6

Jste neurotičtí, nebo vyrovnaní?

Eysenckův osobnostní test

neuroticismus-vyrovnanostNásledující test byl inspirován Eysenckovým osobnostním testem (EPI - Eysenck Personality Inventory). Ten vyvinuli v roce 1964 Hans a Sybil Eysenckovi, kteří měřili dvě dimenze lidské osobnosti: extroverzi-introverzi a neuroticismus-vyrovnanost. Test vznikl na základě Eysenckova zájmu o řeckou teorii čtyř povah, podle níž se lidé dělí na sangviniky, choleriky, flegmatiky a melancholiky.

Test představuje poměrně jednoduchý nástroj, jak o sobě něco zjistit. Skládá se z 57 otázek typu ano/ne, z nichž získáte skóre pro extroverzi, neuroticismus a takzvanou škálu lži (Lie Scale) a zjistíte tak, kde na stupnici se nacházíte.

označte varianty, které vás nejlépe charakterizují

Nejprve si přečtěte všechny varianty ve skupině a označte ty, které vás nejlépe charakterizují. Nesnažte se hledat správné odpovědi.

moc nepřemyšlejte

Odpovídejte upřímně, spontánně, víceméně intuitivně a nechte se přitom vést pokud možno jen svými city. Prostě každý sám za sebe.

výsledek

Test nezabere mnoho času – trvá méně než 5 minut. Po jeho dokončení klikněte na "Zobrazit výsledek" a dozvíte se, jak jste na tom.

Cítíte se ohroženi ostatními.

Každý večer před spaním si děláte starosti.

Snadno zpanikaříte.

Vždy se obáváte toho nejhoršího

Očekáváte, že vám vždycky všechno vyjde tak, jak chcete.

Často jste optimističtí a cítíte se šťastně.

Často trpíte změnami nálad.

Jste spokojeni s tím, jak vypadáte.

Jste často šťastní.

Děláte si často starosti.

Ze všech chyb viníte sebe.

Věříte, že si můžete vytvořit vlastní budoucnost.

Vaše úroveň neuroticismu je podprůměrná

Jste velice emočně vyrovnaní. V životě hledáte vždy to pozitivní a každou výzvu vnímáte jako příležitost k učení a růstu. Život chápete coby řadu kroků a soustředíte se jen na to, co můžete ovlivnit. Díky své vyrovnanosti působíte na lidi uklidňujícím dojmem a jako někdo, kdo dokáže každou negativní situaci proměnit v pozitivní, i když to jiné i může dráždit. Své negativní emoce máte pod kontrolou, zvládáte je a víte, jak se s nimi vypořádat.

Vaše úroveň neuroticismu je průměrná

Nenecháte se rozhodit tak snadno jako většina lidí a neustále se snažíte zůstat pozitivně naladění. Téměř každý však během života zažije výkyvy nálad způsobené stresem nebo životními událostmi. Dokud jste si toho vědomi, víte, jak se z tohoto cyklu vymanit a jak se správně rozhodnout. Umět rozpoznat, kdy se tyto negativní emoce objevují, je důležitý krok k sebeuvědomění a k pochopení toho, jak naše energie a emoce ovlivňují ostatní. Pokud vypozorujete, kdy negativní emoce pociťujete, dokážete nalézt rovnováhu a znovu zaujmout pozitivní přístup.

Vaše úroveň neuroticismu je nadprůměrná

Zažíváte mnoho negativních emocí, jako je úzkost, strach, vztek, smutek, ublížení a vina, přičemž nějakou možná pociťujete intenzivněji než ostatní. Na všechno reagujete mnohem negativněji a přehnaněji než ostatní jedinci, každý problém se vám jeví jako bezvýchodný a běžné situace jako problematické. Těžko své pocity vysvětlujete a vždy působíte špatně naladění.