste na problém nahlíželi z více úhlů.