15
tygr

Jake je vaše duchovní žvíre?

Duchovní zvířata

V mnoha kulturách představují duchovní zvířata způsob, jak se lidé mohou ponořit hlouběji do svého nitra, Jedná se o jednu z nejstarších forem propojení symbolů s lidskou osobností.

Duchovní zvířata jsou součástí každé kultury napříč historií – najdeme je u severoamerických Čerokíů, Vikingů ze Skandinávie i u původních obyvatel Austrálie. Určitým způsobem představují jeden z prvních pokusů vymezit osobnost – propojení lidských vlastností s vlastnostmi zvířete lidem pomáhalo při kategorizaci, pochopení, ale také při osobním rozvoji. I v moderní západní společnosti používáme při popisu osob charakteristiky tvorů, kteří s námi žijí. Tyto zvířecí archetypy máme v podvědomí zafixované jako symboly představující různé chování, s kterým se můžeme ztotožnit. Pokud tedy někoho přirovnáme k vlkovi, automaticky o něm cosi předpokládáme a kvůli tomu s ním jednáme jiným způsobem, než kdybychom ho k žádnému zvířeti nepřirovnali.

označte varianty, které vás nejlépe charakterizují

Nejprve si přečtěte všechny varianty ve skupině a označte ty, které vás nejlépe charakterizují. Nesnažte se hledat správné odpovědi.

moc nepřemyšlejte

Odpovídejte upřímně, spontánně, víceméně intuitivně a nechte se přitom vést pokud možno jen svými city. Prostě každý sám za sebe.

výsledek

Test nezabere mnoho času – trvá méně než 5 minut. Po jeho dokončení klikněte na "Zobrazit výsledek" a dozvíte se, jak jste na tom.

Co nejraději děláte ve volném čase?

Jaké programy nejraději sledujete v televizi?

Jaké je vaše oblíbené jídlo a kde si ho nejradši dáváte?

Jaký je váš oblíbený druh cvičení?

Jaký je váš oblíbený školní předmět?

Kam byste nejraději cestovali?

Jaký je váš oblíbený nealkoholický nápoj?

Jak podle vás vypadá ideální rande?

Jak často využíváte sociální sítě?

Proč používáte sociální sítě?

Jak se vypořádáváte se stresem?

Kdy obvykle pláčete?

Medvěd
0%
Sova
0%
Tygr
0%
Orel
0%
Delfín
0%
Zajíc
0%

Převažuje medvěd

Jste uvolnění a spolehliví.

Pro vás je nejdůležitější rodina – představuje váš smysl života. Někdo si o vašem běžném stylu života může myslet, že je nudný, ale není to pravda. Jste spolehliví a houževnatí – své milované budete bránit za každou cenu a čas s nimi strávený je pro vás nejdražší. Nevadí vám pomalý kariérní růst, hlavně když dokážete svůj profesní život udržet oddělený od svého osobního života a zůstanete zajištění. Přináší vám radost, když dokážete ostatní rozesmát a všichni jsou šťastní a zabezpečení.

Viz také základní rysy Medvěda dle indiánského horoskopu — https://vestby.hys.cz/indiansky-medved.php.

Převažuje sova

Jste moudří a spolehliví.

Jste pilní, rádi se učíte a mnoho moderních činností vám přijde nesmyslných a bezpředmětných. Vědomosti hltáte jako sova myši, neustále dychtíte po nových informacích a důvodech, proč se začít učit něco nového. Všichni se na vás spoléhají, protože vědí, že s vámi mohou počítat, ale někdy vás frustruje, že ostatní nejsou schopní nebo ochotní pochopit váš postup. Býváte uzavření a okolní svět pozorujete jako probíhající experiment. Protože se řídíte především logikou, vše až moc analyzujete a někdy vám schází empatie a schopnost vcítit se do druhých. Pokud si však někoho pustíte k tělu, zůstanete mu věrní na celý život.

Viz také základní rysy Sovy dle indiánského horoskopu — https://vestby.hys.cz/indiansky-sova.php.

Převažuje tygr

Jste silní a odhodlaní.

Nebojíte se jít si sami za tím, co chcete. Jednáte logicky a rozhodně. Vedete pevnou rukou a nebojíte se dát věci do pohybu, i když tím někoho rozzlobíte. Jste sebevědomí, a jakmile vejdete do místnosti, vyzařuje z vás moc. Nevadí vám činit těžká rozhodnutí, a když přijde na plnění úkolů i cílů, je na vás vždy spolehnutí. Dávejte si ale pozor, abyste se k ostatním nechovali špatně v touze dosáhnout výsledků za každou cenu. Sice jste zvyklí fungovat sami, ale občas zapomínáte na ostatní.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Tygra dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-tygr.php.

Převažuje orel

Jste volní a otevření všem možnostem.

Jste dobrodruzi, neustále vyhledáváte nové výzvy a příležitosti. Zbožňujete svobodu prozkoumávat svět a myslíte strategicky – vždy berete v potaz širší souvislosti, než si určíte svou cestu a směr. Je těžké vás k něčemu donutit a nemáte rádi všední role, potřebujete flexibilitu a změnu, z nichž máte radost a slouží vám jako inspirace pro nové nápady. Když se vám lidé snaží vnutit jednu roli, jeden život či jeden postup, cítíte frustraci a vaší odpovědí je útěk za dalším dobrodružstvím. Snažte se nalézt způsob, jak mít ke svobodě vyvážený vztah, abyste v životě dostali to, co chcete.

Převažuje delfín

Jste zábavní a upovídaní.

Jste rádi součástí skupiny, rádi se bavíte a jste upovídaní a plní energie – jste ideální člen týmu, co stmelí ostatní dohromady. Díváte se na věci pozitivně a rádi se bavíte s přáteli. Máte mnoho přátel, protože se skamarádíte velice snadno a vašemu šarmu nedokáže nikdo odolat. Někdy si ostatní myslí, že život neberete dostatečně vážně, ale k lidem jste vždy loajální, upřímní a laskaví. Úkoly plníte pouze podle svého. Občas se zapomenete chovat „dospěle" a v takovém případě je třeba, aby vám partner, kamarád nebo člen rodiny pomohl najít způsob, jak řešit „dospělácké" záležitosti zábavně.

Převažuje zajíc

Jste záhadní a jedineční.

Vždy si připadáte jako outsider a je pro vás těžké najít spojení se světem. Je pro vás příliš hlasitý, oslnivý, rušný a vy se před ním často toužíte schovat a uniknout tak energii, která pulzuje vaším tělem. Hledáte klid, o kterém ani nevíte, jestli existuje, ale v srdci cítíte touhu po změně. Nesnášíte být ve velké skupině plné hlučných lidí a neustále vyhledáváte stejně smýšlející jedince, u kterých naleznete hluboké spojení. Jste zapálení, když jde o něco, na čem vám záleží, a i když se snažíte vyhýbat konfliktům, budete zarytě hájit to, co je vám nejdražší. Lidé si o vás možná myslí, že jste zvláštní, a kvůli vaší jedinečnosti a způsobu života se vás někdy straní. To vás ale neznepokojuje, protože víte, že jste na cestě, která je určená pouze a jenom vám.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Zajíce dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-zajic.php.

Ve vašem případě mají Medvěd a Sova stejný počet bodů.

Medvěd

Jste uvolnění a spolehliví.

Pro vás je nejdůležitější rodina – představuje váš smysl života. Někdo si o vašem běžném stylu života může myslet, že je nudný, ale není to pravda. Jste spolehliví a houževnatí – své milované budete bránit za každou cenu a čas s nimi strávený je pro vás nejdražší. Nevadí vám pomalý kariérní růst, hlavně když dokážete svůj profesní život udržet oddělený od svého osobního života a zůstanete zajištění. Přináší vám radost, když dokážete ostatní rozesmát a všichni jsou šťastní a zabezpečení.


Sova

Jste moudří a spolehliví.

Jste pilní, rádi se učíte a mnoho moderních činností vám přijde nesmyslných a bezpředmětných. Vědomosti hltáte jako sova myši, neustále dychtíte po nových informacích a důvodech, proč se začít učit něco nového. Všichni se na vás spoléhají, protože vědí, že s vámi mohou počítat, ale někdy vás frustruje, že ostatní nejsou schopní nebo ochotní pochopit váš postup. Býváte uzavření a okolní svět pozorujete jako probíhající experiment. Protože se řídíte především logikou, vše až moc analyzujete a někdy vám schází empatie a schopnost vcítit se do druhých. Pokud si však někoho pustíte k tělu, zůstanete mu věrní na celý život.

Viz také základní rysy Sovy dle indiánského horoskopu — https://vestby.hys.cz/indiansky-sova.php.

Ve vašem případě mají Medvěd a Tygr stejný počet bodů.

Medvěd

Jste uvolnění a spolehliví.

Pro vás je nejdůležitější rodina – představuje váš smysl života. Někdo si o vašem běžném stylu života může myslet, že je nudný, ale není to pravda. Jste spolehliví a houževnatí – své milované budete bránit za každou cenu a čas s nimi strávený je pro vás nejdražší. Nevadí vám pomalý kariérní růst, hlavně když dokážete svůj profesní život udržet oddělený od svého osobního života a zůstanete zajištění. Přináší vám radost, když dokážete ostatní rozesmát a všichni jsou šťastní a zabezpečení.


Tygr

Jste silní a odhodlaní.

Nebojíte se jít si sami za tím, co chcete. Jednáte logicky a rozhodně. Vedete pevnou rukou a nebojíte se dát věci do pohybu, i když tím někoho rozzlobíte. Jste sebevědomí, a jakmile vejdete do místnosti, vyzařuje z vás moc. Nevadí vám činit těžká rozhodnutí, a když přijde na plnění úkolů i cílů, je na vás vždy spolehnutí. Dávejte si ale pozor, abyste se k ostatním nechovali špatně v touze dosáhnout výsledků za každou cenu. Sice jste zvyklí fungovat sami, ale občas zapomínáte na ostatní.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Tygra dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-tygr.php.

Ve vašem případě mají Medvěd a Orel stejný počet bodů.

Medvěd

Jste uvolnění a spolehliví.

Pro vás je nejdůležitější rodina – představuje váš smysl života. Někdo si o vašem běžném stylu života může myslet, že je nudný, ale není to pravda. Jste spolehliví a houževnatí – své milované budete bránit za každou cenu a čas s nimi strávený je pro vás nejdražší. Nevadí vám pomalý kariérní růst, hlavně když dokážete svůj profesní život udržet oddělený od svého osobního života a zůstanete zajištění. Přináší vám radost, když dokážete ostatní rozesmát a všichni jsou šťastní a zabezpečení.


Orel

Jste volní a otevření všem možnostem.

Jste dobrodruzi, neustále vyhledáváte nové výzvy a příležitosti. Zbožňujete svobodu prozkoumávat svět a myslíte strategicky – vždy berete v potaz širší souvislosti, než si určíte svou cestu a směr. Je těžké vás k něčemu donutit a nemáte rádi všední role, potřebujete flexibilitu a změnu, z nichž máte radost a slouží vám jako inspirace pro nové nápady. Když se vám lidé snaží vnutit jednu roli, jeden život či jeden postup, cítíte frustraci a vaší odpovědí je útěk za dalším dobrodružstvím. Snažte se nalézt způsob, jak mít ke svobodě vyvážený vztah, abyste v životě dostali to, co chcete.

Ve vašem případě mají Medvěd a Delfin stejný počet bodů.

Medvěd

Jste uvolnění a spolehliví.

Pro vás je nejdůležitější rodina – představuje váš smysl života. Někdo si o vašem běžném stylu života může myslet, že je nudný, ale není to pravda. Jste spolehliví a houževnatí – své milované budete bránit za každou cenu a čas s nimi strávený je pro vás nejdražší. Nevadí vám pomalý kariérní růst, hlavně když dokážete svůj profesní život udržet oddělený od svého osobního života a zůstanete zajištění. Přináší vám radost, když dokážete ostatní rozesmát a všichni jsou šťastní a zabezpečení.

Viz také základní rysy Medvěda dle indiánského horoskopu — https://vestby.hys.cz/indiansky-medved.php.


Delfín

Jste zábavní a upovídaní.

Jste rádi součástí skupiny, rádi se bavíte a jste upovídaní a plní energie – jste ideální člen týmu, co stmelí ostatní dohromady. Díváte se na věci pozitivně a rádi se bavíte s přáteli. Máte mnoho přátel, protože se skamarádíte velice snadno a vašemu šarmu nedokáže nikdo odolat. Někdy si ostatní myslí, že život neberete dostatečně vážně, ale k lidem jste vždy loajální, upřímní a laskaví. Úkoly plníte pouze podle svého. Občas se zapomenete chovat „dospěle" a v takovém případě je třeba, aby vám partner, kamarád nebo člen rodiny pomohl najít způsob, jak řešit „dospělácké" záležitosti zábavně.

Ve vašem případě mají Medvěd a Zajíc stejný počet bodů.

Medvěd

Jste uvolnění a spolehliví.

Pro vás je nejdůležitější rodina – představuje váš smysl života. Někdo si o vašem běžném stylu života může myslet, že je nudný, ale není to pravda. Jste spolehliví a houževnatí – své milované budete bránit za každou cenu a čas s nimi strávený je pro vás nejdražší. Nevadí vám pomalý kariérní růst, hlavně když dokážete svůj profesní život udržet oddělený od svého osobního života a zůstanete zajištění. Přináší vám radost, když dokážete ostatní rozesmát a všichni jsou šťastní a zabezpečení.

Viz také základní rysy Medvěda dle indiánského horoskopu — https://vestby.hys.cz/indiansky-medved.php.


Zajíc

Jste záhadní a jedineční.

Vždy si připadáte jako outsider a je pro vás těžké najít spojení se světem. Je pro vás příliš hlasitý, oslnivý, rušný a vy se před ním často toužíte schovat a uniknout tak energii, která pulzuje vaším tělem. Hledáte klid, o kterém ani nevíte, jestli existuje, ale v srdci cítíte touhu po změně. Nesnášíte být ve velké skupině plné hlučných lidí a neustále vyhledáváte stejně smýšlející jedince, u kterých naleznete hluboké spojení. Jste zapálení, když jde o něco, na čem vám záleží, a i když se snažíte vyhýbat konfliktům, budete zarytě hájit to, co je vám nejdražší. Lidé si o vás možná myslí, že jste zvláštní, a kvůli vaší jedinečnosti a způsobu života se vás někdy straní. To vás ale neznepokojuje, protože víte, že jste na cestě, která je určená pouze a jenom vám.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Zajíce dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-zajic.php.

Ve vašem případě mají Sova a Tygr stejný počet bodů.

Sova

Jste moudří a spolehliví.

Jste pilní, rádi se učíte a mnoho moderních činností vám přijde nesmyslných a bezpředmětných. Vědomosti hltáte jako sova myši, neustále dychtíte po nových informacích a důvodech, proč se začít učit něco nového. Všichni se na vás spoléhají, protože vědí, že s vámi mohou počítat, ale někdy vás frustruje, že ostatní nejsou schopní nebo ochotní pochopit váš postup. Býváte uzavření a okolní svět pozorujete jako probíhající experiment. Protože se řídíte především logikou, vše až moc analyzujete a někdy vám schází empatie a schopnost vcítit se do druhých. Pokud si však někoho pustíte k tělu, zůstanete mu věrní na celý život.

Viz také základní rysy Sovy dle indiánského horoskopu — https://vestby.hys.cz/indiansky-sova.php.


Tygr

Jste silní a odhodlaní.

Nebojíte se jít si sami za tím, co chcete. Jednáte logicky a rozhodně. Vedete pevnou rukou a nebojíte se dát věci do pohybu, i když tím někoho rozzlobíte. Jste sebevědomí, a jakmile vejdete do místnosti, vyzařuje z vás moc. Nevadí vám činit těžká rozhodnutí, a když přijde na plnění úkolů i cílů, je na vás vždy spolehnutí. Dávejte si ale pozor, abyste se k ostatním nechovali špatně v touze dosáhnout výsledků za každou cenu. Sice jste zvyklí fungovat sami, ale občas zapomínáte na ostatní.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Tygra dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-tygr.php.

Ve vašem případě mají Sova a Orel stejný počet bodů.

Sova

Jste moudří a spolehliví.

Jste pilní, rádi se učíte a mnoho moderních činností vám přijde nesmyslných a bezpředmětných. Vědomosti hltáte jako sova myši, neustále dychtíte po nových informacích a důvodech, proč se začít učit něco nového. Všichni se na vás spoléhají, protože vědí, že s vámi mohou počítat, ale někdy vás frustruje, že ostatní nejsou schopní nebo ochotní pochopit váš postup. Býváte uzavření a okolní svět pozorujete jako probíhající experiment. Protože se řídíte především logikou, vše až moc analyzujete a někdy vám schází empatie a schopnost vcítit se do druhých. Pokud si však někoho pustíte k tělu, zůstanete mu věrní na celý život.

Viz také základní rysy Sovy dle indiánského horoskopu — https://vestby.hys.cz/indiansky-sova.php.


Orel

Jste volní a otevření všem možnostem.

Jste dobrodruzi, neustále vyhledáváte nové výzvy a příležitosti. Zbožňujete svobodu prozkoumávat svět a myslíte strategicky – vždy berete v potaz širší souvislosti, než si určíte svou cestu a směr. Je těžké vás k něčemu donutit a nemáte rádi všední role, potřebujete flexibilitu a změnu, z nichž máte radost a slouží vám jako inspirace pro nové nápady. Když se vám lidé snaží vnutit jednu roli, jeden život či jeden postup, cítíte frustraci a vaší odpovědí je útěk za dalším dobrodružstvím. Snažte se nalézt způsob, jak mít ke svobodě vyvážený vztah, abyste v životě dostali to, co chcete.

Ve vašem případě mají Sova a Delfin stejný počet bodů.

Sova

Jste moudří a spolehliví.

Jste pilní, rádi se učíte a mnoho moderních činností vám přijde nesmyslných a bezpředmětných. Vědomosti hltáte jako sova myši, neustále dychtíte po nových informacích a důvodech, proč se začít učit něco nového. Všichni se na vás spoléhají, protože vědí, že s vámi mohou počítat, ale někdy vás frustruje, že ostatní nejsou schopní nebo ochotní pochopit váš postup. Býváte uzavření a okolní svět pozorujete jako probíhající experiment. Protože se řídíte především logikou, vše až moc analyzujete a někdy vám schází empatie a schopnost vcítit se do druhých. Pokud si však někoho pustíte k tělu, zůstanete mu věrní na celý život.

Viz také základní rysy Sovy dle indiánského horoskopu — https://vestby.hys.cz/indiansky-sova.php.


Delfín

Jste zábavní a upovídaní.

Jste rádi součástí skupiny, rádi se bavíte a jste upovídaní a plní energie – jste ideální člen týmu, co stmelí ostatní dohromady. Díváte se na věci pozitivně a rádi se bavíte s přáteli. Máte mnoho přátel, protože se skamarádíte velice snadno a vašemu šarmu nedokáže nikdo odolat. Někdy si ostatní myslí, že život neberete dostatečně vážně, ale k lidem jste vždy loajální, upřímní a laskaví. Úkoly plníte pouze podle svého. Občas se zapomenete chovat „dospěle" a v takovém případě je třeba, aby vám partner, kamarád nebo člen rodiny pomohl najít způsob, jak řešit „dospělácké" záležitosti zábavně.

Ve vašem případě mají Sova a Zajíc stejný počet bodů.

Sova

Jste moudří a spolehliví.

Jste pilní, rádi se učíte a mnoho moderních činností vám přijde nesmyslných a bezpředmětných. Vědomosti hltáte jako sova myši, neustále dychtíte po nových informacích a důvodech, proč se začít učit něco nového. Všichni se na vás spoléhají, protože vědí, že s vámi mohou počítat, ale někdy vás frustruje, že ostatní nejsou schopní nebo ochotní pochopit váš postup. Býváte uzavření a okolní svět pozorujete jako probíhající experiment. Protože se řídíte především logikou, vše až moc analyzujete a někdy vám schází empatie a schopnost vcítit se do druhých. Pokud si však někoho pustíte k tělu, zůstanete mu věrní na celý život.

Viz také základní rysy Sovy dle indiánského horoskopu — https://vestby.hys.cz/indiansky-sova.php.


Zajíc

Jste záhadní a jedineční.

Vždy si připadáte jako outsider a je pro vás těžké najít spojení se světem. Je pro vás příliš hlasitý, oslnivý, rušný a vy se před ním často toužíte schovat a uniknout tak energii, která pulzuje vaším tělem. Hledáte klid, o kterém ani nevíte, jestli existuje, ale v srdci cítíte touhu po změně. Nesnášíte být ve velké skupině plné hlučných lidí a neustále vyhledáváte stejně smýšlející jedince, u kterých naleznete hluboké spojení. Jste zapálení, když jde o něco, na čem vám záleží, a i když se snažíte vyhýbat konfliktům, budete zarytě hájit to, co je vám nejdražší. Lidé si o vás možná myslí, že jste zvláštní, a kvůli vaší jedinečnosti a způsobu života se vás někdy straní. To vás ale neznepokojuje, protože víte, že jste na cestě, která je určená pouze a jenom vám.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Zajíce dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-zajic.php.

Ve vašem případě mají Tygr a Orel stejný počet bodů.

Tygr

Jste silní a odhodlaní.

Nebojíte se jít si sami za tím, co chcete. Jednáte logicky a rozhodně. Vedete pevnou rukou a nebojíte se dát věci do pohybu, i když tím někoho rozzlobíte. Jste sebevědomí, a jakmile vejdete do místnosti, vyzařuje z vás moc. Nevadí vám činit těžká rozhodnutí, a když přijde na plnění úkolů i cílů, je na vás vždy spolehnutí. Dávejte si ale pozor, abyste se k ostatním nechovali špatně v touze dosáhnout výsledků za každou cenu. Sice jste zvyklí fungovat sami, ale občas zapomínáte na ostatní.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Tygra dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-tygr.php.


Orel

Jste volní a otevření všem možnostem.

Jste dobrodruzi, neustále vyhledáváte nové výzvy a příležitosti. Zbožňujete svobodu prozkoumávat svět a myslíte strategicky – vždy berete v potaz širší souvislosti, než si určíte svou cestu a směr. Je těžké vás k něčemu donutit a nemáte rádi všední role, potřebujete flexibilitu a změnu, z nichž máte radost a slouží vám jako inspirace pro nové nápady. Když se vám lidé snaží vnutit jednu roli, jeden život či jeden postup, cítíte frustraci a vaší odpovědí je útěk za dalším dobrodružstvím. Snažte se nalézt způsob, jak mít ke svobodě vyvážený vztah, abyste v životě dostali to, co chcete.

Ve vašem případě mají Tygr a Delfin stejný počet bodů.

Tygr

Jste silní a odhodlaní.

Nebojíte se jít si sami za tím, co chcete. Jednáte logicky a rozhodně. Vedete pevnou rukou a nebojíte se dát věci do pohybu, i když tím někoho rozzlobíte. Jste sebevědomí, a jakmile vejdete do místnosti, vyzařuje z vás moc. Nevadí vám činit těžká rozhodnutí, a když přijde na plnění úkolů i cílů, je na vás vždy spolehnutí. Dávejte si ale pozor, abyste se k ostatním nechovali špatně v touze dosáhnout výsledků za každou cenu. Sice jste zvyklí fungovat sami, ale občas zapomínáte na ostatní.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Tygra dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-tygr.php.


Delfín

Jste zábavní a upovídaní.

Jste rádi součástí skupiny, rádi se bavíte a jste upovídaní a plní energie – jste ideální člen týmu, co stmelí ostatní dohromady. Díváte se na věci pozitivně a rádi se bavíte s přáteli. Máte mnoho přátel, protože se skamarádíte velice snadno a vašemu šarmu nedokáže nikdo odolat. Někdy si ostatní myslí, že život neberete dostatečně vážně, ale k lidem jste vždy loajální, upřímní a laskaví. Úkoly plníte pouze podle svého. Občas se zapomenete chovat „dospěle" a v takovém případě je třeba, aby vám partner, kamarád nebo člen rodiny pomohl najít způsob, jak řešit „dospělácké" záležitosti zábavně.

Ve vašem případě mají Tygr a Zajíc stejný počet bodů.

Tygr

Jste silní a odhodlaní.

Nebojíte se jít si sami za tím, co chcete. Jednáte logicky a rozhodně. Vedete pevnou rukou a nebojíte se dát věci do pohybu, i když tím někoho rozzlobíte. Jste sebevědomí, a jakmile vejdete do místnosti, vyzařuje z vás moc. Nevadí vám činit těžká rozhodnutí, a když přijde na plnění úkolů i cílů, je na vás vždy spolehnutí. Dávejte si ale pozor, abyste se k ostatním nechovali špatně v touze dosáhnout výsledků za každou cenu. Sice jste zvyklí fungovat sami, ale občas zapomínáte na ostatní.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Tygra dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-tygr.php.


Zajíc

Jste záhadní a jedineční.

Vždy si připadáte jako outsider a je pro vás těžké najít spojení se světem. Je pro vás příliš hlasitý, oslnivý, rušný a vy se před ním často toužíte schovat a uniknout tak energii, která pulzuje vaším tělem. Hledáte klid, o kterém ani nevíte, jestli existuje, ale v srdci cítíte touhu po změně. Nesnášíte být ve velké skupině plné hlučných lidí a neustále vyhledáváte stejně smýšlející jedince, u kterých naleznete hluboké spojení. Jste zapálení, když jde o něco, na čem vám záleží, a i když se snažíte vyhýbat konfliktům, budete zarytě hájit to, co je vám nejdražší. Lidé si o vás možná myslí, že jste zvláštní, a kvůli vaší jedinečnosti a způsobu života se vás někdy straní. To vás ale neznepokojuje, protože víte, že jste na cestě, která je určená pouze a jenom vám.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Zajíce dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-zajic.php.

Ve vašem případě mají Orel a Delfin stejný počet bodů.

Orel

Jste volní a otevření všem možnostem.

Jste dobrodruzi, neustále vyhledáváte nové výzvy a příležitosti. Zbožňujete svobodu prozkoumávat svět a myslíte strategicky – vždy berete v potaz širší souvislosti, než si určíte svou cestu a směr. Je těžké vás k něčemu donutit a nemáte rádi všední role, potřebujete flexibilitu a změnu, z nichž máte radost a slouží vám jako inspirace pro nové nápady. Když se vám lidé snaží vnutit jednu roli, jeden život či jeden postup, cítíte frustraci a vaší odpovědí je útěk za dalším dobrodružstvím. Snažte se nalézt způsob, jak mít ke svobodě vyvážený vztah, abyste v životě dostali to, co chcete.


Delfín

Jste zábavní a upovídaní.

Jste rádi součástí skupiny, rádi se bavíte a jste upovídaní a plní energie – jste ideální člen týmu, co stmelí ostatní dohromady. Díváte se na věci pozitivně a rádi se bavíte s přáteli. Máte mnoho přátel, protože se skamarádíte velice snadno a vašemu šarmu nedokáže nikdo odolat. Někdy si ostatní myslí, že život neberete dostatečně vážně, ale k lidem jste vždy loajální, upřímní a laskaví. Úkoly plníte pouze podle svého. Občas se zapomenete chovat „dospěle" a v takovém případě je třeba, aby vám partner, kamarád nebo člen rodiny pomohl najít způsob, jak řešit „dospělácké" záležitosti zábavně.

Ve vašem případě mají Orel a Zajíc stejný počet bodů.

Orel

Jste volní a otevření všem možnostem.

Jste dobrodruzi, neustále vyhledáváte nové výzvy a příležitosti. Zbožňujete svobodu prozkoumávat svět a myslíte strategicky – vždy berete v potaz širší souvislosti, než si určíte svou cestu a směr. Je těžké vás k něčemu donutit a nemáte rádi všední role, potřebujete flexibilitu a změnu, z nichž máte radost a slouží vám jako inspirace pro nové nápady. Když se vám lidé snaží vnutit jednu roli, jeden život či jeden postup, cítíte frustraci a vaší odpovědí je útěk za dalším dobrodružstvím. Snažte se nalézt způsob, jak mít ke svobodě vyvážený vztah, abyste v životě dostali to, co chcete.


Zajíc

Jste záhadní a jedineční.

Vždy si připadáte jako outsider a je pro vás těžké najít spojení se světem. Je pro vás příliš hlasitý, oslnivý, rušný a vy se před ním často toužíte schovat a uniknout tak energii, která pulzuje vaším tělem. Hledáte klid, o kterém ani nevíte, jestli existuje, ale v srdci cítíte touhu po změně. Nesnášíte být ve velké skupině plné hlučných lidí a neustále vyhledáváte stejně smýšlející jedince, u kterých naleznete hluboké spojení. Jste zapálení, když jde o něco, na čem vám záleží, a i když se snažíte vyhýbat konfliktům, budete zarytě hájit to, co je vám nejdražší. Lidé si o vás možná myslí, že jste zvláštní, a kvůli vaší jedinečnosti a způsobu života se vás někdy straní. To vás ale neznepokojuje, protože víte, že jste na cestě, která je určená pouze a jenom vám.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Zajíce dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-zajic.php.

Ve vašem případě mají Delfin a Zajíc stejný počet bodů.

Delfín

Jste zábavní a upovídaní.

Jste rádi součástí skupiny, rádi se bavíte a jste upovídaní a plní energie – jste ideální člen týmu, co stmelí ostatní dohromady. Díváte se na věci pozitivně a rádi se bavíte s přáteli. Máte mnoho přátel, protože se skamarádíte velice snadno a vašemu šarmu nedokáže nikdo odolat. Někdy si ostatní myslí, že život neberete dostatečně vážně, ale k lidem jste vždy loajální, upřímní a laskaví. Úkoly plníte pouze podle svého. Občas se zapomenete chovat „dospěle" a v takovém případě je třeba, aby vám partner, kamarád nebo člen rodiny pomohl najít způsob, jak řešit „dospělácké" záležitosti zábavně.


Zajíc

Jste záhadní a jedineční.

Vždy si připadáte jako outsider a je pro vás těžké najít spojení se světem. Je pro vás příliš hlasitý, oslnivý, rušný a vy se před ním často toužíte schovat a uniknout tak energii, která pulzuje vaším tělem. Hledáte klid, o kterém ani nevíte, jestli existuje, ale v srdci cítíte touhu po změně. Nesnášíte být ve velké skupině plné hlučných lidí a neustále vyhledáváte stejně smýšlející jedince, u kterých naleznete hluboké spojení. Jste zapálení, když jde o něco, na čem vám záleží, a i když se snažíte vyhýbat konfliktům, budete zarytě hájit to, co je vám nejdražší. Lidé si o vás možná myslí, že jste zvláštní, a kvůli vaší jedinečnosti a způsobu života se vás někdy straní. To vás ale neznepokojuje, protože víte, že jste na cestě, která je určená pouze a jenom vám.

Viz také základní rysy člověka narozeného v roce Zajíce dle čínského horoskopu — https://vestby.hys.cz/cinsky-zajic.php.