18

Test empatie

Empatie. Psychologický test.

Empatie

Empatie je schopnost rozpoznat pocity nejen lidí, ale dokonce i zvířat, schopnost s nimi soucítit a mít pochopení pro jejich situaci, Znamená porozumění pocitům druhých. Všichni lidé dosahují určitého stupně empatie, ale někteří jsou empatičtější než jiní.

Empatičtí jedinci reagují na extrémně vysoké množství situací kolem sebe a mají velice citlivý nervový systém. Judith Orloffová ve své knize An Empath's Survival Guide píše, že empatičtí lidé si všímají mnoha detailů, z okolního světa však vstřebávají nejen pozitivní energii, ale také negativní. Autorka dále popisuje tři hlavní typy empatických jedinců:

označte varianty, které vás nejlépe charakterizují

Nejprve si přečtěte všechny varianty ve skupině a označte ty, které vás nejlépe charakterizují. Nesnažte se hledat správné odpovědi.

moc nepřemyšlejte

Odpovídejte upřímně, spontánně, víceméně intuitivně a nechte se přitom vést pokud možno jen svými city. Prostě každý sám za sebe.

výsledek

Test nezabere mnoho času – trvá méně než 5 minut. Po jeho dokončení klikněte na "Zobrazit výsledek" a dozvíte se, jak jste na tom.

Cítíte se ve velkých davech plní energie?

Řekli byste, že když jste ve stresu, více jíte nebo pijete?

Přijde vám, že ve škole/ práci zapadáte?

Když strávíte nějaký čas s negativními lidmi, potřebujete potom čas pro sebe, abyste dobili baterky?

Kolikrát jste už o sobě slyšeli, že jste přecitlivělí?

Jak často si potřebujete odpočinout v přírodě?

Řekli byste o sobě, že se snadno vyděsíte?

Čerpáte energii ze společnosti hlasitých lidí?

Jak často máte pocit, že je toho na vás příliš?

Cítíte se zahlcení a plní úzkosti?

Přijde vám, že na sebe přebíráte stres od ostatních lidí?

Reagujete silně na vůně, alkohol, kofein, prášky a/nebo chemikálie?

Jste apatičtí

Empatie vám schází.

Jen stěží chápete pocity ostatních lidí a to, proč se chovají nebo reagují určitým způsobem. Máte pocit, že na vše reagují přehnaně, a to vás rozčiluje. Všechno se řídí emocemi, a vy přitom preferujete fakta a logiku. Vaše neschopnost pochopit druhé může však způsobovat problémy. Lidé si o vás myslí, že jste odtažití nebo lhostejní, ale není tomu tak – pouze se nedokážete vcítit do jejich kůže, pochopit jejich situaci a soucítit s tím, čím si procházejí. Na věcech, které dávají smysl, vám hluboce záleží. Emoce se vám vyjadřují těžko, a proto někteří lidé nerozumí tomu, co chcete nebo potřebujete. Pokud je vaše skóre opravdu nízko, najděte někoho důvěryhodného, kdo vás pomůže navést správným směrem a kdo vám reakce ostatních vysvětlí logicky. Jejich emoce sice nepocítíte, ale alespoň je pochopíte.

Jste vyvážení

K empatii se stavíte vyrovnaně.

Jste schopní číst emoce druhých na základě jejich řeči těla, výrazů, použitých slov i vlastní zkušenosti a podle toho dokážete i vhodně reagovat. Přesto nastanou situace, kdy se vám nebude dařit vcítit se do druhého, protože nebudete chápat, čím si prochází. I tak ale dokážete rozeznat hlavní emoce, jako je vztek, smutek, strach, ublížení, vina, štěstí, radost či vzrušení, a díky tomu se dokážete vcítit spíše do pocitu než do situace. Zvládáte se vypořádávat s vlastními i cizími emocemi, pokud se nepohybují v extrémech. Jakmile pochopíte, proč jsou někteří těchto extrémů schopní, pochopíte i to, čím si prochází.

Jste empatičtí

Jste velice citliví.

Jakožto empaticky založeným jedincům vám svět přijde příliš rušný. Sledování zpráv v televizi vás může vystresovat a rozhodit, protože cítíte, jak na vás dopadá tíha světa. Lidé vás často kritizují, že jste „přecitlivělí", a možná jste v průběhu let měli občas pocit, že své empatické schopnosti musíte skrývat, neboť někteří trpí předsudky vůči těm, kteří „cítí příliš a starají se příliš". Empatie může být dar i prokletí a neutečete před ní. Pokud však tuto svou přirozenou schopnost přijmete, bude to fungovat. Abyste ochránili sami sebe, možná budete muset párkrát říct ne, zbavit se negativních jedinců nebo s nimi trávit méně času. Ale jakmile se to naučíte, naleznete v životě rovnováhu.