9

Test emoční inteligence

Emoční inteligence (EQ)

Emoční inteligence (EQ)

Tento test byl inspirován výzkumem a vývojem emoční inteligence (El). Ta je definována jako schopnost rozumět a zvládat jak emoce vlastní, tak i emoce ostatních. S první definicí přišel roku 1964 ve svém díle Michael Beldoch a roku 1966 B. Leuner.

Emoční inteligence se stala populární roku 1995 po vydání knihy od Daniela Golemana Emoční inteligence: proč může být emoční inteligence důležitější než IQ (Emotional Intelligence: Why it can matter more than IQ). Lidé s vysokou mírou El chápou, co cítí a proč, rozumí svým vlastním emocím a vědí, jak dokážou ovlivnit ostatní. Vědí také, jak motivovat sami sebe i druhé. Během let vznikl nespočet modelů El. Klasický model zahrnuje čtyři dovednosti:

označte varianty, které vás nejlépe charakterizují

Nejprve si přečtěte všechny varianty ve skupině a označte ty, které vás nejlépe charakterizují. Nesnažte se hledat správné odpovědi.

moc nepřemyšlejte

Odpovídejte upřímně, spontánně, víceméně intuitivně a nechte se přitom vést pokud možno jen svými city. Prostě každý sám za sebe.

výsledek

Test nezabere mnoho času – trvá méně než 5 minut. Po jeho dokončení klikněte na "Zobrazit výsledek" a dozvíte se, jak jste na tom.

Odhadnu, jak se lidé cítí, podle toho, jak mluví a jak gestikulují.

Když se mám vypořádat s nějakou výzvou, vzdám se, protože je to moc těžké.

Pokud někdo udělá něco hezkého, řeknu mu, že to oceňuji.

V životě hledám jen to pozitivní.

Někdy váhám, kdy je vhodné svěřit se ostatním se svými obavami.

Zažil/a jsem události, díky kterým jsem si uvědomil/a, co je důležité.

Neovládám své emoce, to ony ovládají mě.

Rád/a pomůžu ostatním, když se cítí smutní.

Nepoznám, jak se lidé cítí, jen podle toho, jak vypadají.

Když mi někdo řekne o něčem, co je pro něj důležité, mám pocit, jako by to bylo důležité i pro mě.

Vyhledávám činnosti, ze kterých mám radost.

Je pro mě těžké porozumět neverbální komunikaci ostatních.

Úroveň vaší emoční inteligence je podprůměrná

Pravděpodobně patříte k lidem, kteří mají pocit, že je toho na ně moc, především ve stresujících situacích. Proto se raději snažíte vyhýbat konfliktům, přestože víte, že by bylo lepší situaci vyřešit. Když jste rozrušení, vaše emoce jsou jako utržené ze řetězu, stále dokola je analyzujete a přehráváte si, co se stalo. Kvůli tomu si nedokážete najít cestu k těm správným lidem a vytvořit pevné vztahy s kolegy. Nic není však ztraceno – teď když o tom víte, máte možnost s tím něco udělat.

Úroveň vaší emoční inteligence je průměrná

Vyvinuli jste si takovou míru emoční inteligence, která vám většinu času stačí. Obecně si se se svými emocemi dokážete poradit a s ostatními míváte většinou dobré vztahy. I tak se ale najdou tací, se kterými nedokážete vyjít a kteří vás rozčilují. V takovém případě si nadáváte a přejete si, aby se to nedělo, ale protože si toho jste vědomi, můžete dál růst a se situací se lépe vypořádat v budoucnu. Představte si situace a jedince, kteří vás rozčilují, a zamyslete se, odkud se ten vztek bere. Uklidněte se a reagujte uvážlivěji a méně emotivně.

Úroveň vaší emoční inteligence je nadprůměrná

Z jedinců jako vy jsou skvělí vůdci. Dokážete naslouchat a ostatní si k vám často chodí pro radu nebo si popovídat. Logicky tedy máte s ostatními dobrý vztah, ale nesmíte zapomenout ani na svoje vlastní potřeby. Hledejte dál příležitosti k růstu a vývoji. S takovou úrovní emoční inteligence je také dobré se o své znalosti podělit a pomoct lidem dostat se na takovou úroveň, jako jste vy sami. Bude to výhodné pro obě strany.