5

Jak nejraději komunikujete?

komunikace

Neurolingvistické programování (NLP)

Tento test byl inspirován komunikačním modelem NLP (Neuro-Linguistic Programming), který se ve svých počátcích zabýval tím, jak komunikujeme s ostatními a sami se sebou. Vysvětluje, jakým způsobem vnitřně zpracováváme informace přijímané zvnějšku. S modelem přišli John Grinder a Richard Bandler.

Lidský mozek přijme a zpracuje asi dva milióny informací za sekundu. Nevědomá část tyto informace přefiltruje tak, aby bylo množství zvládnutelné – podle studií z padesátých let minulého století se počet informací redukuje na sedm za sekundu (+/- 2). Klíčové je pochopit, jak nejraději zpracováváme informace a komunikujeme. Informace přijímáme prostřednictvím pěti smyslů – zraku, sluchu, dotyku či pocitu, chuti a čichu. Pod NLP spadá také test VAK (vizuální, auditivní, kinestetický), který vám prozradí vámi upřednostňovaný způsob komunikace a zpracovávání informací. Podle něj se lidé dají rozdělit do čtyř typů:

Tento krátký test odhaluje váš preferenční reprezentační systém, tedy jednoduše řečeno definuje, jak myslíme a zpracováváme informace a zážitky.

označte varianty, které vás nejlépe charakterizují

Nejprve si přečtěte všechny varianty ve skupině a označte ty, které vás nejlépe charakterizují. Nesnažte se hledat správné odpovědi.

moc nepřemyšlejte

Odpovídejte upřímně, spontánně, víceméně intuitivně a nechte se přitom vést pokud možno jen svými city. Prostě každý sám za sebe.

výsledek

Test nezabere mnoho času – trvá méně než 5 minut. Po jeho dokončení klikněte na "Zobrazit výsledek" a dozvíte se, jak jste na tom.

Máte před sebou důležité rozhodnutí - na základě čeho ho učiníte?

Instinktu a intuice.

 • Ano
 • Ne

Podle toho, co zní nejlépe.

 • Ano
 • Ne

Podle toho, co vypadá nejlépe.

 • Ano
 • Ne

Podle toho, co se vám po zhodnocení zdá nejlogičtější.

 • Ano
 • Ne

Během diskuse vás nejspíše ovlivní:

To, co druhý říká a jakým tónem.

 • Ano
 • Ne

Zda vidíte nebo nevidíte svého partnera v diskusi.

 • Ano
 • Ne

Logika druhého člověka.

 • Ano
 • Ne

Jaký máte z argumentů druhé strany pocit.

 • Ano
 • Ne

Své vnitřní postoje snadno vyjádříte:

Tím, jak vypadáte.

 • Ano
 • Ne

Sdílením pocitů.

 • Ano
 • Ne

Volbou slov.

 • Ano
 • Ne

Tónem hlasu.

 • Ano
 • Ne

Nejsnadnější vám připadá:

Najít ideální hlasitost a naladit hudební přehrávač.

 • Ano
 • Ne

Vybrat nejrelevantnější myšlenku v zajímavém tématu.

 • Ano
 • Ne

Vybrat nejpohodlnější nábytek.

 • Ano
 • Ne

Vybrat barevnou kombinaci do pokoje.

 • Ano
 • Ne

Co vás vystihuje nejpřesněji?

Jste citliví k okolním zvukům.

 • Ano
 • Ne

Rychle vstřebáváte nová fakta a data.

 • Ano
 • Ne

Jste citliví na to, jestli vám padne oblečení.

 • Ano
 • Ne

Hodně si všímáte barev a vzhledu pokoje.

 • Ano
 • Ne

Který výrok k vám nejvíce promlouvá?

Slyším, co říkáš.

 • Ano
 • Ne

Tomuhle rozumím.

 • Ano
 • Ne

To vypadá dobře.

 • Ano
 • Ne

To je příjemné.

 • Ano
 • Ne

Co zohledníte nejdřív při vybírání domu?

Jaký máte pocit, když do něj vstoupíte, a jak se budete cítit, až v něm budete žít.

 • Ano
 • Ne

Kolik budou stát energie.

 • Ano
 • Ne

Jak dům a okolí vypadá.

 • Ano
 • Ne

Množství hluku od silnice, sousedů apod.

 • Ano
 • Ne

Co se vám honí hlavou během prezentace?

Cítíte spojení s přednášejícím, prezentaci snadno chápete.

 • Ano
 • Ne

Máte vizuální pomůcku, takže si obsah dokážete představit.

 • Ano
 • Ne

Přednášející logicky prezentuje fakta a čísla.

 • Ano
 • Ne

Zvuk je dobrý, přednášející mluví zřetelně s vhodnou intonací.

 • Ano
 • Ne

Co se vám honí hlavou na dovolené?

Dovolená je výhodná vzhledem k ceně, lokaci atd.

 • Ano
 • Ne

Ta scenérie — barva vody, nebe, zářící slunce.

 • Ano
 • Ne

Dotyk písku, vánek ve vlasech, teplo slunce.

 • Ano
 • Ne

Hvízdání větru, štěbetání ptáků, šumění vln.

 • Ano
 • Ne

Změnu pocítíte, když:

Cítíte, že je něco jinak.

 • Ano
 • Ne

Něco začne vypadat jinak.

 • Ano
 • Ne

Něco začne nebo přestane dávat smysl.

 • Ano
 • Ne

Něco začne znít jinak.

 • Ano
 • Ne

Začínáte nový projekt — který výrok se vám nejvíce podobá?

Vidím, co je potřeba udělat.

 • Ano
 • Ne

Rozumím novým faktům a datům.

 • Ano
 • Ne

Slyším, co je potřeba udělat.

 • Ano
 • Ne

Cítím, to je potřeba udělat.

 • Ano
 • Ne

Vyjde důležité oznámení:

Vidíte širší souvislosti.

 • Ano
 • Ne

Slyšíte, co to znamená, a když budete poslouchat dál nebo se zeptáte, dozvíte se víc.

 • Ano
 • Ne

Cítíte, co se tu děje.

 • Ano
 • Ne

Rozumíte, co to znamená.

 • Ano
 • Ne

Zrak
0%
Sluch
0%
Pocity
0%
Logika
0%

Ve Vašem případě převažuje zrak

Jste vizuální typ.

Nejraději vstřebáváte informace vizuální formou, ať už pomocí písmen, obrázků, nebo pozorováním okolního světa. Možná užíváte fráze jako „to je očividné", „to si dokážu představit" nebo „rád bych viděl/a širší souvislosti". Když zpracováváte nové informace, dáváte přednost obrázkům, videím a barvám. Ačkoli máte rádi i slova, je dobré je oživit po vizuální stránce.

Osoby vizuálního typu jsou skutečně "živí lidé", rychle se pohybují, rychle mluví a rychle přemýšlejí. Oni vnímají, zpracovávají, pamatují si a přehrávají "obrazy". Jejich paměť je uspořádána jako videotéka, na policích jsou videokazety a fotoalba.

Oděv

Tito lidé věnují velkou pozornost svému vzhledu, dávají přednost pestrému, nezapomenutelnému oblečení. Jako by se viděli zvenčí. Oblečení jim přináší především estetický požitek a může být naprosto nepohodlné (příklad: muži - vojenská uniforma nebo prostě velmi přiléhavé džíny; ženy - úzká kožená sukně s těsným sakem).

Distance

Tito lidé dávají přednost většímu odstupu při komunikaci s ostatními. Je to proto, že potřebné informace získávají z toho, co vidí. Pozornost věnují především vašemu oblečení, držení těla, gestům a výrazu tváře; nemusí vás pozorně poslouchat.

Řeč

Lidé vizuálního typu mají tendenci mluvit hlasitě — to je nutné při jejich oblíbené vzdálenosti. Jejich řeč je velmi rychlá a "kostrbatá" a často "polykají slova". Při mluvení rádi gestikulují.

Oči

Jejich oči často hledí "k nebi" a zornice se častěji pohybují v "horní rovině" oka.

Slova, která používají:

výrazný
jasný
lesklý, třpytivý
transparentní
hladký
vidim
představuji
pozoruji
rozměry
široká škála barev
tvar
vlastnosti materiálů
nevýrazný
zašlý
matový
mlhavý, zakalený
žebrovaný, zvlněný
nevidim
nedokážu si představit
nepozoruji
délka, šířka, výška
elektrikář, terakotový atd.
čtyřstěn atd.
dřevěný, kovový, keramický atd.

Komunikace s lidmi vizuálního typu

Komunikujte s vizuálním typem v jeho jazyce a snažte se zaujmout takovou polohu, aby vaše a jeho oči byly ve stejné úrovni (pokud je velký výškový rozdíl, je lepší mluvit vsedě), což umožní jemu, aby vás dobře viděl. Snažte se mu dívat do očí, myslet rychle, mluvit stručně a "k věci"... tyto rozhovory obvykle netrvají dlouho :-)).

Ve Vašem případě převažuje sluch

Jste auditivní typ.

Nejraději vstřebáváte informace prostřednictvím zvuku, rádi posloucháte a diskutujete. Možná užíváte fráze jako „slyším, co říkáš", „to zní dobře", „moc se mi nelíbí, jak to zní" nebo „to zní věrohodně". Protože vnímáte zvuk, lákají vás podcasty a audioknihy. Pomáhají vám učit se, přemýšlet a zpracovávat myšlenky.

Rychlostní charakteristiky těchto lidí jsou někde uprostřed mezi vizuálními a kinestetickými typy. Rozpoznat v člověku auditivní osobu nelze, aniž byste s ním zahájili konverzaci. Tito lidé rádi mluví, mluví a mluví a mluví. Oni vnímají, zpracovávají, pamatují si a reprodukují zvuky. Jejich paměť je uspořádána jako fonotéka s abecedně řazenými zvukovými nahrávkami.

Oděv

Vzhledem k tomu, že nejdůležitější pro auditivní osobu jsou zvuky, nemá to s oblečením mnoho společného. Je téměř nemožné je identifikovat podle vzhledu; vypadají buď jako vizuální typ, nebo kinestetičtí lidé, ale častěji jsou něčím mezi nimi.

Distance

Při rozhovoru dávají přednost střední vzdálenosti a sedí tak, aby dobře slyšeli a mohli snadno mluvit (tj. "nekřičet", pokud je vzdálenost příliš velká, a "nešeptat", pokud sedíte příliš blízko). Jejich typická gesta jsou dotýkání se uší a rtů.

Řeč

Hlavním rysem jejich řeči je melodičnost, "barevnost" a bohatá intonace. Při rozhovoru s vámi mohou několikrát změnit témbr svého hlasu, používat přízvuky různých národů, parodovat slavné osobnosti, rádio, hudební nástroje atd. Mají některé charakteristické rysy — pokud přerušíte jejich monolog otázkou, oni: a) pravděpodobně budou vaši otázku ignorovat nebo na ni mechanicky odpoví a budou pokračovat ve své řeči a po jejím skončení můžete slyšet: "Mimochodem, pokud jde o tu otázku, kterou jste položil..."; b) na vaši otázku okamžitě odpoví a pak se vrátí na začátek svého monologu a pokaždé, když je přerušíte, začnou ho od začátku.

Oči

Jejich zornice se nejčastěji pohybují ve "střední čáře" oka.

Slova, která používají:

tichý
zvučný
melodický
neslyšný
slyším
popisují zvuky:
hlasitý
hluchý
není melodický
hlučný
neslyším
bublavý, cvrlikající, bzučící, křičící, zpívající, vyjící, zvonící atd. atd.
hučení, šumění, mlaskání, sténání, křik atd.

Komunikace s lidmi auditivního typu

Nejdůležitější je pro ně to, co říkáte a jak to říkáte. Téměř všechny potřebné informace získají poslechem slov, barvy hlasu, intonace a akcentů. Komunikujte tedy s nimi jejich jazykem, udržujte si střední odstup, snažte se poslouchat jejich monolog, dokud neskončí, a pak začněte svůj vlastní... zkrátka, připravte se na to, že s nimi strávíte nejen spoustu času, ale také spoustu energie... na mluvení... :-)).

Jejich charakteristické rysy silně připomínají magnetofon — během hovoru "přehrává" svou kazetu, vy se snažíte položit otázku, ale "magnetofon" je nyní v režimu "přehrávání", to znamená, že může se přerušit a nahrát vaši otázku na jinou kazetu a pak může buď "přehrávat" první kazetu dál, nebo nejprve "přehrát" druhou kazetu a pak se vrátit k první. Není divu, že komunikace s ním může být velmi dlouhá. A pokud s ním budete mluvit příliš rychle, mohl by se "zamotat do svých nahrávek", což by ho pravděpodobně naštvalo :-)).

Ve Vašem případě převažují pocity

Dáte na pocity. Kinestetický typ.

Nejraději vstřebáváte informace prostřednictvím pocitů, rádi se věcí dotýkáte nebo je držíte. Učíte se fyzickým kontaktem. Při prezentacích se těžko soustředíte, raději si pohráváte s tužkou, jíte sušenky nebo v ruce držíte hrnek – snažíte se zaměstnat ruce a zapojit svou vnímavost vůči dotykům. Vnímáte, jaké jsou věci na dotyk nebo jak vám sedí oblečení. Možná užíváte fráze jako „ruku do ohně za to nedám", „mám z toho dobrý pocit", „momentálně nedokážu tento koncept správně uchopit".

Kinestetikové jsou podobní plyšovým medvídkům; pohybují se pomalu, myslí pomalu a mluví pomalu. Kinestetik vnímá, zpracovává, pamatuje si a reprodukuje své vjemy. Jejich paměť je uspořádána jako soubor pocitů, přičemž nejsilnější pocity jsou blíže umístěny než ty slabší. Z tohoto důvodu si tito lidé často stěžují na "špatnou" (a ve skutečnosti pomalou) paměť.

Oděv

Pro kinestetiky je důležité, aby jejich oblečení bylo pohodlné, a mnohem méně je zajímá, jak vypadají. Dávají přednost oblečení z měkkých, přírodních materiálů (příklad: muži — svetr nebo tričko, volné džíny, tenisky nebo staré boty; ženy - pletená sukně, halenka a svetr, boty na nízkém podpatku).

Distance

Tito lidé raději sedí nebo stojí v blízkosti osoby, se kterou hovoří. Je to proto, že potřebné informace získávají z pocitů, které ve vztahu k vám zažívají (pocit úzkosti nebo klidu, příjemná vůně atd.).

Řeč

Kinestetici mají tendenci mluvit tiše - to je vhodné při jejich oblíbené vzdálenosti. Mluví pomalu a bez intonace. V jejich řeči je mnoho pauz, povzdechů a pocitů. Gestikulace je malá nebo žádná.

Oči

Nejčastěji se kinestetici dívají "dolů" nebo se jejich zornice pohybují ve "spodní rovině" oka.

Slova, která používají:

hladký
snadný
měkký, jemný
plynulý
řezací
kluzký
suchý
teplý
pohodlný
stabilní
zažívám
pociťuji
cítím
popisují pohyby
škrábavý, pichlavý
těžký
tvrdý, tuhý
drsný
tupý
neklouzavý
vlhký, mokrý
studený, horký
nepohodlný
nestabilní
nezažívám
nepociťuji
necítím
pohybuji se, stojím, ležím, smekám atd.

Komunikace s lidmi kinestetického typu

Při komunikaci s kinestetikem v jeho jazyce se snažte udržovat krátký odstup, zpomalte tempo řeči a buďte připraveni strávit s ním hodně času :-)).

Ve Vašem případě převažuje logika

Dáte na logiku. Diskrétní typ.

Abyste pochopili, co se děje, potřebujete získat fakta a zpracovat je. Učíte se vyhledáváním a pochopením informací, které máte přímo před sebou. Pokud vám něco nedává smysl, potřebujete více dat a faktů. Při prezentaci chcete znát veškerá možná fakta — je vám jedno, jak prezentace vypadá, jdete hlavně po informacích. Možná užíváte fráze jako „to chápu" nebo „to je logické". Při učení vyhledáváte texty, které jdou do hloubky.

Diskrétní muži jsou jako "archiváři" a ženy jako "modré punčochy" a všichni vypadají jako lidé "v ulitě". Jejich obličej připomíná "zmrzlou masku" a tělo jako by bylo uzavřeno do krunýře. Diskrétní vnímají, zpracovávají, pamatují si a reprodukují především znaky a symboly (písmena, čísla, dokumenty, nákresy, schémata, grafy a tabulky).

Oděv

Jejich oblečení je obvykle velmi konzervativní a velmi často se omezuje na jednu nebo dvě barvy (například: muži nosí černý oblek, kravatu, boty a bílou košili; ženy mohou nosit tmavě modrý pracovní oblek a boty s bílou halenkou a kabelkou), člověk má dojem, že tito lidé nevědí nic o odstínech.

Distance

Při rozhovoru si diskrétní lidé raději udržují odstup, ale ne proto, aby na vás lépe viděli, ale aby se od vás drželi dál (to proto, že jsou často ostražití a špatně chápou ostatní lidi).

Řeč

Řeč diskrétních lidí může být rychlá nebo pomalá, ale vždy postrádá "živou" intonaci. Zpravidla mluví velmi "přemoudřelým" jazykem o strašně "sofistikovaných" věcech. Dělají to proto, abyste si rychle uvědomili, z jakým rozumným člověkem máte co do činění, a zároveň abyste zažili akutní pocit méněcennosti. Nemají žádnou gestikulaci.

Oči

Jejich pohled je často nesoustředěný nebo obrácený dovnitř a při rozhovoru mají tendenci se na vás vůbec nedívat.

Slova, která používají:

číselný
znakový
personální
lokální
dokumentární
schematický
tabulkový
turbulentní
lingvistický
dominantní
verbální
epochální
reprodukovatelný
valenční atd. atd.

Komunikace s lidmi diskretního typu

Diskrétní lidé při komunikaci s vámi sedí napůl otočeni k vám, nedívají se na vás, mluví bez intonace a obecně komunikují spíše sami se sebou než s vámi. Přitom se zdá, že žádný kanál nefunguje správně - on jako kdyby neviděl, neslyšel a necítil...

Pokud opravdu potřebujete komunikovat, připravte se na minimální zapojení :-), zůstaňte zdvořilým posluchačem a v případě potřeby se snažte mluvit jeho jazykem.

Diskrétní typ je velmi často uštvaný kinestetik... protože bylo příliš mnoho bolestných pocitů a zážitků, "přestali cítit" a začali o nich přemýšlet...

Ve vašem případě mají Zrak a Sluch stejný počet bodů.

Zrak

Jste vizuální typ.

Nejraději vstřebáváte informace vizuální formou, ať už pomocí písmen, obrázků, nebo pozorováním okolního světa. Možná užíváte fráze jako „to je očividné", „to si dokážu představit" nebo „rád bych viděl/a širší souvislosti". Když zpracováváte nové informace, dáváte přednost obrázkům, videím a barvám. Ačkoli máte rádi i slova, je dobré je oživit po vizuální stránce.

Osoby vizuálního typu jsou skutečně "živí lidé", rychle se pohybují, rychle mluví a rychle přemýšlejí. Oni vnímají, zpracovávají, pamatují si a přehrávají "obrazy". Jejich paměť je uspořádána jako videotéka, na policích jsou videokazety a fotoalba.

Oděv

Tito lidé věnují velkou pozornost svému vzhledu, dávají přednost pestrému, nezapomenutelnému oblečení. Jako by se viděli zvenčí. Oblečení jim přináší především estetický požitek a může být naprosto nepohodlné (příklad: muži - vojenská uniforma nebo prostě velmi přiléhavé džíny; ženy - úzká kožená sukně s těsným sakem).

Distance

Tito lidé dávají přednost většímu odstupu při komunikaci s ostatními. Je to proto, že potřebné informace získávají z toho, co vidí. Pozornost věnují především vašemu oblečení, držení těla, gestům a výrazu tváře; nemusí vás pozorně poslouchat.

Řeč

Lidé vizuálního typu mají tendenci mluvit hlasitě — to je nutné při jejich oblíbené vzdálenosti. Jejich řeč je velmi rychlá a "kostrbatá" a často "polykají slova". Při mluvení rádi gestikulují.

Oči

Jejich oči často hledí "k nebi" a zornice se častěji pohybují v "horní rovině" oka.

Slova, která používají:

výrazný
jasný
lesklý, třpytivý
transparentní
hladký
vidim
představuji
pozoruji
rozměry
široká škála barev
tvar
vlastnosti materiálů
nevýrazný
zašlý
matový
mlhavý, zakalený
žebrovaný, zvlněný
nevidim
nedokážu si představit
nepozoruji
délka, šířka, výška
elektrikář, terakotový atd.
čtyřstěn atd.
dřevěný, kovový, keramický atd.

Komunikace s lidmi vizuálního typu

Komunikujte s vizuálním typem v jeho jazyce a snažte se zaujmout takovou polohu, aby vaše a jeho oči byly ve stejné úrovni (pokud je velký výškový rozdíl, je lepší mluvit vsedě), což umožní jemu, aby vás dobře viděl. Snažte se mu dívat do očí, myslet rychle, mluvit stručně a "k věci"... tyto rozhovory obvykle netrvají dlouho :-)).


Sluch

Jste auditivní typ.

Nejraději vstřebáváte informace prostřednictvím zvuku, rádi posloucháte a diskutujete. Možná užíváte fráze jako „slyším, co říkáš", „to zní dobře", „moc se mi nelíbí, jak to zní" nebo „to zní věrohodně". Protože vnímáte zvuk, lákají vás podcasty a audioknihy. Pomáhají vám učit se, přemýšlet a zpracovávat myšlenky.

Rychlostní charakteristiky těchto lidí jsou někde uprostřed mezi vizuálními a kinestetickými typy. Rozpoznat v člověku auditivní osobu nelze, aniž byste s ním zahájili konverzaci. Tito lidé rádi mluví, mluví a mluví a mluví. Oni vnímají, zpracovávají, pamatují si a reprodukují zvuky. Jejich paměť je uspořádána jako fonotéka s abecedně řazenými zvukovými nahrávkami.

Oděv

Vzhledem k tomu, že nejdůležitější pro auditivní osobu jsou zvuky, nemá to s oblečením mnoho společného. Je téměř nemožné je identifikovat podle vzhledu; vypadají buď jako vizuální typ, nebo kinestetičtí lidé, ale častěji jsou něčím mezi nimi.

Distance

Při rozhovoru dávají přednost střední vzdálenosti a sedí tak, aby dobře slyšeli a mohli snadno mluvit (tj. "nekřičet", pokud je vzdálenost příliš velká, a "nešeptat", pokud sedíte příliš blízko). Jejich typická gesta jsou dotýkání se uší a rtů.

Řeč

Hlavním rysem jejich řeči je melodičnost, "barevnost" a bohatá intonace. Při rozhovoru s vámi mohou několikrát změnit témbr svého hlasu, používat přízvuky různých národů, parodovat slavné osobnosti, rádio, hudební nástroje atd. Mají některé charakteristické rysy — pokud přerušíte jejich monolog otázkou, oni: a) pravděpodobně budou vaši otázku ignorovat nebo na ni mechanicky odpoví a budou pokračovat ve své řeči a po jejím skončení můžete slyšet: "Mimochodem, pokud jde o tu otázku, kterou jste položil..."; b) na vaši otázku okamžitě odpoví a pak se vrátí na začátek svého monologu a pokaždé, když je přerušíte, začnou ho od začátku.

Oči

Jejich zornice se nejčastěji pohybují ve "střední čáře" oka.

Slova, která používají:

tichý
zvučný
melodický
neslyšný
slyším
popisují zvuky:
hlasitý
hluchý
není melodický
hlučný
neslyším
bublavý, cvrlikající, bzučící, křičící, zpívající, vyjící, zvonící atd. atd.
hučení, šumění, mlaskání, sténání, křik atd.

Komunikace s lidmi auditivního typu

Nejdůležitější je pro ně to, co říkáte a jak to říkáte. Téměř všechny potřebné informace získají poslechem slov, barvy hlasu, intonace a akcentů. Komunikujte tedy s nimi jejich jazykem, udržujte si střední odstup, snažte se poslouchat jejich monolog, dokud neskončí, a pak začněte svůj vlastní... zkrátka, připravte se na to, že s nimi strávíte nejen spoustu času, ale také spoustu energie... na mluvení... :-)).

Jejich charakteristické rysy silně připomínají magnetofon — během hovoru "přehrává" svou kazetu, vy se snažíte položit otázku, ale "magnetofon" je nyní v režimu "přehrávání", to znamená, že může se přerušit a nahrát vaši otázku na jinou kazetu a pak může buď "přehrávat" první kazetu dál, nebo nejprve "přehrát" druhou kazetu a pak se vrátit k první. Není divu, že komunikace s ním může být velmi dlouhá. A pokud s ním budete mluvit příliš rychle, mohl by se "zamotat do svých nahrávek", což by ho pravděpodobně naštvalo :-)).

Ve vašem případě mají Zrak a Pocity stejný počet bodů.

Zrak

Jste vizuální typ.

Nejraději vstřebáváte informace vizuální formou, ať už pomocí písmen, obrázků, nebo pozorováním okolního světa. Možná užíváte fráze jako „to je očividné", „to si dokážu představit" nebo „rád bych viděl/a širší souvislosti". Když zpracováváte nové informace, dáváte přednost obrázkům, videím a barvám. Ačkoli máte rádi i slova, je dobré je oživit po vizuální stránce.

Osoby vizuálního typu jsou skutečně "živí lidé", rychle se pohybují, rychle mluví a rychle přemýšlejí. Oni vnímají, zpracovávají, pamatují si a přehrávají "obrazy". Jejich paměť je uspořádána jako videotéka, na policích jsou videokazety a fotoalba.

Oděv

Tito lidé věnují velkou pozornost svému vzhledu, dávají přednost pestrému, nezapomenutelnému oblečení. Jako by se viděli zvenčí. Oblečení jim přináší především estetický požitek a může být naprosto nepohodlné (příklad: muži - vojenská uniforma nebo prostě velmi přiléhavé džíny; ženy - úzká kožená sukně s těsným sakem).

Distance

Tito lidé dávají přednost většímu odstupu při komunikaci s ostatními. Je to proto, že potřebné informace získávají z toho, co vidí. Pozornost věnují především vašemu oblečení, držení těla, gestům a výrazu tváře; nemusí vás pozorně poslouchat.

Řeč

Lidé vizuálního typu mají tendenci mluvit hlasitě — to je nutné při jejich oblíbené vzdálenosti. Jejich řeč je velmi rychlá a "kostrbatá" a často "polykají slova". Při mluvení rádi gestikulují.

Oči

Jejich oči často hledí "k nebi" a zornice se častěji pohybují v "horní rovině" oka.

Slova, která používají:

výrazný
jasný
lesklý, třpytivý
transparentní
hladký
vidim
představuji
pozoruji
rozměry
široká škála barev
tvar
vlastnosti materiálů
nevýrazný
zašlý
matový
mlhavý, zakalený
žebrovaný, zvlněný
nevidim
nedokážu si představit
nepozoruji
délka, šířka, výška
elektrikář, terakotový atd.
čtyřstěn atd.
dřevěný, kovový, keramický atd.

Komunikace s lidmi vizuálního typu

Komunikujte s vizuálním typem v jeho jazyce a snažte se zaujmout takovou polohu, aby vaše a jeho oči byly ve stejné úrovni (pokud je velký výškový rozdíl, je lepší mluvit vsedě), což umožní jemu, aby vás dobře viděl. Snažte se mu dívat do očí, myslet rychle, mluvit stručně a "k věci"... tyto rozhovory obvykle netrvají dlouho :-)).


Pocity

Dáte na pocity. Kinestetický typ.

Nejraději vstřebáváte informace prostřednictvím pocitů, rádi se věcí dotýkáte nebo je držíte. Učíte se fyzickým kontaktem. Při prezentacích se těžko soustředíte, raději si pohráváte s tužkou, jíte sušenky nebo v ruce držíte hrnek – snažíte se zaměstnat ruce a zapojit svou vnímavost vůči dotykům. Vnímáte, jaké jsou věci na dotyk nebo jak vám sedí oblečení. Možná užíváte fráze jako „ruku do ohně za to nedám", „mám z toho dobrý pocit", „momentálně nedokážu tento koncept správně uchopit".

Kinestetikové jsou podobní plyšovým medvídkům; pohybují se pomalu, myslí pomalu a mluví pomalu. Kinestetik vnímá, zpracovává, pamatuje si a reprodukuje své vjemy. Jejich paměť je uspořádána jako soubor pocitů, přičemž nejsilnější pocity jsou blíže umístěny než ty slabší. Z tohoto důvodu si tito lidé často stěžují na "špatnou" (a ve skutečnosti pomalou) paměť.

Oděv

Pro kinestetiky je důležité, aby jejich oblečení bylo pohodlné, a mnohem méně je zajímá, jak vypadají. Dávají přednost oblečení z měkkých, přírodních materiálů (příklad: muži — svetr nebo tričko, volné džíny, tenisky nebo staré boty; ženy - pletená sukně, halenka a svetr, boty na nízkém podpatku).

Distance

Tito lidé raději sedí nebo stojí v blízkosti osoby, se kterou hovoří. Je to proto, že potřebné informace získávají z pocitů, které ve vztahu k vám zažívají (pocit úzkosti nebo klidu, příjemná vůně atd.).

Řeč

Kinestetici mají tendenci mluvit tiše - to je vhodné při jejich oblíbené vzdálenosti. Mluví pomalu a bez intonace. V jejich řeči je mnoho pauz, povzdechů a pocitů. Gestikulace je malá nebo žádná.

Oči

Nejčastěji se kinestetici dívají "dolů" nebo se jejich zornice pohybují ve "spodní rovině" oka.

Slova, která používají:

hladký
snadný
měkký, jemný
plynulý
řezací
kluzký
suchý
teplý
pohodlný
stabilní
zažívám
pociťuji
cítím
popisují pohyby
škrábavý, pichlavý
těžký
tvrdý, tuhý
drsný
tupý
neklouzavý
vlhký, mokrý
studený, horký
nepohodlný
nestabilní
nezažívám
nepociťuji
necítím
pohybuji se, stojím, ležím, smekám atd.

Komunikace s lidmi kinestetického typu

Při komunikaci s kinestetikem v jeho jazyce se snažte udržovat krátký odstup, zpomalte tempo řeči a buďte připraveni strávit s ním hodně času :-)).

Ve vašem případě mají Zrak a Logika stejný počet bodů.

Zrak

Jste vizuální typ.

Nejraději vstřebáváte informace vizuální formou, ať už pomocí písmen, obrázků, nebo pozorováním okolního světa. Možná užíváte fráze jako „to je očividné", „to si dokážu představit" nebo „rád bych viděl/a širší souvislosti". Když zpracováváte nové informace, dáváte přednost obrázkům, videím a barvám. Ačkoli máte rádi i slova, je dobré je oživit po vizuální stránce.

Osoby vizuálního typu jsou skutečně "živí lidé", rychle se pohybují, rychle mluví a rychle přemýšlejí. Oni vnímají, zpracovávají, pamatují si a přehrávají "obrazy". Jejich paměť je uspořádána jako videotéka, na policích jsou videokazety a fotoalba.

Oděv

Tito lidé věnují velkou pozornost svému vzhledu, dávají přednost pestrému, nezapomenutelnému oblečení. Jako by se viděli zvenčí. Oblečení jim přináší především estetický požitek a může být naprosto nepohodlné (příklad: muži - vojenská uniforma nebo prostě velmi přiléhavé džíny; ženy - úzká kožená sukně s těsným sakem).

Distance

Tito lidé dávají přednost většímu odstupu při komunikaci s ostatními. Je to proto, že potřebné informace získávají z toho, co vidí. Pozornost věnují především vašemu oblečení, držení těla, gestům a výrazu tváře; nemusí vás pozorně poslouchat.

Řeč

Lidé vizuálního typu mají tendenci mluvit hlasitě — to je nutné při jejich oblíbené vzdálenosti. Jejich řeč je velmi rychlá a "kostrbatá" a často "polykají slova". Při mluvení rádi gestikulují.

Oči

Jejich oči často hledí "k nebi" a zornice se častěji pohybují v "horní rovině" oka.

Slova, která používají:

výrazný
jasný
lesklý, třpytivý
transparentní
hladký
vidim
představuji
pozoruji
rozměry
široká škála barev
tvar
vlastnosti materiálů
nevýrazný
zašlý
matový
mlhavý, zakalený
žebrovaný, zvlněný
nevidim
nedokážu si představit
nepozoruji
délka, šířka, výška
elektrikář, terakotový atd.
čtyřstěn atd.
dřevěný, kovový, keramický atd.

Komunikace s lidmi vizuálního typu

Komunikujte s vizuálním typem v jeho jazyce a snažte se zaujmout takovou polohu, aby vaše a jeho oči byly ve stejné úrovni (pokud je velký výškový rozdíl, je lepší mluvit vsedě), což umožní jemu, aby vás dobře viděl. Snažte se mu dívat do očí, myslet rychle, mluvit stručně a "k věci"... tyto rozhovory obvykle netrvají dlouho :-)).


Logika

Dáte na logiku. Diskrétní typ.

Abyste pochopili, co se děje, potřebujete získat fakta a zpracovat je. Učíte se vyhledáváním a pochopením informací, které máte přímo před sebou. Pokud vám něco nedává smysl, potřebujete více dat a faktů. Při prezentaci chcete znát veškerá možná fakta — je vám jedno, jak prezentace vypadá, jdete hlavně po informacích. Možná užíváte fráze jako „to chápu" nebo „to je logické". Při učení vyhledáváte texty, které jdou do hloubky.

Diskrétní muži jsou jako "archiváři" a ženy jako "modré punčochy" a všichni vypadají jako lidé "v ulitě". Jejich obličej připomíná "zmrzlou masku" a tělo jako by bylo uzavřeno do krunýře. Diskrétní vnímají, zpracovávají, pamatují si a reprodukují především znaky a symboly (písmena, čísla, dokumenty, nákresy, schémata, grafy a tabulky).

Oděv

Jejich oblečení je obvykle velmi konzervativní a velmi často se omezuje na jednu nebo dvě barvy (například: muži nosí černý oblek, kravatu, boty a bílou košili; ženy mohou nosit tmavě modrý pracovní oblek a boty s bílou halenkou a kabelkou), člověk má dojem, že tito lidé nevědí nic o odstínech.

Distance

Při rozhovoru si diskrétní lidé raději udržují odstup, ale ne proto, aby na vás lépe viděli, ale aby se od vás drželi dál (to proto, že jsou často ostražití a špatně chápou ostatní lidi).

Řeč

Řeč diskrétních lidí může být rychlá nebo pomalá, ale vždy postrádá "živou" intonaci. Zpravidla mluví velmi "přemoudřelým" jazykem o strašně "sofistikovaných" věcech. Dělají to proto, abyste si rychle uvědomili, z jakým rozumným člověkem máte co do činění, a zároveň abyste zažili akutní pocit méněcennosti. Nemají žádnou gestikulaci.

Oči

Jejich pohled je často nesoustředěný nebo obrácený dovnitř a při rozhovoru mají tendenci se na vás vůbec nedívat.

Slova, která používají:

číselný
znakový
personální
lokální
dokumentární
schematický
tabulkový
turbulentní
lingvistický
dominantní
verbální
epochální
reprodukovatelný
valenční atd. atd.

Komunikace s lidmi diskretního typu

Diskrétní lidé při komunikaci s vámi sedí napůl otočeni k vám, nedívají se na vás, mluví bez intonace a obecně komunikují spíše sami se sebou než s vámi. Přitom se zdá, že žádný kanál nefunguje správně - on jako kdyby neviděl, neslyšel a necítil...

Pokud opravdu potřebujete komunikovat, připravte se na minimální zapojení :-), zůstaňte zdvořilým posluchačem a v případě potřeby se snažte mluvit jeho jazykem.

Diskrétní typ je velmi často uštvaný kinestetik... protože bylo příliš mnoho bolestných pocitů a zážitků, "přestali cítit" a začali o nich přemýšlet...

Ve vašem případě mají Sluch a Pocity stejný počet bodů.

Sluch

Jste auditivní typ.

Nejraději vstřebáváte informace prostřednictvím zvuku, rádi posloucháte a diskutujete. Možná užíváte fráze jako „slyším, co říkáš", „to zní dobře", „moc se mi nelíbí, jak to zní" nebo „to zní věrohodně". Protože vnímáte zvuk, lákají vás podcasty a audioknihy. Pomáhají vám učit se, přemýšlet a zpracovávat myšlenky.

Rychlostní charakteristiky těchto lidí jsou někde uprostřed mezi vizuálními a kinestetickými typy. Rozpoznat v člověku auditivní osobu nelze, aniž byste s ním zahájili konverzaci. Tito lidé rádi mluví, mluví a mluví a mluví. Oni vnímají, zpracovávají, pamatují si a reprodukují zvuky. Jejich paměť je uspořádána jako fonotéka s abecedně řazenými zvukovými nahrávkami.

Oděv

Vzhledem k tomu, že nejdůležitější pro auditivní osobu jsou zvuky, nemá to s oblečením mnoho společného. Je téměř nemožné je identifikovat podle vzhledu; vypadají buď jako vizuální typ, nebo kinestetičtí lidé, ale častěji jsou něčím mezi nimi.

Distance

Při rozhovoru dávají přednost střední vzdálenosti a sedí tak, aby dobře slyšeli a mohli snadno mluvit (tj. "nekřičet", pokud je vzdálenost příliš velká, a "nešeptat", pokud sedíte příliš blízko). Jejich typická gesta jsou dotýkání se uší a rtů.

Řeč

Hlavním rysem jejich řeči je melodičnost, "barevnost" a bohatá intonace. Při rozhovoru s vámi mohou několikrát změnit témbr svého hlasu, používat přízvuky různých národů, parodovat slavné osobnosti, rádio, hudební nástroje atd. Mají některé charakteristické rysy — pokud přerušíte jejich monolog otázkou, oni: a) pravděpodobně budou vaši otázku ignorovat nebo na ni mechanicky odpoví a budou pokračovat ve své řeči a po jejím skončení můžete slyšet: "Mimochodem, pokud jde o tu otázku, kterou jste položil..."; b) na vaši otázku okamžitě odpoví a pak se vrátí na začátek svého monologu a pokaždé, když je přerušíte, začnou ho od začátku.

Oči

Jejich zornice se nejčastěji pohybují ve "střední čáře" oka.

Slova, která používají:

tichý
zvučný
melodický
neslyšný
slyším
popisují zvuky:
hlasitý
hluchý
není melodický
hlučný
neslyším
bublavý, cvrlikající, bzučící, křičící, zpívající, vyjící, zvonící atd. atd.
hučení, šumění, mlaskání, sténání, křik atd.

Komunikace s lidmi auditivního typu

Nejdůležitější je pro ně to, co říkáte a jak to říkáte. Téměř všechny potřebné informace získají poslechem slov, barvy hlasu, intonace a akcentů. Komunikujte tedy s nimi jejich jazykem, udržujte si střední odstup, snažte se poslouchat jejich monolog, dokud neskončí, a pak začněte svůj vlastní... zkrátka, připravte se na to, že s nimi strávíte nejen spoustu času, ale také spoustu energie... na mluvení... :-)).

Jejich charakteristické rysy silně připomínají magnetofon — během hovoru "přehrává" svou kazetu, vy se snažíte položit otázku, ale "magnetofon" je nyní v režimu "přehrávání", to znamená, že může se přerušit a nahrát vaši otázku na jinou kazetu a pak může buď "přehrávat" první kazetu dál, nebo nejprve "přehrát" druhou kazetu a pak se vrátit k první. Není divu, že komunikace s ním může být velmi dlouhá. A pokud s ním budete mluvit příliš rychle, mohl by se "zamotat do svých nahrávek", což by ho pravděpodobně naštvalo :-)).


Pocity

Dáte na pocity. Kinestetický typ.

Nejraději vstřebáváte informace prostřednictvím pocitů, rádi se věcí dotýkáte nebo je držíte. Učíte se fyzickým kontaktem. Při prezentacích se těžko soustředíte, raději si pohráváte s tužkou, jíte sušenky nebo v ruce držíte hrnek – snažíte se zaměstnat ruce a zapojit svou vnímavost vůči dotykům. Vnímáte, jaké jsou věci na dotyk nebo jak vám sedí oblečení. Možná užíváte fráze jako „ruku do ohně za to nedám", „mám z toho dobrý pocit", „momentálně nedokážu tento koncept správně uchopit".

Kinestetikové jsou podobní plyšovým medvídkům; pohybují se pomalu, myslí pomalu a mluví pomalu. Kinestetik vnímá, zpracovává, pamatuje si a reprodukuje své vjemy. Jejich paměť je uspořádána jako soubor pocitů, přičemž nejsilnější pocity jsou blíže umístěny než ty slabší. Z tohoto důvodu si tito lidé často stěžují na "špatnou" (a ve skutečnosti pomalou) paměť.

Oděv

Pro kinestetiky je důležité, aby jejich oblečení bylo pohodlné, a mnohem méně je zajímá, jak vypadají. Dávají přednost oblečení z měkkých, přírodních materiálů (příklad: muži — svetr nebo tričko, volné džíny, tenisky nebo staré boty; ženy - pletená sukně, halenka a svetr, boty na nízkém podpatku).

Distance

Tito lidé raději sedí nebo stojí v blízkosti osoby, se kterou hovoří. Je to proto, že potřebné informace získávají z pocitů, které ve vztahu k vám zažívají (pocit úzkosti nebo klidu, příjemná vůně atd.).

Řeč

Kinestetici mají tendenci mluvit tiše - to je vhodné při jejich oblíbené vzdálenosti. Mluví pomalu a bez intonace. V jejich řeči je mnoho pauz, povzdechů a pocitů. Gestikulace je malá nebo žádná.

Oči

Nejčastěji se kinestetici dívají "dolů" nebo se jejich zornice pohybují ve "spodní rovině" oka.

Slova, která používají:

hladký
snadný
měkký, jemný
plynulý
řezací
kluzký
suchý
teplý
pohodlný
stabilní
zažívám
pociťuji
cítím
popisují pohyby
škrábavý, pichlavý
těžký
tvrdý, tuhý
drsný
tupý
neklouzavý
vlhký, mokrý
studený, horký
nepohodlný
nestabilní
nezažívám
nepociťuji
necítím
pohybuji se, stojím, ležím, smekám atd.

Komunikace s lidmi kinestetického typu

Při komunikaci s kinestetikem v jeho jazyce se snažte udržovat krátký odstup, zpomalte tempo řeči a buďte připraveni strávit s ním hodně času :-)).

Ve vašem případě mají Sluch a Logika stejný počet bodů.

Sluch

Jste auditivní typ.

Nejraději vstřebáváte informace prostřednictvím zvuku, rádi posloucháte a diskutujete. Možná užíváte fráze jako „slyším, co říkáš", „to zní dobře", „moc se mi nelíbí, jak to zní" nebo „to zní věrohodně". Protože vnímáte zvuk, lákají vás podcasty a audioknihy. Pomáhají vám učit se, přemýšlet a zpracovávat myšlenky.

Rychlostní charakteristiky těchto lidí jsou někde uprostřed mezi vizuálními a kinestetickými typy. Rozpoznat v člověku auditivní osobu nelze, aniž byste s ním zahájili konverzaci. Tito lidé rádi mluví, mluví a mluví a mluví. Oni vnímají, zpracovávají, pamatují si a reprodukují zvuky. Jejich paměť je uspořádána jako fonotéka s abecedně řazenými zvukovými nahrávkami.

Oděv

Vzhledem k tomu, že nejdůležitější pro auditivní osobu jsou zvuky, nemá to s oblečením mnoho společného. Je téměř nemožné je identifikovat podle vzhledu; vypadají buď jako vizuální typ, nebo kinestetičtí lidé, ale častěji jsou něčím mezi nimi.

Distance

Při rozhovoru dávají přednost střední vzdálenosti a sedí tak, aby dobře slyšeli a mohli snadno mluvit (tj. "nekřičet", pokud je vzdálenost příliš velká, a "nešeptat", pokud sedíte příliš blízko). Jejich typická gesta jsou dotýkání se uší a rtů.

Řeč

Hlavním rysem jejich řeči je melodičnost, "barevnost" a bohatá intonace. Při rozhovoru s vámi mohou několikrát změnit témbr svého hlasu, používat přízvuky různých národů, parodovat slavné osobnosti, rádio, hudební nástroje atd. Mají některé charakteristické rysy — pokud přerušíte jejich monolog otázkou, oni: a) pravděpodobně budou vaši otázku ignorovat nebo na ni mechanicky odpoví a budou pokračovat ve své řeči a po jejím skončení můžete slyšet: "Mimochodem, pokud jde o tu otázku, kterou jste položil..."; b) na vaši otázku okamžitě odpoví a pak se vrátí na začátek svého monologu a pokaždé, když je přerušíte, začnou ho od začátku.

Oči

Jejich zornice se nejčastěji pohybují ve "střední čáře" oka.

Slova, která používají:

tichý
zvučný
melodický
neslyšný
slyším
popisují zvuky:
hlasitý
hluchý
není melodický
hlučný
neslyším
bublavý, cvrlikající, bzučící, křičící, zpívající, vyjící, zvonící atd. atd.
hučení, šumění, mlaskání, sténání, křik atd.

Komunikace s lidmi auditivního typu

Nejdůležitější je pro ně to, co říkáte a jak to říkáte. Téměř všechny potřebné informace získají poslechem slov, barvy hlasu, intonace a akcentů. Komunikujte tedy s nimi jejich jazykem, udržujte si střední odstup, snažte se poslouchat jejich monolog, dokud neskončí, a pak začněte svůj vlastní... zkrátka, připravte se na to, že s nimi strávíte nejen spoustu času, ale také spoustu energie... na mluvení... :-)).

Jejich charakteristické rysy silně připomínají magnetofon — během hovoru "přehrává" svou kazetu, vy se snažíte položit otázku, ale "magnetofon" je nyní v režimu "přehrávání", to znamená, že může se přerušit a nahrát vaši otázku na jinou kazetu a pak může buď "přehrávat" první kazetu dál, nebo nejprve "přehrát" druhou kazetu a pak se vrátit k první. Není divu, že komunikace s ním může být velmi dlouhá. A pokud s ním budete mluvit příliš rychle, mohl by se "zamotat do svých nahrávek", což by ho pravděpodobně naštvalo :-)).


Logika

Dáte na logiku. Diskrétní typ.

Abyste pochopili, co se děje, potřebujete získat fakta a zpracovat je. Učíte se vyhledáváním a pochopením informací, které máte přímo před sebou. Pokud vám něco nedává smysl, potřebujete více dat a faktů. Při prezentaci chcete znát veškerá možná fakta — je vám jedno, jak prezentace vypadá, jdete hlavně po informacích. Možná užíváte fráze jako „to chápu" nebo „to je logické". Při učení vyhledáváte texty, které jdou do hloubky.

Diskrétní muži jsou jako "archiváři" a ženy jako "modré punčochy" a všichni vypadají jako lidé "v ulitě". Jejich obličej připomíná "zmrzlou masku" a tělo jako by bylo uzavřeno do krunýře. Diskrétní vnímají, zpracovávají, pamatují si a reprodukují především znaky a symboly (písmena, čísla, dokumenty, nákresy, schémata, grafy a tabulky).

Oděv

Jejich oblečení je obvykle velmi konzervativní a velmi často se omezuje na jednu nebo dvě barvy (například: muži nosí černý oblek, kravatu, boty a bílou košili; ženy mohou nosit tmavě modrý pracovní oblek a boty s bílou halenkou a kabelkou), člověk má dojem, že tito lidé nevědí nic o odstínech.

Distance

Při rozhovoru si diskrétní lidé raději udržují odstup, ale ne proto, aby na vás lépe viděli, ale aby se od vás drželi dál (to proto, že jsou často ostražití a špatně chápou ostatní lidi).

Řeč

Řeč diskrétních lidí může být rychlá nebo pomalá, ale vždy postrádá "živou" intonaci. Zpravidla mluví velmi "přemoudřelým" jazykem o strašně "sofistikovaných" věcech. Dělají to proto, abyste si rychle uvědomili, z jakým rozumným člověkem máte co do činění, a zároveň abyste zažili akutní pocit méněcennosti. Nemají žádnou gestikulaci.

Oči

Jejich pohled je často nesoustředěný nebo obrácený dovnitř a při rozhovoru mají tendenci se na vás vůbec nedívat.

Slova, která používají:

číselný
znakový
personální
lokální
dokumentární
schematický
tabulkový
turbulentní
lingvistický
dominantní
verbální
epochální
reprodukovatelný
valenční atd. atd.

Komunikace s lidmi diskretního typu

Diskrétní lidé při komunikaci s vámi sedí napůl otočeni k vám, nedívají se na vás, mluví bez intonace a obecně komunikují spíše sami se sebou než s vámi. Přitom se zdá, že žádný kanál nefunguje správně - on jako kdyby neviděl, neslyšel a necítil...

Pokud opravdu potřebujete komunikovat, připravte se na minimální zapojení :-), zůstaňte zdvořilým posluchačem a v případě potřeby se snažte mluvit jeho jazykem.

Diskrétní typ je velmi často uštvaný kinestetik... protože bylo příliš mnoho bolestných pocitů a zážitků, "přestali cítit" a začali o nich přemýšlet...

Ve vašem případě mají Pocity a Logika stejný počet bodů.

Pocity

Dáte na pocity. Kinestetický typ.

Nejraději vstřebáváte informace prostřednictvím pocitů, rádi se věcí dotýkáte nebo je držíte. Učíte se fyzickým kontaktem. Při prezentacích se těžko soustředíte, raději si pohráváte s tužkou, jíte sušenky nebo v ruce držíte hrnek – snažíte se zaměstnat ruce a zapojit svou vnímavost vůči dotykům. Vnímáte, jaké jsou věci na dotyk nebo jak vám sedí oblečení. Možná užíváte fráze jako „ruku do ohně za to nedám", „mám z toho dobrý pocit", „momentálně nedokážu tento koncept správně uchopit".

Kinestetikové jsou podobní plyšovým medvídkům; pohybují se pomalu, myslí pomalu a mluví pomalu. Kinestetik vnímá, zpracovává, pamatuje si a reprodukuje své vjemy. Jejich paměť je uspořádána jako soubor pocitů, přičemž nejsilnější pocity jsou blíže umístěny než ty slabší. Z tohoto důvodu si tito lidé často stěžují na "špatnou" (a ve skutečnosti pomalou) paměť.

Oděv

Pro kinestetiky je důležité, aby jejich oblečení bylo pohodlné, a mnohem méně je zajímá, jak vypadají. Dávají přednost oblečení z měkkých, přírodních materiálů (příklad: muži — svetr nebo tričko, volné džíny, tenisky nebo staré boty; ženy - pletená sukně, halenka a svetr, boty na nízkém podpatku).

Distance

Tito lidé raději sedí nebo stojí v blízkosti osoby, se kterou hovoří. Je to proto, že potřebné informace získávají z pocitů, které ve vztahu k vám zažívají (pocit úzkosti nebo klidu, příjemná vůně atd.).

Řeč

Kinestetici mají tendenci mluvit tiše - to je vhodné při jejich oblíbené vzdálenosti. Mluví pomalu a bez intonace. V jejich řeči je mnoho pauz, povzdechů a pocitů. Gestikulace je malá nebo žádná.

Oči

Nejčastěji se kinestetici dívají "dolů" nebo se jejich zornice pohybují ve "spodní rovině" oka.

Slova, která používají:

hladký
snadný
měkký, jemný
plynulý
řezací
kluzký
suchý
teplý
pohodlný
stabilní
zažívám
pociťuji
cítím
popisují pohyby
škrábavý, pichlavý
těžký
tvrdý, tuhý
drsný
tupý
neklouzavý
vlhký, mokrý
studený, horký
nepohodlný
nestabilní
nezažívám
nepociťuji
necítím
pohybuji se, stojím, ležím, smekám atd.

Komunikace s lidmi kinestetického typu

Při komunikaci s kinestetikem v jeho jazyce se snažte udržovat krátký odstup, zpomalte tempo řeči a buďte připraveni strávit s ním hodně času :-)).


Logika

Dáte na logiku. Diskrétní typ.

Abyste pochopili, co se děje, potřebujete získat fakta a zpracovat je. Učíte se vyhledáváním a pochopením informací, které máte přímo před sebou. Pokud vám něco nedává smysl, potřebujete více dat a faktů. Při prezentaci chcete znát veškerá možná fakta — je vám jedno, jak prezentace vypadá, jdete hlavně po informacích. Možná užíváte fráze jako „to chápu" nebo „to je logické". Při učení vyhledáváte texty, které jdou do hloubky.

Diskrétní muži jsou jako "archiváři" a ženy jako "modré punčochy" a všichni vypadají jako lidé "v ulitě". Jejich obličej připomíná "zmrzlou masku" a tělo jako by bylo uzavřeno do krunýře. Diskrétní vnímají, zpracovávají, pamatují si a reprodukují především znaky a symboly (písmena, čísla, dokumenty, nákresy, schémata, grafy a tabulky).

Oděv

Jejich oblečení je obvykle velmi konzervativní a velmi často se omezuje na jednu nebo dvě barvy (například: muži nosí černý oblek, kravatu, boty a bílou košili; ženy mohou nosit tmavě modrý pracovní oblek a boty s bílou halenkou a kabelkou), člověk má dojem, že tito lidé nevědí nic o odstínech.

Distance

Při rozhovoru si diskrétní lidé raději udržují odstup, ale ne proto, aby na vás lépe viděli, ale aby se od vás drželi dál (to proto, že jsou často ostražití a špatně chápou ostatní lidi).

Řeč

Řeč diskrétních lidí může být rychlá nebo pomalá, ale vždy postrádá "živou" intonaci. Zpravidla mluví velmi "přemoudřelým" jazykem o strašně "sofistikovaných" věcech. Dělají to proto, abyste si rychle uvědomili, z jakým rozumným člověkem máte co do činění, a zároveň abyste zažili akutní pocit méněcennosti. Nemají žádnou gestikulaci.

Oči

Jejich pohled je často nesoustředěný nebo obrácený dovnitř a při rozhovoru mají tendenci se na vás vůbec nedívat.

Slova, která používají:

číselný
znakový
personální
lokální
dokumentární
schematický
tabulkový
turbulentní
lingvistický
dominantní
verbální
epochální
reprodukovatelný
valenční atd. atd.

Komunikace s lidmi diskretního typu

Diskrétní lidé při komunikaci s vámi sedí napůl otočeni k vám, nedívají se na vás, mluví bez intonace a obecně komunikují spíše sami se sebou než s vámi. Přitom se zdá, že žádný kanál nefunguje správně - on jako kdyby neviděl, neslyšel a necítil...

Pokud opravdu potřebujete komunikovat, připravte se na minimální zapojení :-), zůstaňte zdvořilým posluchačem a v případě potřeby se snažte mluvit jeho jazykem.

Diskrétní typ je velmi často uštvaný kinestetik... protože bylo příliš mnoho bolestných pocitů a zážitků, "přestali cítit" a začali o nich přemýšlet...