25

Test narcismu

Narcismus

Narcismus. Psychotest.Narcismus znamená přílišný zájem či obdiv sebe samého a vlastního vzhledu. Psychologie se zabývá narcistickou poruchou osobnosti, která se vyznačuje pompézností a nedostatkem empatie.

Porucha se projevuje jak ve smyšleném, tak ve skutečném světě, a často je spojována s nepřiměřenou potřebou obdivu. Lidé, kteří jí trpí, věří, že v životech ostatních zaujímají první místo. Odborníci provádějí diagnózu na základě toho, zda jedinec vykazuje minimálně pět z následujících příznaků:

označte varianty, které vás nejlépe charakterizují

Nejprve si přečtěte všechny varianty ve skupině a označte ty, které vás nejlépe charakterizují. Nesnažte se hledat správné odpovědi.

moc nepřemyšlejte

Odpovídejte upřímně, spontánně, víceméně intuitivně a nechte se přitom vést pokud možno jen svými city. Prostě každý sám za sebe.

výsledek

Test nezabere mnoho času – trvá méně než 5 minut. Po jeho dokončení klikněte na "Zobrazit výsledek" a dozvíte se, jak jste na tom.

Jsem nesmírně talentovaný člověk.

Přesvědčím kohokoli o čemkoli.

Od ostatních lidí se toho mohu mnoho naučit.

Necítím se dobře v centru pozornosti.

Manipulovat s lidmi je lehké a zábavné.

Dokážu se ze všeho vymluvit.

Rád/a dávám na odiv své tělo.

Většinou se mi dostává respektu, který si zasloužím.

Svou image stavím před pocity druhých.

Komplimenty mi jsou nepříjemné.

Když dostanu šanci, rád/a se předvedu.

Mám vždycky pravdu.

Vaše úroveň narcismu je nízká

Možná nemáte úplně vysoké sebevědomí a někdy vám schází hrdost, ale zato jste velice empatičtí ke svému okolí, Dávejte si pozor, abyste se nestali terčem narcistů, kteří chtějí zneužít vaši dobrou povahu. I když nízké skóre není v tomto případě nic špatného, stojí za to zamyslet se, jak být asertivnější a průbojnější. Pokud trávíte čas s negativními lidmi, kteří vaše snahy znevažují, snažte se jim vyhýbat a spíše se věnovat těm, kteří vás podporují.

Vaše úroveň narcismu je průměrná

Rozumíte sami sobě a chápete, že je důležité být asertivní a sebevědomý a zároveň empatický. Když na to přijde, přirozeně se chopíte otěží – většinou když jde o ochranu slabších. Nepřestávejte naslouchat, buďte skromní a laskaví. Pouze tak se z vás stane vyrovnaný jedinec, který dokáže být úspěšný, aniž by musel šlapat po ostatních.

Vaše úroveň narcismu je celkem vysoká

Možná si myslíte, že narcismus je vyšší forma sebelásky – tak to ale není. Narcismus nemá se sebeláskou nic společného. Naopak souvisí s jejím nedostatkem, a to málo lásky, kterého se vám podle vás dostává, si necháváte pro sebe. Je skvělé mít ambice a sebevědomí, ale ne na úkor empatie. Zamyslete se nad svými odpověďmi a proberte je s kamarádem. Nechováte se trochu narcisticky? Proč tomu tak je? Co to způsobuje? Popřemýšlejte, jak zachovat rovnováhu, ale neotočit se zády k empatii a laskavosti vůči ostatním.

Vaše úroveň narcismu je vysoká

Věříte si. Víte, že jste předurčeni pro velké věci, a dosáhnete jich za každou cenu. Nemáte problém ostatními manipulovat, aby vám vyhověli – pokud jsou dost hloupí, aby to udělali, pak je to jejich problém. Rádi stojíte v centru pozornosti a víte, že si ji zasloužíte – ti, kdo s vámi nesouhlasí, vám jednoduše závidí vaše úspěchy. Nerozumíte emocím ostatních, ale to přece k dobytí světa není třeba. Ano, sice jste skórovali vysoko, ale buďte k sobě upřímní – jste na výsledek hrdí, nebo jste si pouze přáli stát v záři reflektorů a pobavit se? Pokud je vám něco z toho povědomé, zamyslete se, jak můžete být laskavější a méně sebestřední.

PS. Nejkratší test narcistické poruchy osobnosti

Před několika lety se po světě rozšířila zpráva, že stačí test s jednou otázkou, abyste zjistili, jak moc je člověk narcistický. Otázka by mohla být formulována zhruba takto: "Na stupnici od 1 do 7, nakolik souhlasíte s tím, že narcismus je vám příznačný?" Číslo bodů, které si člověk přidělí, bude výsledkem testu.

Autoři tohoto velmi krátkého dotazníku vysvětlili, že narcisté neskrývají svou osobnost a mohou být dokonce hrdí na své vrozené narcistické rysy, a proto mají tendenci se hodnotit vysoko. Aby byly výsledky pravdivé, je důležité, aby dotazovaný přesně chápal, co je to narcismus a o co jde. Zároveň se však zdůrazňuje, že tím nejsou nahrazeny "tradiční" testy.