17
Rebel, vzbouřenec. Psychologický test.

Jste slušňák, nebo rebel?

Čtyři tendence (The Four Tendencies)

Autorkou osobnostního testu Čtyři tendence je Gretchen Rubínová. Ve svém výzkumu zjistila, že aby lidé hlouběji pochopili sami sebe, musí si položit jednu otázku – „Jak reaguji na očekávání?“

Gretchen Rubínová odhalila, že lidé se podle odpovědi na tuto otázku dají rozdělit do čtyř skupin (tendencí). Tendence definuje každý aspekt jedincova života a to, jak se jedinec chová a reaguje v různých podmínkách. Pochopení tendencí vede k lepším rozhodnutím, dodržování termínů, zvládání stresu a efektivnější komunikaci s ostatními. Autorčin online test, ve kterém se člověk dozví svou tendenci, vyplnilo více než 2,5 milionu lidí. Čtyři tendence jsou následující:

označte varianty, které vás nejlépe charakterizují

Nejprve si přečtěte všechny varianty ve skupině a označte ty, které vás nejlépe charakterizují. Nesnažte se hledat správné odpovědi.

moc nepřemyšlejte

Odpovídejte upřímně, spontánně, víceméně intuitivně a nechte se přitom vést pokud možno jen svými city. Prostě každý sám za sebe.

výsledek

Test nezabere mnoho času – trvá méně než 5 minut. Po jeho dokončení klikněte na "Zobrazit výsledek" a dozvíte se, jak jste na tom.

Jak moc je pravděpodobné, že na důležitou schůzku nepřijdete včas?

Jak moc je pravděpodobné, že lidé vám nezadají úkol se stanoveným termínem, protože vědí, že ho nedodržíte?

Jak moc je pravděpodobné, že si promluvíte s někým, kdo porušuje bezpečnostní pravidla?

Jak moc je pravděpodobné, že se budete cítit frustrovaní, když ostatní nedodrží termíny projektů?

Jak moc je pravděpodobné, že se na dovolené budete držet rozvrhu?

Jak moc je pravděpodobné, že dodržíte přidělený termín?

Jak moc je pravděpodobné, že porušíte závazky vůči ostatním?

Jak moc je pravděpodobné, že porušíte závazky vůči sobě samým?

Jak moc je pravděpodobné, že na pracovišti dodržíte stanovený styl oblékání?

Jak moc je pravděpodobné, že budete při plnění úkolu postupovat přesně podle daných instrukcí?

Jak moc je pravděpodobné, že byste o sobě řekli, že dodržujete pravidla?

Jak moc je pravděpodobné, že dodržíte svá novoroční předsevzetí?

Strážce

Věříte, že pravidla se mají dodržovat.

Pravidla existují z nějakého důvodu, bez nich by zavládl chaos. Když vaříte jídlo, postupujete přesně podle receptu a nijak byste ho neměnili. Ti, co pravidla porušují, vás rozčilují, nechápete, proč se nedrží jasných instrukcí, když jsou na nich závislí i ostatní. Když něco slíbíte, vždy slib dodržíte. Dodržování pravidel ve vás vyvolává pocit svobody ď bezpečí, které v životě vyžadujete. Nepotřebujete motivaci ostatních, uděláte zkrátka to, co je třeba. Pokud objevíte něco, co pravidly vymezeno není, ale mělo by být, zasadíte se o to. Neradi svěřujete úkoly ostatním nebo je odkládáte a pravidla neporušíte nikdy, i když se to nabízí.

Tazatel

Nad pravidly přemýšlíte, a když je potřeba, zpochybňujete je.

Věříte, že určitá pravidla jsou potřeba, ale některá fungují spíše jako doporučení, kterými se řídíte podle vlastního uvážení. Chcete pochopit, proč konkrétní pravidla existují a proč byla zavedena. Využíváte faktů a dat nebo se o tom s někým poradíte, a snažíte se porozumět, jestli by se pravidlo mělo skutečně vztahovat i na vás. Vše vám musí dávat smysl, ale jakmile pochopíte, jak pravidlo funguje, budete ho dodržovat, ať už na vás někdo dohlíží, nebo ne. Pokud vám však pravidlo smysl dávat nebude, vytvoříte si vlastní, které je pro vás vhodnější, a jeho prosazování si budete hájit. Těm, kdo pravidla porušují, nerozumíte. Zajímalo by vás, co je k porušování vede. Taktéž ale nechápete zapálené přívržence pravidel, kteří se nad nimi ani na chvíli nezamýšlí.

Vzbouřenec

Míváte sklony k rebelii.

Klíčovým pojmem je pro vás svoboda, neboť vaším nejvyšším cílem v životě je dělat, co chcete, kdy chcete a kde chcete. Chcete mít možnost svobodně se vyjádřit, což ale nemusí nutně znamenat, že porušujete zákon. Ve svém ideálním světě byste ráno vstali a rozhodli se, co budete chtít dělat. Někdy byste se vzepřeli sobě a svým závazkům, abyste udělali něco pro sebe, i když víte, že to nedává smysl. Pro vás je všechno věcí volby, a pokud můžete postupovat podle sebe a vlastním tempem, budete vzkvétat, sklízet úspěch, přicházet s nekonvenčními nápady a vystupovat z davu. Rádi se lišíte a jste jedineční, i když jediný, proti komu se bouříte, jste vlastně vy sami.